FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/12/2022

Har min pojkvän någon bestämmanderätt gällande min hyresrätt?

hej jag och min som skulle bli min sambo står på ett hyreskontrakt till ett hus med privat hyresvärd.jag har skrivit under kontraktet och bott här sen april.han skrev aldrig under kontraktet och har aldrig flyttat in eller skrivit sej här.men tagit hit sina saker endast grejer till garaget som är på tomten så bara verktyg o visse värsa bilgrejer.har han rätten att bestämma nått om huset när jag lämnat gonom ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen är inte tillämplig

Sambolagen innehåller visserligen vissa inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet, men lagen gäller bara för sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Eftersom din pojkvän inte bor med dig i huset så anses ni därför inte vara sambor i lagens mening, och även om ni hade bott tillsammans så finns fortfarande ett krav på viss varaktighet där man i bedömningen bl.a. tar hänsyn till hur länge parterna har bott tillsammans och deras gemensamma avsikt med samboförhållandet.

Din pojkvän har inte heller ingått något hyresavtal

Sambolagen gäller som sagt inte i ert fall och frågan som då kvarstår är om det finns någon annan möjlighet för din pojkvän att ha en bestämmanderätt angående huset. Även om sambolagen inte gäller då ni inte uppfyller definitionen av sambor så hade din pojkvän ändå kunnat ha vissa rättigheter på rent avtalsenlig grund om han också hade haft en hyresrätt till huset. Din pojkvän verkar dock inte ha någon hyresrätt då han bl.a. aldrig undertecknade hyreskontraktet. Detta innebär i juridisk mening att han aldrig accepterade anbudet om hyresrätten, och både accept och anbud måste ha avgetts för att ett bindande avtal ska föreligga (1 § avtalslagen). Det är dock även möjligt att muntligt avge en accept, samt att i vissa fall ingå avtal enligt konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att ett avtal kan uppstå om parterna agerar som att ett avtal finns fastän det aldrig formellt har ingåtts. Detta kommer dock inte i fråga i ditt fall eftersom din pojkvän inte bor i huset och därför inte kan anses agera som att ett hyresavtal finns.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ser jag inget som pekar på att din pojkvän i nuläget skulle ha några rättigheter kopplade till huset, åtminstone ej så länge du bor där själv och han inte har skrivit under något hyreskontrakt eller muntligt avgett en accept.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga! Om fler frågor skulle dyka upp är du alltid välkommen att åter höra av dig till oss.

Allt gott,

Aileen PotterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000