FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/05/2022

Vem betalar kostnaden vid klander av testamente?

Hej! Vem får betala om jag bestrider ett testamente och det blir en rättegång i tingsrätten? Är det jag eller dödsboet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över vem det är som står för kostnaden om du bestrider, så kallat klandrar, ett testamente. 

Klander av testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB)

Formkrav och klander av testamente
Ett testamente är endast giltigt om vissa formkrav är uppfyllda. Ett testamente ska bland annat upprättas skriftligen med två samtidigt närvarande vittnen, enligt ÄB 10 kap 1 §. Vittnena ska även skriva under testamentet. Beaktas inte dessa formlkrav är testamentet ogiltigt, enligt ÄB 13 kap 1 §

Om en arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt ska arvingen väcka en så kallad klandertalan inom sex månader från det att arvingen blev delgiven testamentet, enligt ÄB 14 kap 5 §. Väcker inte arvingen klandertalan inom sex månader blir testamentet giltigt trots att det föreligger grund för ogiltighet. 

Om klandertalan bifalls (godkänns) blir testamentet endast ogiltigt för de som fört talan om ogiltighet, vilket innebär att testamentet förblir gällande mot de arvingar som inte fört klandertalan

Alltså, samtliga arvingar som vill göra sin rätt till arv gällande och ogiltigförklara testamentet måste föra en klandertalan. Talan väcks hos tingsrätten mot testamentstagaren (den/de som testamentet är ställt till).

Bedömningen i ditt fall
Om flera för talan om klander av det aktuella testamentet, bör detta handläggas i samma mål, vilket innebär att flera processer inte förs samtidigt angående det aktuella testamentets ogiltighet. Så, om du har  kostnad för en jurist och ni är fler som för talan, bör ni alltså kunna använda samma jurist och är solidariskt ansvariga för dennes ersättning osv. 

Allmän huvudregel gällande ansvar vid tvist i domstol
Att ha med sig dock, är att det som en allmän huvudregel är den part som förlorar en tvist i domstol som ska ersätta motpartens rättegångskostnader. Detta innebär att om du väcker klandertalan och vinner målet så är det testamentstagaren som ska betala dina rättegångskostnader. Möjligheten att testamentstagaren betalar dina rättegångskostnader beror alltså på utgången av klandertalan, dvs om testamentet blir ogiltigt eller inte. 

Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig med din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”