FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/11/2022

Vad krävs för att skadestånd inte ska tas upp som tillgång och därmed sätta ned ens ekonomiska bistånd?

Hej! Jag jobbar inom socialtjänsten, ekonomiskt bistånd. Jag har en klient som blivit utsatt för misshandel av sin expartner. Expartnern har även förstört några möbler i lägenheten. Klienten kommer nu att få ett skadestånd av honom. Jag vet att skadestånd generellt sett ses som inkomst inom ekonomiskt bistånd men jag undrar vad som krävs för att det inte ska räknas som inkomst? Finns det något sätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Din klient är skadelidande till följd av att ha blivit utsatt för person- och sakskada (jämför 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL)). Den ersättning som din klient har rätt till regleras av SkL. Jag börjar med att redogöra för skadeståndslagens olika typer av ersättning. Därefter placerar jag dessa begreppspar i sammanhanget av det socialrättsliga regelverket om rätten till ekonomiskt bistånd.

Din klient har rätt till ekonomiskt och ideellt skadestånd

Skadestånd på grund av misshandel motsvarar personskada. Ersättningen som din klient har rätt till på grund av denna skada kommer förmodligen bestå av både en ekonomisk och ideell del. Den ekonomiska delen motsvarar ersättning får sådan förlust i inkomst som din klient haft på grund av misshandeln och som objektivt sett kan mätas i pengar. Kompensation för ekonomisk skada utgör till exempel sjukvårdskostnad. Din klient kommer troligen även få ersättning för ideell skada på grund av misshandeln. Denna ersättning är tänkt att täcka fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art. Att skadan är ideell betyder att det inte objektivt sett går att mäta skadan i pengar (jämför 5 kap. 1 § SkL). Skadestånd på grund av skadegörelse kommer att utgöra ersättning för ekonomisk skada (5 kap. 7 § SkL).

På vilket sätt påverkar skadestånd rätten till ekonomiskt bistånd för den enskilde?

Rätten till ekonomiskt bistånd tillfaller den enskilde som inte kan tillgodose sina behov själv eller kan få behoven tillgodosedda på annat sätt (4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (SoL)). Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå (4 kap. 1 § fjärde stycket SOL). Av denna bestämmelse följer det naturligt att beakta den enskildes tillgångar vid prövningen av behovet av ekonomiskt bistånd. Som huvudregel bör därför den enskildes inkomster tas upp som tillgångar och därmed dras av från summan av ekonomiskt bistånd som den enskilde har rätt till. Däremot bör vissa inkomster på grund av skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster inte dras av på detta sätt. Sådana ekonomiska skadestånd som avses är bland annat ersättning för skador på bostad, bohag och sjukvårdskostnader. Detta följer naturligt av att skadestånd som är tänkt att ersätta sådan ekonomisk skada i objektiv mening inte tillför något ekonomiskt mervärde för den enskilde. Den enskildes ekonomiska situation är varken sämre eller bättre till följd av sådant skadestånd och har därför ingen påverka på dennes möjlighet att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Däremot ska skadestånd på grund av ekonomisk skada som avses kompensera för utebliven arbetsinkomst tas upp som tillgång och därför dras av från summan av ekonomiskt bistånd. Ersättning för utebliven arbetsinkomst är rimligt att ta upp som tillgång eftersom detta skadestånd avser att ersätta en annars säker inkomstkälla som skapar ett ekonomiskt mervärde för den enskilde. Arbetsinkomster innebär ju generellt sett att den enskildes tillgångar ökar medans till exempel sjukvårdskostnader eller kompensation för skador på möbler inte gör det.

Annat gäller för skadestånd som ämnar att ersätta ideella skador. Skadestånd för ideella skador ska tas upp som tillgång och därmed dras av från den summa av ekonomiskt bistånd som den enskilde har rätt till. Endast ersättning för ideella skador som har ett klart samband med tillhörande förutsägbara och objektivt mätbara kostnader ska inte tas upp som tillgång (jämför RÅ 2010 ref.42). Domstolens resonemang är naturligt när man ser till syftet bakom regelverket om ekonomisk bistånd, det vill säga att endast ge försörjningsstöd i sådan utsträckning då det anses vara behövligt. 

Sammanfattningsvis - ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv innebär denna skiljelinje mellan olika typer av skadeståndsersättning i socialrätten att det endast är de ekonomiska skadestånden som din klient inte ska ta upp som tillgång. De ekonomiska skadestånden kommer därmed inte att påverka din klients rätt till fortsatt ekonomiskt bistånd. De ideella skadestånden kommer din klient dessvärre att behöva ta upp som tillgång och därmed minska hens ekonomiska bistånd. 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”