FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/04/2022

Ej folkbokfört sitt barn i samband med flytt

Barn som är 7 år där föräldrarna är separerade, har gemensam vårdnad och barnet har varit folkbokförd hos den ena föräldern (nr 1). Den föräldern (nr 1) har nu flyttat men har inte ändrat i folkbokföringen eller kontaktat den andra föräldern (nr 2) om flytt eller ändring av folkbokföring. Barnet är nu därför folkbokfört på en adress där föräldern (nr 1) inte längre bor, alltså ursprungsadressen. Barnet bor växelvis hos förälder 1 och 2 varannan vecka. Det bor alltså en ny familj på den gamla adressen men utan anknytning till barnet eller någon förälder. Vad gäller? Har inte förälder 1 skyldighet att ansöka om ändrad folkbokföring för sitt barn? Nu är ju alltså barnet folkbokfört på en adress utan vårdnadshavare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samtliga som flyttar måste vara med på flyttanmälan. Barn flyttar därför inte automatiskt med när föräldern ändrar sin folkbokföring. Den som delar vårdnaden med barnet måste samtycka till barnets flytt, om hen inte också avser att flyttas med till samma adress. I följande fall har ingen ändring av folkbokföring gjort och inte heller har den andre föräldern blivit informerad. Huvudregeln enligt folkbokföringslagen är att en person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon enligt 7 och 813 §§ är att anse som bosatt. Det finns Undantag i 14 och 16 §§, men ingen av dessa finner jag lämplig i detta fall. Att medvetet låta bli att anmäla folkbokföringen av sitt barn kan anses vara ett folkbokföringsbrott, förutsatt att det görs med uppsåt. Det behöver inte finnas något särskilt motiv eller syfte.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000