FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/05/2022

Kan rektor besluta att en elev ska gå om en årskurs, även om vårdnadshavarna inte vill detta?

Kan vårdnadshavare vägra att låta sitt barn gå om en årskurs i skolan trots inrådan av lärare och rektor?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Beslut om att ett barn ska gå om en årskurs
Regler om vem som får fatta beslut om vilken årskurs ett barn ska gå finns i skolförordningen

Det är rektorn som beslutar om ett barn inte ska flyttas till närmaste högre årskurs (4 kap. 5 § skolförordningen). Detta beslut ska fattas om det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven (4 kap. 5 § skolförordningen). Innan rektorn fattar beslut om barnet ska gå om årskursen, eller flyttas till närmaste årskurs, ska elevens vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig (4 kap. 5 § skolförordningen). Det innebär att rektorn inte behöver ha föräldrarnas tillåtelse, men ska informeras innan rektorn fattar sig beslut och ska få tillfälle att ge sina åsikter.

Detta innebär att tekniskt sett kan rektor besluta om att ett barn ska gå om en årskurs, även om vårdnadshavaren är emot detta. Beslutet måste dock fortfarande vara lämpligt i förhållande till elevens utveckling och personliga förhållanden. Exempelvis om eleven inte har utvecklats och tagit till sig de kunskaper som krävs för att klara av en högre årskurs, kan det vara mer lämpligt att eleven går om tidigare genomförd årskurs, för att få bättre förutsättningar att klara skolgången. Detta får dock ställas mot de skäl som ligger till grund för att föräldrarna inte vill att eleven ska gå om tidigare årskurs.


Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att du känner att du fått din fråga besvarad. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare