Vem ansvarar för när en anställd har sönder motorn på företagsbilen?

Hej! Vad är det för regler som gäller när en anställd inte sköterom företagsbilen och motorn går sönder? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om en anställd kan behöva bli ansvarig för att ersätta en skada som hen har orsakat i sitt arbete. För att besvara din fråga kommer jag gå in i Skadeståndslagen (SKL).


Kan en anställd bli ersättningsskyldig för skador som orsakats i arbetet?

Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan, 2 kap 1 § SKL. När det kommer till skador som en arbetstagare (det vill säga den anställde), orsakar ser det dock annorlunda ut. Här gäller att arbetsgivaren är ersättningsskyldig för skador som arbetstagare orsakat i tjänsten om inte synnerliga skäl föreligger, 3 kap 1 § och 4 kap 1 § SKL. För att en arbetstagare ska bli ersättningsskyldig måste denne alltså antingen ha orsakat skadan utanför tjänsten eller att det föreligger synnerliga skäl.


En skada sker i tjänsten om den sker under arbetstagarens arbetstid och när hen utför sina vanliga arbetsuppgifter. En skada som arbetstagaren orsakat under dennes fritid omfattas alltså inte av arbetsgivarens ansvar eftersom det har skett utanför tjänsten.


Kravet på synnerliga skäl är högt ställd och kan exempelvis avse situationer där arbetstagaren har orsakat skada genom ett brott eller andra situationer där det skulle framstå som orimligt att arbetsgivaren skulle ansvara för skadan. Om arbetstagaren medvetet skulle orsaka skadan kan även detta vara synnerliga skäl.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000