Skadestånd som sommarjobbare

2021-08-17 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |basically Jag jobbar på ett glassställe, utanför lokalen så har vi en glass i en strut staty gjord av plast som lite marknadsföring. igår kväll när jag stängde så glömde jag ta in den, min chef berättar att dom kommer behöva beställa en ny och det kommer kosta 5k från min lön. 3200 för statyn och 1800 för transport då den tydligen skickas från Spanien.min fråga är trots att det var 100% mitt fel att jag inte tog in den helt juridiskt kan dom kostnaderna komma från min lön? medveten att jag torska fel men vill inte förlora 5kstaty grejen har blivit hittad så kommer inte behöva betala ett öre. så undra mest om detta är ens lagligt att ta lön för att kompensera för något tappat eller stulet. jag är 18 år och sommarjobbar
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i skadeståndslagen (SkL). Som arbetstagare är du endast skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare för skador orsakade i tjänsten ifall det föreligger "synnerliga skäl" (SkL 4:1). Med tanke på att du endast sommarjobbar, orsakade skadan genom glömska och är relativt ung finner jag det svårt att se hur synnerliga skäl skulle föreligga. Min bedömning är alltså att du inte skulle vara skyldig att betala något för skylten. Det är dock inte självklart eftersom det saknas vägledning från högsta domstolen på vad som utgör synnerliga skäl. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

2021-08-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad har kattägarna för skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in I bostaden där allergiker vistas?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ansvar för katter anges i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur eller övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).Att ha en utekatt innefattande att låta katten gå ute fritt är ett helt normalt och kan inte i sig anses utgöra brist i tillsynen. Detta bekräftas även av mark- och miljödomstolens mål nr 398-00 som handlade om en allergisk granne. I domen konstateras även att:"…Ifråga om katter som tränger in i [grannens] hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla dörrar och fönster stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem."SammanfattningKattägare har inga direkta skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i deras bostad. Det är såklart respektfullt att försöka ha tillsyn över katten till följd av grannens allergi men det är rimligen svårt att hantera. I slutändan blir det grannarna som får se till att katterna inte tar sig in.Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Kan jag bli ersättningsskyldig till ett hotell då jag utlöste brandalarmet när jag använde min hårtork?

2021-08-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.Är man betalningsskyldig för en brandkårsutryckning? Vi var på ett hotell i HBG, Jag blåste håret (med min egen varmluftsborste), brandvarnaren gick igång (men det uppstod ingen brand) och brandkåren kom. Enligt hotellet så anser dem att då jag använde min egen borste så är jag skyldig att betala utryckningen, ca 9000:-! Inga av våra försäkringar gäller då de bara gäller sakskador.Tacksam för svar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av den information som framgår av ditt brev är min uppfattning att du inte är ersättningsskyldig för brandutryckningen. Nedan följer en förklaring.Hotellgäster omfattas av hyreslagenDu som hotellgäst omfattas av 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen. Först kan nämnas att den lagen ska tolkas till hyresgästens fördel vid oklarheter, se 12 kap 1 § jordabalken. Du som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst. Som hyresgäst har du ett visst ansvar att vårda hotellrummet på ett sådant sätt att skador inte uppstår. Du kan bli ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet, se 12 kap 24 § jordabalken.Skulle en skada uppstå, måste en bedömning av den enskilda situationen göras med skadeståndsrättsliga principer. Då utreds vilken typ av skada det är, om du har agerat vårdslöst, kunde du inse risken och storleken på skadan och slutligen vad kunde du göra för att förebygga skadan.Typ av skadaEn grundregel är att sakskador och personskador ska ersättas av den som har orakat skadan, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I ditt fall är det ingen person som har blivit skadad. Det är heller ingen sak som har blivit skadad. Det rör sig om en kostnad för hotellet. De har lidit ekonomisk skada utan att någon person eller sak har blivit skadad. Det är definitionen på en ren förmögenhetsskada, se 1 kap 2 § skadeståndslagen.För att den som har orsakat en ren förmögenhetsskada ska bli ersättningsskyldig, krävs det att skadan uppkommit genom brott, se 2 kap 2 § skadeståndslagen.Att använda en egen hårtork är inte brottsligt. Det är knappast heller vårdslöst beteende.Din situationVi kan konstatera att skadan är en ren förmögenhetsskada. Om vi ser vad som står i 12 kap 24 § jordabalken om hyresgästens ansvar att ersätta uppkommen skada, och gör skadeståndsbedömningen enligt skadeståndsrättsliga principer, kan vi ytterligare konstatera att det krävs att du har begått ett brott för att du ska bli ersättningsskyldig. Vilket du inte har. Hotellägaren går därför utanför vad som gäller för hyreslagen, genom att kräva dig på ersättning för utryckningen. Som jag skrev inledningsvis är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att regler som går utanför hyreslagen är ogiltiga mot hyresgästen, se 12 kap 1 § jordabalken. Hotellägarens krav är därmed ogiltigt.SammanfattningDu som hotellgäst är i juridisk mening en hyresgäst och omfattas därför av hyreslagen. Enligt hyreslagen kan du bli ersättningsskyldig för skador som du vållar. Skadan i det här fallet är en ren förmögenhetsskada. För att du ska bli ersättningsskyldig för den krävs det att du har begått ett brott. Att använda en hårtork är inte ett brott. Hotellägaren kan därmed inte kräva dig på skadestånd. Om du behöver hjälp med att bestrida skadeståndsanspråket, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vem bär ansvaret om en av min grannes hönor flyger in på min tomt och blir biten av min hund?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en vorsterh hund som går fastbunden i en lina. Grannen 2 hus bort har höner som går fritt inom bostadsområdet, alla grannar omkring stör sig om att det går fria höner och bajsar på andras tomter och även gräver hål i gräsmattorna. Ägarna har kollat upp att man får ha 5 st fria höns men han har 12 fria och han vill inte bygga hönsgård. Min fråga är om min hund som går fastbunden inom tomten och hönorna kommer in på tomten och min hund får tag i en höna, är det jag eller grannen som åker på det?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HundägareSom hundägare är du skyldig att hålla en sådan uppsikt och tillsyn på din hund som krävs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Du har även strikt ansvar för skada som uppkommer i samband med din hund. Det innebär att även om det inte var din vårdslöshet som var orsak till skadan, bär du ansvar, se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är alltså att det är du som blir ersättningsskyldig för en skada på någon av hönorna, trots att du har din hund kopplad på din tomt.JämkningNormalt vid skadeståndsärenden kan även den som blivit drabbad av skada hållas som medvållande till skadan, och det kan därför finnas möjlighet att jämka skadeståndet, så att ni delar lika på det. Båda har alltså del i skadan, se 6 kap 1 § skadeståndslagen.När det gäller strikt ansvar är frågan omdiskuterad, och rättsläget är inte alltid helt klart. En bedömning utifrån omständigheterna måste göras. Om du har din hund kopplad på din tomt, har du uppsikt och tillsyn på din hund. Din granne borde tänka på att hönor kan flyga in på din tomt. Grannen borde alltså vidta åtgärder för att skydda sina höns. Trots detta är det du som har strikt ansvar. Skulle en olycka ske, finns det möjlighet att jämka skadeståndet. Det kommer dock ta utgång i det strikta ansvaret som du bär, vilket innebär att du kanske kan jämka en liten del av beloppet.SammanfattningHuvudregeln är att du som hundägare bär strikt ansvar för olyckan, även om det är någon annan som orsakar skadan. I det här fallet är dock rättsläget oklart. Om det nu även är så att övriga grannar har problem med hönorna på deras tomter, kan ni försöka prata med grannen om att hålla ordning på hönorna. Du kan även då påpeka att du är orolig för att det ska inträffa en olycka med din hund om någon höna flyger in på din tomt. På det sättet har du visat ytterligare ansvar, vilket skulle kunna få betydelse i en rättslig bedömning. Om du talar med din granne om problemet, är det viktigt att du dokumenterar det, alternativt gör det skriftligt. Det underlättar i bevisföring vid en eventuell tvist. Om du behöver hjälp med att reda ut rättsläget med din granne. Är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Skadestånd på grund av rökskador i bilen?

2021-08-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |grannvillan brann ner till grunden. Giftig brandrök svepte in vår bil. Brandbefälet uppmanade oss att lämna bilen till sanerin. Så skedde också. Vår bilförsäkring tog merparten av vår kostnad. Doch ej vår självrisk (3000:- ) och kostnad lånebil 2 dagar. (1,600:-) . Totalt 4,600:-Polisutreding angående brandorsak har gjorts. Polisen har konstaterat att branden började i grannens carport men kan inte fastställa om grov vårdslöshet ägt rum. Därför lades polisutredningen ner.Jag har kontaktat grannen och hans försäkringsbolag och krävt ersättning. försäkringsbolaget hävdar att eftersom inte polisutredningen pekar ut orsaken har jag ingen rätt att ställa krav på grannen. Det kan tex vara ett elfel som antänt hans carport och i sådana fall är fastighetsägaren inte ersättningsskyldig enl försäkringsbolaget.branden började just efter lunch. På fastigheten pågick ombyggnadsarbeten och två hantverkare var och arbetade på fastigheten när branden startade.Tänkte driva mitt krav vis Kronofogden till Tingsrätten. som enkelt mål. Är jag chanslös?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndProcessen för att få skadestånd inleds ofta med att man skickar ett kravbrev till motparten.För att avgöra om du har rätt till skadestånd kommer en skadeståndsbedömning att göras. Inledningsvis måste det utredas om det har inträffat en skada och vad för typ av skada det handlar om. I detta fall har brandrök åsamkat skador på din bil, vilket innebär att en sakskada har uppkommit eftersom det är en fysisk skada på en lös sak. Skadeståndet ska omfatta ersättning för bl.a. reparationskostnaderna och även annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).För att kunna få skadestånd måste det finnas ett presumtivt ansvarsobjekt, dvs. en tänkbar ansvarig person. I förevarande fall är det troligen fastighetsägaren i egenskap av fysisk person som är det presumtiva ansvarssubjektet. Det är dock inte uteslutet att skadan har orakats av någon annan än fastighetsägaren (hantverkarna).Ytterligare ett krav för att få skadestånd är att skadan har uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall passivitet). Det krävs att fastighetsägaren aktivt handlat. Hur branden har uppkommit är inte helt klart. Det måste alltså kunna bevisas att branden och således röken, har uppkommit genom en handling från fastighetsägaren.Om det kan konstateras att en aktiv handling har orsakat branden måste det utredas om det föreligger s.k. adekvat kausalitet. Med andra ord måste skadan på bilen vara en följd av den aktiva handlingen. Det ska alltså finnas ett orsakssamband. Vanligtvis kan ett orsakssamband konstateras mellan skadan och handlingen. Frågan blir däremot om kravet på adekvans anses uppfyllt. Skadan ska ha varit en påräknelig följd av handlingen. Att bilar i området får skador är en rimlig och förutsägbar följd som kan uppkomma om det börjar brinna i närheten.Skadan ska ha orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet för att kunna föranleda skadeståndsskyldighet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det kan därför bli avgörande om fastighetsägaren varit vårdslös vid sitt handlande. Domstolen kan göra en fri bedömning. Vid bedömningen ska man beakta risken för att en skada kan uppstå vid utövandet av handlingen, den sannolika skadans storlek och möjligheten att förebygga skadan samt den handlandes möjlighet att inse skaderisken (NJA 1993 s. 149). Min bedömning är att det kan bli svårt att vinna framgång i detta ärende eftersom rätten till skadestånd kräver att skadan uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall underlåtenhet). Eftersom det inte kan fastställas vad som orsakade branden blir det också svårt att utröna en aktiv handling. Det blir således svårt att bevisa att fastighetsägaren har agerat vårdslöst.Min rekommendation är att prata med fastighetsägaren i syfte att komma överens om ett eventuellt ersättningsbelopp. Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt kravbrev från en av våra duktiga jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Problem med lukt och flugsvärmar på grund av närliggande verksamhet, går det att rikta skadeståndsanspråk?

2021-08-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har ett hus i ett omtyckt villaområde. Kommunen har för några år sedan valt att bevilja en verksamhet som importerar och bränner avföring och andra saker för att göra någon slags miljöbränsle. Detta stör såklart sommarkvällarna då det luktar fruktansvärt i hela bostadsområdet. Det har även blivit problem med flugsvärmar. Bör man inte kunna bli ersatt för detta? Dels för att det sänker värdet på min bostad, och även för att det stör min vardag något fruktansvärt.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagSituationen ni befinner er i träffas av 32 kap. miljöbalken (MB). Enligt MB ska skadestånd betalas för sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Men om inte skadan orsakats med uppsåt eller vårdslöshet, ersätts den bara bara om störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten (32 kap. 1 § MB). RättsutredningEnklast är att dela upp lagens rekvisit. Första frågan som bör ställas är huruvida skada kan konstateras. Ren förmögenhetsskada har i praxis och doktrin ansetts vara värdeminskning på fastighet på grund av störande verksamhet i närheten. Det kan också vara fråga om personskada i form av psykisk lidande i och med lukten som du påpekar påverkar vardagen. Nästa fråga handlar om skadan orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet. I så fall behöver man inte utreda tredje frågan. Det är ganska sällan skador kan hänföras till uppsåtligt eller vårdslöst handlande. Jag skulle säga i princip uteslutet när kommunen beviljat verksamheten, såvitt inte lukten uppkommit av andra skäl. Oftast går man alltså vidare till bedömningen, tredje frågan, huruvida störningen skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Med orten avses inte större tätort i dess helhet, snarare stadsdelen (se härvid rättsfallen NJA 1977 s. 424 och NJA 1999 s. 385). Ett bostadsområde i anslutning till beskriven verksamhet eller direkt inom området bör vara en ort. Av betydelse blir inte bara aktuella störningar utan också planering, sett till detaljplan och liknande eftersom det är allmänna handlingar som alla har tillgång till inför ett husköp. Det är en ganska svår avvägning. Generellt gäller att förmögenhetsskada som är bagatellartad bör skäligen kunna tålas på orten. I rättsfallet MÖD 2013:42 ansågs värdeminskning med 5 % bör kunna tålas, detta då inom den s.k toleransgränsen. Domstolarna har fäst avseende vid arten och omfattningen av den skada som störningen orsakat. I skälighetsbedömningen har även vägts in hur stor samhällsnyttan av störningskällan bedömts vara. Lukten du beskriver uppfyller förutsättningar för skadestånd enligt 32 kap. 3 § p.4 MB. Skadeståndsskyldig är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § MB). Grupptalan kan tillämpas (32 kap. 13 § MB) exempelvis tillsammans med dina grannar. Utöver skadeståndsanspråk får enskild också rikta talan om förbud mot fortsatt verksamhet (32 kap. 12 § MB). Sammanfattningsvis kan det, beroende på hur stor värdeminskningen är (ska som minst överstiga 5 %) och såvida ert hus är beläget inom den ort varifrån störningen har sin källa, samt mot bakgrund av eventuell personskada finnas anledning att gå vidare med skadeståndsanspråk. Men det är en ganska komplex bedömning med många parametrar att beakta, vilket inte låter sig göras i detta format. Hälsningar,

Skada orsakad av hund

2021-08-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om vår hund som är på vår sida av staket skrämmer någon på utsidan av staket som skadar sig är vi skadeståndsansvariga då
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagNär det kommer till skador som orsakas av av hundar, tillämpas Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Tillämpliga lagrumEnligt 1 § ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vidare enligt 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad innebär detta för dig?Att en hund skäller ska enligt 1 § som tolkas som något som sker "i hänsyn till (hundens) natur". Vidare säger 19 § att det är ett så kallat "strikt ansvar" för hundägaren för skador som hunden orsakar, detta betyder att det inte krävs försummelse eller vårdslöshet från hundägarens sida för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Huruvida hundägaren blir skadeståndsskyldig för skador som orsakas genom att hunden skäller beror vidare på själva situationen och hur nära skadan är sammankopplad med att hunden skällde (detta kallas för "adekvat kausalitet"). För att svara på din fråga så beror det alltså på själva situationen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vem ansvarar för om en katt kommer in i en hundrastgård?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en katt kommer in i rast gården och då min hund biter den tycker ju inte det är mitt fel då det är en ganska stor rastgård och vill veta vems fel det är om det skulle inträffa för är många katter här i området.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn över hundar och katter anger att en hunds ägare eller innehavare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att du som ägare ansvarar för skada som din hund orsakar oavsett omständigheterna och till och med om du inte har uppsyn över hunden (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Jag kan förstå att det kan upplevas som orimligt att du ska behöva ansvara för situationen, men om din hund skulle bita en katt kan du bli skadeståndsskyldig och det är ditt ansvar att se till att hunden inte orsakar skada, även på en rastgård. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,