Bär skolan ansvaret över inlämnad mobiltelefon?

Vem bär ansvaret för en inlämnad mobiltelefon på en skola som infört mobiltelefonförbud under skoldagen? Telefonen ska lämnas in före första lektionen och återlämnas efter sista lektionens slut. Har skolan ansvaret och bli ersättningsskyldig om ev telefonen blir stulen alternativt att den går sönder av att läraren hanterat den så den gått sönder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag antar att "skola" innebär en grund-eller gymnasieskola, eftersom sådana regler oftast inte finns på universitet eller högskolan. I sådana fall är det skollagen (SL) som blir tillämplig i frågan. 

Skolan får samla in mobiltelefoner under dagen 

Först och främst får telefoner användas under lektionen endast om det är på instruktion av läraren, alternativt om telefonen behövs på grund av extra stöd eller speciella behov. I annat fall kan det finnas särskilda skäl för eleven att få använda sig av mobilen, dessa fastställs av läraren (se 5 kap. 4 a § första och andra stycket SL). För att kunna garantera eleverna en god studiemiljö har skolan rätt att införa en sådan reglering som du beskriver. Bland annat har rektorn eller läraren rätt att omhänderta mobiltelefonerna för att förebygga störningar eller andra typer av kränkningar (se 5 kap. 4 b § första stycket SL). I huvudregel ska dock en omhändertagen mobiltelefon återlämnas till eleven helst i samband med slutet av lektionen eller när eleven har lämnat utrymmet (se 5 kap. 4 c § första stycket SL). 

Skolan bär ansvaret för mobilen

Om en mobiltelefon omhändertas enligt skollagens bestämmelser eller skolans ordningsregler är det viktigt att egendomen förvaras på ett betryggande sätt. Det framgår även av allmänna rättsprinciper att den som har annans egendom har en s.k vårdsplikt över egendomen och ska se till att denna inte tillfogas skada. Såklart blir skolan ersättningsskyldig om din mobiltelefon skulle skadas eller tappas bort (se prop. 2006/07:69 s.12). Även om läraren är den som tillfogar skadan är det fortfarande skolan som blir ersättningsskyldig. Som arbetstagare har skolan en s.k principalansvar och ansvarar för skador som arbetstagare utför i tjänst. Detta regleras emellertid i skadeståndslagen. 

Sammanfattningsvis

Skolan bär ansvaret över omhändertagen egendom med stöd av skollagen eller skolans egna ordningsregler. Det är därmed även skolan som blir ersättningsskyldig för eventuella skador som egendomen tillfogas under den tiden. Mobiltelefonen ska förvaras på ett betryggande sätt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000