Garanti vid fel i vara

2021-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpt den 20:e april år 2020 en iPad på en elektronikaffär. Garantin har inte gått ut på den. Nu har batteriet blivit sämre, batteriet tar slut mycket snabbt. Varan används dagligen under flera timmar. Jag undrar kan jag kräva butiken att dem byter batteriet till en ny sådan (men på deras bekostnad), då varan är relativ ny? Om jag hade inte garantin kan man kräva butiken att dem fixar om liknande problem/fel uppstår med hänvisning till (KKöpL)? Tacksam för svar!
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Säljarens garantiGaranti innebär att företaget garanterar att varan du köpt ska fungera under hela garantitiden, det vill säga företaget i ifråga är ansvarig för eventuella fel som uppkommer under tiden garantin gäller. Detta framgår av 21 § konsumentköplagen (KköpL). Detta gäller dock inte om försämringen av varan beror på en olyckshändelse, vanvård eller annat onormalt användande.I ditt fall förstår jag det som att batteriet tar slut snabbare än vad man kan förvänta sig av en relativt nyköpt iPad, och att använda en iPad flera timmar varje dag bör ses som normalt användande. Med det sagt så ligger ansvaret för produktens fel på säljaren och du bör kontakta butiken du köpte iPaden och påtala felet för byte av batteri eller liknande åtgärder.Konsumentlagstiftningens skyddDet ska också sägas att det är upp till varje företag att själv välja huruvida garanti ska lämnas. Dock är du som konsument alltid skyddad av KköpL, oavsett säljarens garanti. Skulle säljaren hävda att garantin inte gäller eller liknande blir KköpL:s regler istället aktuella. Du har då möjlighet att kräva att felet avhjälps, t ex genom batteribyte. Detta framgår av 22 § KköpL. Det är viktigt att du reklamerar iPaden så snart du har upptäckt felet, och senast tre år efter att du köpt den, 23 § KköpL.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?

2021-01-24 i Köplagen
FRÅGA |Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?I annonsen användes ett lätt felstavat designernamn, och bilder från originaltillverkaren. Priset var lågt, men inte iögonenfallande lågt (20% av nypris).På plats gjorde jag inga undersökningar av möbeln, utan tog säljaren på orden att detta var en äkta vara.Hemma inser jag att det är piratkopia.Den är ganska bra gjord, men avviker dels i trämaterial (spånskiva i stommen i.s.f. massivt trä), konstruktion (rank) och lådornas passform.Har jag varit underlåten i min undersökningsplikt? (Lådorna var iskjutna med borttagna handtag, så de gick inte lätt att prova).Eftersom försäljning av piratkopior är olaglig, bör jag väl kunna hävda fel i vara enligt KPL 19, 33 och 39?
Madelen Henriksson |Hej! Vad kul att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. Underlåten i undersökningspliktEftersom ni är två privatpersoner är det köplagen som gäller. Att säljaren inte har uppmanat dig vid köpet att undersöka varan samt faktumet att du undersökte den när du kom hem pekar på att du uppfyllt din skyldighet. Det i samband med att det har varit svårt för dig att undersöka den på plats talar för att du haft godtagbar anledning att vänta. Enligt min bedömning har du undersökt möbeln så snart det varit möjligt för dig (31 § köplagen). Möjlighet att hävda fel i varaDå du har fått en piratkopia och inte den varan du har haft för avsikt att köpa så föreligger det ett fel i varan (17 § köplagen). Som du säger så föreligger det ett fel i varan även om varan har sålts i befintligt skick eller liknande, eftersom den inte stämmer överens med det ni har avtalat om (19 § köplagen). Detta räcker för att fel ska anses föreligga i varan. Det som kan vara till din nackdel är att det varit felstavat designernamn. Att du däremot betalat 20% mindre än originalet, samt att säljaren använt sig av bilder från designern talar enligt min bedömning till din fördel. Du behöver lämna en reklamation till säljaren så snart det är möjligt (32 § köplagen). Du har då rätt till de olika felpåföljderna, såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § köplagen). Att du haft för avsikt att köpa en äkta designermöbel borde säljaren ha insett då den har inkluderat bilder från originalet. Även utifrån de övriga omständigheterna du anger förstår jag det som att det har varit av väsentlig betydelse för dig att möbeln utgör en piratkopia varvid du har rätt att häva köpet (39 § köplagen). Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig. Om du funderar på något annat är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga eller kontakta någon av Lawlines jurister. Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva ett bilköp?

2021-01-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en ny bil och fick den levererad den 15/12-20.Bilen blev bärgad tillbaka till bilfirman den 28/12 pga felkoder.Har ännu inte fått något besked om när den blir klar.Har frågat efter hur de kan kompensera mig, fått till svar att de kan bjuda på första servicen.Är inte nöjd med det erbjudandet, vad kan jag göra?Vad är rimlig kompensation och kan jag häva köpet?Hur ska jag gå vidare med detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Vad som gäller när en privatperson köper en lös sak från en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (härefter KKöpL) (1 § KKöpL).Är det fel i varan?För att kunna göra gällande påföljder måste varan vara felaktig. I detta fall beskriver du att bilen uppvisade felkoder. Bilen stämde därmed inte överens med vad som avtalats och vad som normalt kan förväntas vid köp av en bil (16 § KKöpL). Varan är därför felaktig. När en köpt vara är felaktig kan påföljder göras gällande. Vilka påföljder kan göras gällande?När en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom kan köparen kräva skadestånd. Köparen kan även hålla inne betalningen (22 § KKöpL). Nedan följer en redogörelse för påföljderna.I första hand har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (åtgärdar felet) eller företar omeleverans (tillhandahåller en ny vara av samma slag) såvida detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket KKöpL). I ditt fall framstår det som att avhjälpande har blivit aktuellt. Avhälpande ska ske inom "skälig tid" (26 § tredje stycket KKöpL). Bilen ska därför repareras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund. Omständigheter såsom varans art och vilket ändamål köparen behöver varan till är vägledande för vad som ska anses som rimlig tid och väsentlig olägenhet. Att reparera en bil tar rimligtvis längre tid än att reparera en annan vara av enklare art. Däremot kan köparen vara i stort behov av varan för att exempelvis kunna ta sig till arbete eller liknande. En säljare har rätt att avhjälpa felet eller vidta omleverans trots att du som köpare kräver annan påföljd såvida det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKöpL).Om inte felet avhjälps eller omleverans sker inom skälig tid får köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet. Köparen kan i stället för prisavdrag häva köpet (28 § KKöpL). För att kunna häva köpet förutsätts att felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL). Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får avgöras i det enskilda fallet. Till exempel har en konsument som köpt en ny husvagn av en näringsidkare kunnat häva köpet på grund av att husvagnen inte var utrustad med en avtalad markis. Felet var av väsentlig betydelse. I ditt fall kan felet vara av väsentlig betydelse eftersom den uppvisar felkoder. Det kan vara ett fel som gör varan betydelselös för dig som konsument.Om du som köpare lider skada på grund av felet har du rätt till ersättning. Det förutsätter dock att felet på bilen ska ha orsakat skada. Till exempel kostnad för bärgning av bil, taxiresor, eller inkomstförluster. Köparen har dock inte rätt till ersättning om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte kunde förväntas vid köpet och att säljaren därmed inte heller kunde ha undvikit eller förhindrat felet (30 § KKöpL).Vad kan du göra?Jag rekommenderar dig att kontakta bilfirman i syfte att komma fram till en lösning. Du kan framställa dina krav till bilfirman. Om ni inte kan komma fram till en lösning måste du lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten om du vill ta ärendet vidare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Allmänt om hävning och skadestånd för hemresekostnader vid paketresor

2021-01-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo hade bokat en resa till en svensk skidort i jul. Vi bokade boende och liftkort samt 1 st hyra av utrustning, allt hos samma företag. Vi hade bokat 1 vecka.Jag antar därför att detta gäller paketreselagen?Första kvällen när vi kom dit till hotellet möttes vi av ett fruktasvärt ostädat hotellrum.Vi fick ett tillfälligt boende över natten. Dagen efter lovade företaget oss att vi fick bo kvar på det nya boendet, hela veckan. Detta sades på förmiddagen. Samma dag på sen em, sa de att vi var tvungna att flytta ut från boendet dagen efter och att vi ej fick bo kvar. Då fick vi ett tredje boende som låg långt ifrån det område med backar vi ville vara i. Vi är vana åkare, men nu skulle vi bli flyttade till ett familjeområde. Alla dessa boendebyten (på väldigt kort tid) var en enorm stress för oss och vi mådde inte bra. Min sambo har en led och muskelsjukdom, som varit under kontroll en längre tid innan vi åkte på resan. Hennes smärtor blir värre av stress och pga allt vi gick igenom hade hon så svåra smärtor att hon blev sängliggande, och vi kunde inte åka skidor som vi tänkt under resan. Vi åkte hem dag 3 av 7, och bekostnade transport till flygplatsen och flyg hem själva. Sedan tidigare skulle vi egentligen åka tåg som gick direkt från vår destinationen, men pga min sambos mående behövde vi komma hem så fort som möjligt för att uppsöka vård. Vad har vi för rättigheter?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår din fråga har ni bokat boende tillsammans med liftkort plus hyrt skidor (paketresa). Ni har därefter anmärkt på rummet varpå ni blev flyttade till ett annat boende med löftet att få bo där hela veckan (avhjälpande). Kort därpå blev ni flyttade igen till ett annat boende som låg långt bort från det första tilltänkta boendet (utgår jag från). Till Följd av denna tumult har ni enbart brukat 3 av de 7 dagarna ni tänkt vara iväg samt behövt boka transport utöver den som var planerad på avresedatumet. Du har helt rätt i att paketreselagen (PRL) är tillämplig (1 kap. 1-3 §§ PRL). Har researrangören fullgjort paketresan?Paketreselagen är s.k förhands tvingande, dvs att researrangörer har ett krav på sig att tillgodose de föreskrifter som förmedlas i lag i sina initiala avtal med kunden (jfr 1 kap. 6 § PRL). Det ska förstås på så sätt att om arrangören efter det att ni ingått avtalet erbjuder tex ett avhjälpande som står under de krav som lagen föreskriver, blir det bindande mellan er om ni väljer att acceptera ett sådant erbjudande. Ni kan alltså inte i efterhand hävda att avhjälpandet skulle skett på ett annat sätt om ni gått med på ett erbjudande av arrangören. Det finns helt enkelt inget förbud för arrangörer att ingå avtal om avhjälpande med kunder, även om avtalet ger sämre villkor än vad kunden haft enligt lag om de avstått från arrangörens erbjudande. Ovan är relevant av den anledningen att ni gått med på lösningen som arrangören presenterat i form av att placera om er. Huruvida ni faktiskt accepterade omplaceringen den 3de gången är svårt att svara på utifrån omständigheterna i frågan. Det faktum att ni flyttade dit kan uppfattas som att ni accepterade lösningen som arrangören tillhandahöll och således har ni ingått ett bindande avtal och kan inte i efterhand hävda att ett avhjälpande inte har skett. Arrangören ska erbjuda ett ersättningsboende som är av likvärdigt eller högre standard än det uteblivna (4 kap. 4 § PRL). Arrangören ska även se till att rummet blir städat inom skälig tid från det att ni anmärker på städningen (4 kap. 6 § PRL). Min bedömning är att det initiala felet i arrangemanget är att ert hotellrum var ostädat. Det bör inte ta mer än någon timme att städa ett hotellrum, därav är skälig tid för avhjälpande i de här fallet högst 24 timmar. Vad som är problematiskt i detta fallet är att ni gått med på att bli flyttade till 2 andra rum, det kan vara så att det faller inom ramen för ett legalt acceptabelt avhjälpande. Skulle det vara så att det inte är ett acceptabelt avhjälpande har ni således rätt att häva (4 kap. 7 § PRL). Således ska arrangören erbjuda er kostnader för hemresa (4 kap. 8 § PRL). Har ett sådant erbjudande uteblivit kan ni inom ramen för skadeståndet söka ersättning för de faktiska merkostnader ni haft med anledning av felet, det omfattar även ideell skada (4 kap. 9 § PRL). Det finns en allmän princip som säger att man är skyldig att begränsa sin skada, det innebär att resekostnaderna kommer beräknas utefter vad som är skäligt. Man kan generellt sätt inte välja ett super dyrt resealternativ om det finns billigare, det är däremot en argumentationsfråga. SlutsatsVad jag försöker beskriva i mitt svar är det faktum att ni gått med på att bli omplacerade etc innebär eventuellt att- rent juridiskt - ett giltigt avhjälpande skett. Man kan inte i efterhand komma och anmärka på den lösningen som man gått med på inte följer lagens krav. Det är helt enkelt för att det behöver den inte. Beroende på hur dialogen och omständigheterna sett ut i närmare detalj kan det absolut vara så att ni haft fog för att häva avtalet och därmed är berättigade ersättning för de kostnaderna ni haft med anledning att ni avbrutit er paketresa i förtid. Ni kan rikta ert anspråk gentemot både arrangören och återförsäljaren. Ni måste även reklamera detta så fort så möjligt (4 kap. 2 § PRL). Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa upp dig på Fredag (22/01 - 2021) klockan 13:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Häva köp av tjänst på grund av undermålig utbildning

2021-01-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag och en vän har köpt en kurs online som nu när vi startat visar sig vara undermålig, utbildningen är i stort sett en PowerPoint med fakta kopierat från internet.Kursen är uppdelad i moduler varav man får låsa upp dessa vart efter man blir "godkänd" på vissa moment. Eftersom jag och min vän läser kursen samtidigt så ser vi även att våra svar på inlämningsuppgifter är ett copy/paste svar. Kan vi klaga någonstans? Vi har redan pratat med utbildaren som säger att vi ska göra hela utbildningen för att "förstå", men vi vill avbryta helt, vi har alltså inte än fått tillgång till hela utbildningen.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller i fråga om avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt konsumenter (1 § KtjL).Är tjänsten felaktig?En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt (4 § KtjL). Det ställs därmed krav på att tjänsten ska hålla viss kvalité. En tjänst anses felaktig om den inte stämmer överens med vad konsumenten har rätt att kräva. Tjänsten anses också felaktig om resultatet avviker från vad som har avtalats (9 § KtjL). Utifrån den angivna informationen framstår det som att undervisningen är undermålig och därmed felaktig.Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KtjL). Därmed ska bedömningen göras om tjänsten är felaktig när tjänsten avslutas. Det finns dock undantag då konsumenten befarar att tjänsten inte kommer att slutföras utan fel (se nedan).Vilka påföljder kan göras gällande?När en tjänst är felaktig kan konsumenten göra påföljder gällande. För att kunna göra detta är det viktigt att reklamera felet. Du måste därför meddela den som tillhandahåller utbildningen (näringsidkaren) om felet. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet anses alltid ha skett i rätt tid (17 § KtjL). Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen. Konsumenten kan också kräva att felet avhjälps (åtgärdas) eller göra prisavdrag eller häva köpet (16 § KtjL).AvhjälpandeDu kan alltså kräva att näringsidkaren avhjälper felet, det vill säga åtgärdar felet och därmed tillhandahålla undervisning med högre standard. Avhjälpande kan dock inte krävas om det innebär stora besvär eller kostnader för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för dig. Jag vill understryka att en näringsidkare har rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Det förutsätter dock att näringsidkaren erbjuder sig detta inom en rimlig tid och att konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet (20 § KtjL). Ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet kan till exempel vara att näringsidkaren tydligt har visat bristande kompetens. Det blir därför relevant att titta närmare på möjligheten att göra prisavdrag eller häva köpet.PrisavdragOm inte avhjälpande sker har du rätt att göra prisavdrag (21 § KtjL). I ett fall från Högsta domstolen (NJA 2018 s. 266) var det fråga om undermålig undervisning. Tjänsten var felaktig eftersom utbildningen brustit i kvalitén. Prisavdrag fick då göras till den del av utbildningen som ansågs vara utan värde för studenten.Häva hela avtaletOm jag har tolkat dig rätt, har det redan utförda arbetet skett på ett felaktigt sätt. Du misstänker också att utbildningen fortsättningsvis kommer att vara undermålig. Det är då möjligt att häva avtalet i sin helhet, det vill säga även den delen av tjänsten som redan har utförts.För att häva hela avtalet måste det antas uppkomma ett fel som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat samt att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta (21 § tredje stycket andra meningen KtjL). Att tjänsten "i huvudsak är förfelat" innebär att tjänsten i stort sett är oanvändbar på grund av felet. Tjänsten är så dåligt utförd att resultatet i princip inte har något värde för konsumenten.Om det hittills utförda arbetet inte skett på ett korrekt sätt och om du misstänker att utbildningen kommer att vara oanvändbar eller hålla så låg kvalité att det inte uppfyller sin funktion finns det möjlighet att häva hela avtalet. Utbildaren borde också ha insett att det kan antas uppkomma påtagliga brister som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat om det redan utförda arbetet har betydande brister.Om hävning av hela avtalet sker behöver du inte betala för tjänsten. Däremot kan du behöva lämna tillbaka material som näringsidkaren har tillhandahållit om det kan ske enkelt och utan alltför stora kostnader för dig som konsument (23 § KtjL).Häva avtalet för återstående delen av tjänstenOm tjänsten inte är i huvudsak förfelat kan du istället försöka häva avtalet för återstående delen av tjänsten. När en del av tjänsten redan är utförd kan konsumenten häva avtalet för återstående delen av tjänsten om det finns starka skäl att anta att tjänsten inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten (21 § tredje stycket första meningen KtjL). Detta innebär att du kan häva avtalet för den del av tjänsten som återstår att utföra, men att du är beredd att betala för vad som redan har utförts (23 § andra stycket KtjL). För hävning av detta slag måste det kunna antas uppkomma ett fel som är av väsentlig betydelse för konsumenten. Det ska alltså finnas en hög grad av sannolikhet för att tjänsten kommer att bli felaktig om näringsidkaren får slutföra tjänsten. Ett starkt skäl till att tjänsten inte kommer att kunna fullföljas utan fel av väsentlig betydelse är till exempel att den del av arbetet som redan har utförts har uppenbara brister eller att näringsidkaren inte har den kompetens som krävs.Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med näringsidkaren och meddela att du vill häva köpet. Du kan använda dig av de regler och argument som redovisats ovan. I annat fall måste en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten om du önskar att ta ärendet vidare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Konsumentens rätt till hävning efter flera reparationsförsök vid fel på vara

2021-01-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en Mac för 40.000kr från Apple. Högtalarna har varit trasiga sen dag 1, så jag kontaktade dem direkt. Jag fick då min dator utbytt och samma problem (plus ett ytterligare problem med skärmen) kvarstod. Jag lämnade in datorn på service och fick tillbaka den utan någon reparation, då de sa att det var ett mjukvarufel. Jag väntade då på en uppdatering som apple lovade skulle fixa problemet. Uppdateringen kom, problemet var kvar. Jag lämnade då in datorn igen och de bytte ut moderkortet. Problemet var kvar, värre än någonsin. Sedan dess har jag kontaktat Apple i omgångar och får ingen hjälp. Jag vill häva köpet, men det säger Apple inte är möjligt då det första servicetillfället enligt dem inte räknas eftersom de inte lagade något. Att lämna in datorn igen skulle innebära otroligt mycket problem med min skola och inlämningar (sista terminen musikhögskola i London). Jag har alltså lämnat iväg datorn 2 gånger, de har hjälpt mig ominstallera allt flera gånger och den har blivit utbytt en gång. Vad är mina rättigheter? Kan de neka mig att få häva köpet när de haft så många chanser och det redan har skapat så mycket problem för mig? Tack på förhand!
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom datorn är köpt av dig som privatperson är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. När ett fel föreligger kan ett antal påföljder göras gällande mot företaget. Nedan redogörs för vad som gäller vid reparation och hävning. Avhjälpande och omleveransKöparen kan i första hand kräva att företaget avhjälper eventuella fel kostnadsfritt eller ersätter varan dock endast om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpande och omleverans ska ske inom skälig tid från det att köparen framställt sina krav (26 § KKöpL). Enligt förarbeten och etablerad praxis från allmänna reklamationsnämnden har företaget två försök på sig innan köparen kan häva köpet. Om det handlar om olika fel förväntas konsumenten tåla fler försök innan hävning kan bli aktuell. Hur många försök det är frågan om är inte reglerat i varken lag eller praxis. Däremot är tanken att konsumenten ska kunna säga nej till ytterligare reparationer då det medför olägenheter för denne (se Prop. 1989/90:89 s. 122 samt ARNs avgörande om hävning efter flera försök till reparation av fel). Hävning Hävning som påföljd förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL). Denna påföljd anses vara mycket ingripande. Som huvudregel uppställs det höga krav för att rätten till hävning ska föreligga. Att felet ska vara av väsentlig betydelse innefattar en bedömning utifrån konsumentens perspektiv och tanken med bestämmelsen är att en individuell bedömning ska göras i det enskilda fallet. Däremot måste bedömningen vara objektiv vilket innebär att den ska ta sikte på vilka olägenheter felet medför en genomsnittlig konsument. Det som kan vara viktigt att känna till är att vid en eventuell tvist efter hävning ligger bevisbördan på konsumenten vilket innebär att du som köpare måste bevisa att felet har varit väsentligt för dig som konsument (Se Prop. 1989/90:89 s. 35 och 81). Hur du kan gå vidare Till en början är det bra om du meddelar företaget och berättar att ytterligare reparationen kommer innebära olägenheter för dig som konsument samt att du önskar att häva köpet. Om företaget bestrider dina krav är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar du här. Du kan även få hjälp med att gå vidare i ärendet med hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?

2021-01-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur lång är en skälig frist som det står i §6 1. paketreselagen.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inte särskilt mycket vägledning att få gällande din fråga. Vilket framförallt kan bero på att det är en ganska nytillkommen lag. Jag hoppas dock att mitt svar kan hjälpa dig ändå.Den tid en resenär har på sig att frånträda avtalet ska precis som du skriver vara skälig (3 kap 6§ 1 punkten paketreselagen). Utifrån de motiv som finns till lagen går att utläsa följande: Fristen ska räknas från det att arrangören meddelar resenären att arrangören avser att bryta avtalet eller höja priset. Fristen ska vara så lång att resenären hinner överväga sitt beslut. Om det pågår diskussioner mellan resenären och arrangören om avtalsbrottet eller prisändringen, bör fristen börja löpa först då arrangörens ståndpunkt i frågan har kommit till klart uttryck (prop. 2017/18:225 s. 128). Det centrala är alltså att resenären måste hinna överväga sitt beslut. Tyvärr finns det inte mer vägledning än så och det är därför svårt att ge ett exakt svar som anger en exakt tidsfrist. Men en tidsfrist som till exempel är alldeles fört kort för att resenären ska kunna överväga beslutet är inte skälig.Hoppas du fått ett så bra svar som möjligt på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?

2021-01-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag och en grupp elever har bokat ett studentflak och detta gjorde vi innan förbudet på studentflak förlängdes till 30 juni. Vi vill nu avboka vårat flak men då är vi, enligt avtalet som vi har skrivit på, skyldiga att betala företaget en administrationsavgift. Vi har inte betalat något ännu, men enligt företagets avtal så kommer hela summan erlagd av kunden att återbetalas, exklusive administrationsavgiften, och om kunden, då i vårt fall, ännu inte erlagt någon betalning så måste kunden istället betala avgiften.Min fråga är då, kan jag argumentera mig till att ej betala avgiften då den är oskälig med tanke på att vår tjänst aldrig genomförts? Finns det något i konsumenttjänstlagen som stödjer mig i att kunna argumentera för detta, dels om det finns något som säger emot mig? Och om företaget inte går med på att bortse från administrationsavgiften, kan jag då ta detta vidare till allmänna reklamationsnämnden och överklaga hos de? Och i sådana fall vad kan jag säga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga har ni bokat ett studentflak vilket ni vill avboka på grund av att det finns ett förbud i och med corona-pandemin. Enligt avtalet ni ingått med företaget är ni vid avbokning skyldiga att betala en administrationsavgift. Din undran är om det kan argumenteras för att avgiften är oskälig med tanke på att tjänsten aldrig genomförts och om det finns något i konsumenttjänstlagen som ger dig stöd. Du undrar även om du kan ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om företaget inte går med på att ta bort administrationsavgiften samt vad du i sådana fall ska skriva.Frågan om studentflak är för inte länge sedan prövad av ARN varför jag kommer att ha nämndens beslut som utgångspunkt i svaret till dig (referat av beslut ARN 2020-09740). Konsumenttjänstlagens regler är inte direkt tillämpliga på tjänster som den ni har beställt. Enligt ARN:s bedömning kan den i vart fall delvis tillämpas analogt. Jag delar nämndens uppfattning i den frågan. Även om konsumenttjänstlagen inte är direkt tillämplig finns det så stora likheter med sådana tjänster som omfattas och de ni beställt att det är en rimlig bedömning. En analog tillämpning innebär att en lag kan tillämpas på en situation som inte direkt omfattas av bestämmelserna.Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Den som har sålt en vara eller en tjänst och sedan inte levererar den har normalt inte rätt till betalning. Utifrån sådana allmänna regler kan det argumenteras för att bolaget är skyldigt att återbetala vad ni betalat för studentflaket. Det är dock inte uteslutet att en näringsidkare genom villkor i avtalet med konsumenten kan begränsa sin skyldighet att göra återbetalning i den mån som sådana begränsningar inte kommer i konflikt med tvingande lagstiftning (jfr prop. 2013/14:15 s. 53). Det är fullt möjligt att avtala om att full återbetalning inte ska ske eller att det ska utgå en avbeställningsavgift/administrationsavgift. Ett sådant avtalsvillkor måste däremot vara skäligt. Är villkoret oskäligt mot en konsument ska villkoret jämkas eller till och med helt lämnas utan avseende (dvs. att det inte ska tillämpas). I det ovan refererade fallet gjordes just en skälighetsbedömning och en jämkning skedde med stöd av 36 § avtalslagen. Enligt nämnden innebar avtalsvillkoren att hela risken för att studentflaket måste ställas in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll på konsumenten. Risken i det fallet ansågs vara beloppsmässigt betydande. Det saknades även balans i villkoret och rörde sig om en ensidig fördel för företaget. Nämnden beslutade i det aktuella fallet att rekommendera återbetalning av hela beloppet sett till att konsumenten var i en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och avtalsvillkor framstod som oskäliga.I andra prövningar har det däremot ansetts rimligt att en ideell idrottsförening som förbehållit sig rätten att behålla anmälningsavgifter när ett motionslopp ställts in. Även i det fallet hade risken helt lastats över på konsumenten, däremot ansågs det inte oskäligt då det rörde sig om en begränsad summa pengar (jfr referat av beslut ARN 2020-05928). I bedömningen gjordes det en distinktion mellan att det rörde sig om en ideell förening visavi det vinstsyfte som finns när en näringsidkare erbjuder studentflak.Mina rekommendationerDet finns inget direkt lagstöd du kan luta dig mot, sett till att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig. Det kan däremot med fog argumenteras för att konsumenttjänstlagen kan tillämpas analogt varför jag hänvisar till tillämpliga lagrum i det följande. En konsument får avbeställa tjänsten innan den har slutförts. Näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen (42 § konsumenttjänstlagen). Det är även möjligt att näringsidkaren förbehåller sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som vid normal avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringisidkare som ersättning (43 § konsumenttjänstlagen). I detta kan det argumenteras, med stöd av ARN:s vägledande beslut ovan, att administrationskostnaden är oskälig. Antingen kan man ta stöd i 43 § konsumenttjänstlagen eller, mer lämpligt, som i ARN:s beslut 36 § avtalslagen. Beroende på hur avtalet är utformat kan det argumenteras för att avtalsvillkoret är oskäligt om all risk läggs på konsumenten och att det ska beaktas dels att konsumenten är i underordnad ställning, dels att näringsidkaren har ett vinstsyfte och får räkna med att det finns risker förknippade med det.Det är dessa argument du får framföra till näringsidkaren till att börja med och som du även kan anföra vid en anmälan till ARN. Tänk dock på att ARN:s beslut endast är rekommendationer och inget en näringsidkare är skyldig att följa. Däremot följer i regel seriösa näringsidkare nämndens rekommendationer.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 21 januari, klockan 10.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,