FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/12/2022

Vad krävs för att avbryta förvaltarskap?

Hej, Jag har skulder som jag fick när jag var 18,19 år, har förvaltare och är idag 23 år. Vad krävs för att avbryta förvaltarskapet? Eftersom jag har skulder är det så att det inte går att upphöra förvaltarskapet trots läkarintyg och bekräftelse från närstående.

Lawline svarar

Hej.


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Det är tingsrätten som fattar beslut om förvaltarskaps eventuella upphörande. Förvaltarskap upphör om det inte längre finns behov av förvaltarskap (11 kap. 19 § föräldrabalken, FB). För att ett förvaltarskap över huvud taget ska uppstå krävs att någon på grund av sjukdom, pryskisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för sig själv och inte har möjlighet att själv vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB).


Det finns således en anledning till att förvaltarskap tilldelats och för att förvaltarskap ska upphöra krävs att den anledningen inte längre finns. Om den som har förvaltare inte längre behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sig ska alltså förvaltarskapet upphöra att gälla. Det är svårt att utöver detta säga vad som krävs för att förvaltarskapet ska upphöra. Läkarintyg är emellertid ett mycket bra sätt att visa att det inte längre finns något behov av förvaltare. Vidare kan det vara bra att ha någon ytterligare som intygar om att behov saknas. Det ska således finnas en bra möjlighet för dig att få förvaltarskapet upphävt trots att du fortfarande har skulder.


Du kan själv skicka in en ansökan till tingsrätten med en begäran om att förvaltarskapet ska upphöra (11 kap. 19 b § FB). Ansökan skickas till tingsrätten på orten där du är folkbokförd (11 kap. 21 § FB). Till ansökan rekommenderar jag att du bifogar läkarintyget som bevis på avsaknaden av behov av förvaltarskap. Vidare kan du även bifoga bekräftelsen från din närstående.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”