Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?

2021-01-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett utespa i somras, men det har bara varit problem med spabadet. Dem bytte utebadet för ca 1 månad sedan till ett nytt, men nu börjar detta också krångla. Det blir kallt, pumparna lägger av, det läcker vatten. Jag vill inte ha deras bad mer, det är katastrof ! Jag vill ha tillbaka mina 52 000kr som jag betalt för badet. Hur gör jag då?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om spabadet inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera spabadet)- omleverans (nytt spabad)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det en omleverans som skett. Kan du häva köpet?För att du ska kunna häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KköpL). Du har redan fått spabadet bytt till ett nytt en gång och det fungerade fortfarande inte. Du kan inte heller använda spabadet överhuvudtaget på grund av de fel som finns. Säljaren har försökt att genomföra en omleverans vilket inte fungerat. Därför har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, då felet är av väsentlig betydelse. Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att spabadet varit felaktigt redan två gånger och att det därför inte är rimligt att du ska behöva prova att få ännu ett nytt spabad. Meddela säljaren att du istället vill häva köpet. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har köpt ett par hörlurar genom näthandel, jag har öppnat förpackningen får jag fortfarande reklamera dem då jag inte är nöjd alls med produkten
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän reflektionI förevarande fall tolkar jag det som att du har köpt en vara för privat bruk av en näringsidkare via deras hemsida (s.k distansköp). Därmed aktualiseras distansavtalslagen (DAL) samt konsumentköplagen (KKL).ReklamationsrättOm en vara är felaktig eller inte överensstämmer med de egenskaper som följer av avtalet, har du som köpare rätt att reklamera en vara. Reklamationsrätten kvarstår även om du har öppnat förpackningen, då det vanligen fordras att man undersöker varan för att upptäcka eventuella fel.En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan. En reklamation som gjorts inom två månader efter att man som köpare märkt felet anses alltid ha lämnats i tid (23 § första stycket KKL).Som yttersta frist har man tre år på sig att reklamera en vara från det att man har mottagit varan, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på tre år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (23 § tredje stycket KKL).ÅngerrättOm det emellertid inte är något fel på varan och du har ångrat ditt köp, aktualiseras bestämmelserna om ångerrätt i stället.Enligt 2 kap. 10 § DAL har du som konsument rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa från den dag du har fått din vara i din besittning (2 kap. 12 § DAL).Det som emellertid ska beaktas är att ångerrätten undantas i vissa situationer. Om förpackningen på varan är bruten av konsumenten och inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § p. 5 DAL). Hörlurar kan beroende på dess användningssätt vara att betrakta som hygienartiklar, vilket i det enskilda fallet kan medföra att varan inte lämpligen kan återlämnas på grund av hygienskäl. Särskilt för s.k in-ear hörlurar fordras att förseglingen inte ska ha brutits för att ångerrätten för köparen ska kvarstå, då hörlurarna vid avsedd användning kommer särskilt kontakt med kroppen.SammanfattningOm hörlurarna är defekta eller inte överensstämmer med avtalet, rekommenderar jag dig att kontakta säljaren och reklamera varan. I ditt meddelande bör du påtala och beskriva vad som är felaktigt med varan. Du kan även bifoga bilder om det ger stöd för din reklamation. Är hörlurarna fungerande men du emellertid ångrar köpet, kan du fråga säljaren om du kan utnyttja ångerrätten även om förpackningen är bruten. Beroende på hörlurarnas beskaffenhet kan de vara att betrakta som hygienartikel och det finns således en risk att ångerrätten inte gäller vid bruten förpackning.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej!! Vi har ett. mindre AB (jag och min kollega)som håller på att bygga upp en veterinärklinik. Vi beställde i somras boxar och ett utestall som enligt avtal skulle levererats 11 oktober annars skulle de se till att vi fick ersättningsboxar (skriftligt avtal). Vi har inte fått något av det trots intensiv mailväxling där de hela tiden lovat att komma "nästa vecka". Vi förlorar 600kr/dygn/box (4 boxar) och nu håller det inte längre. Jag fakturerade det företaget för 3 boxar (de var bokade men kunde ju int ta emot de hästarna) men får inte betalt. Förmodar att dom inte har pengarna. Vi har betalt 50% av slutpriset i handpenning.Hur gör vi?Vi vill ha pengarna tillbaka eller produktVi vill ha ersättning för förlorad inkomst pga deras avtalsbrott.Det känns ju kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal men nästa vecka igen bryta avtalet. Har även hört att andra drabbats. Bör detta anmälas på något vis?Vi vill ju helst lösa det och få tillbaka våra pengar men vill ju helst att andra slipper drabbas.Tacksam för hjälp!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga har ni genom ert företag beställt boxar och ett utestall som skulle levereras i oktober 2020. Om leverans ej kunde ske skulle leverantören se till att ni fick ersättningsboxar. Ni har varken fått någon leverans efter avtal eller några ersättningsboxar. Ni har påtalat detta men leverantören har endast återkommit med att de ska komma "nästa vecka". Ni vill nu ha pengarna tillbaka eller produkt och ersättning för förlorad inkomst. Enligt er känns det dessutom kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal som sedan bryts. Därför undrar du om det bör anmälas på något sätt. Har det skett ett brott?Som jag tolkar din fråga har inte leverantören utfört vad ni kommit överens om i avtalet. När ni tryckt på om ersättningsboxar har sådana utlovats, men det utlovade har inte hållits. Det är däremot inte brottsligt att inte fullfölja ett ingånget avtal. Min bedömning i ert fall är att det inte har skett ett brott som kan polisanmälas. Tvisten mellan er och leverantören är civilrättslig. Att tvisten är civilrättslig innebär att ni kan behöva driva ärendet i domstol själva och att det enkom handlar om prestationer och ev. skadestånd, inget straff.Köplagens bestämmelserNu har jag i ert fall inte mycket att gå på och det ligger utom min vetskap vad som gäller när man beställer boxar och utestall (dvs. ska dessa byggas eller ska de "bara" levereras?). Ska de bara levereras kan man tänka sig att köplagens bestämmelser är tillämpliga. Köplagen gäller vid köp av lös egendom, däremot är lagen inte direkt tillämplig om det handlar om att leverantören ska bygga stall m.m. till er.I köplagen finns regler vid dröjsmål med varans avlämnande. Om varan inte avlämnas eller varan avlämnas för sent och det inte beror på köparen, får köparen kräva fullgörelse och dessutom kräva skadestånd (22 § köplagen). Fullgörelse innebär att köparen får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren levererar (23 § köplagen). En köpare får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § köplagen). En köpare har även rätt till ersättning för den skada hen lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (27 § köplagen).Det är viktigt att poängtera att köplagens bestämmelser är dispositiva vilket innebär att det går att avtala om annat än vad som står i lagen; såväl vad som gäller t.ex. skadestånd som hävning. Som jag förstår det finns det ett avtal mellan er och leverantören, då gäller det först. Om det finns något som inte är reglerat i avtalet gäller däremot köplagens regler. Skulle det inte röra sig om ett köp utan att ni beställt en tjänst (dvs. att boxar m.m. ska byggas hos er) gäller inte köplagen direkt. Då får man utgå från avtalet er emellan och man kan eventuellt göra analogivisa bedömningar från köplagen (en analogivis bedömning innebär att man kan åberopa köplagens regler ändå, just för att omständigheterna är så pass lika).Vad kan ni göra?Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom det avtal ni har med leverantören samt den korrespondens som har skett. Juristen kan sedan vara behjälplig med att kontakta er motpart med de krav ni har avseende skadestånd, leverans m.m. Skulle det inte hjälpa och ni inte kommer överens, kan juristen vara behjälplig med att hjälpa er om ni vill stämma er motpart i domstol för att den vägen få fastställt ett skadestånd.Om ni är intresserade av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag har ett mindre båtvarv utanför Vaxholm. I somras sålde jag en väl begagnad segelbåt. Mast o segel blev hämtade, men sedan blev inte båten hämtad. Jag har sökt ägaren men har ingen adress o tel nr är utbytt. Jag har försökt på alla sätt, men ägaren är helt oanträffbar. Köpesumman var mycket blygsam och den motsvarar hyreskostnaden för båten där den ligger nu. Min fråga är ägandet kan gå över till mig när personen inte är anträffbar och jag har ett hyreskrav till denne som motsvarar båtens värde?mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köparens skyldigheter Även köparen har vissa skyldigheter under processen för ett köp. En del av denna skyldighet rör betalningen, men köparen är också skyldig att medverka till köpet så att du som säljare kan fullgöra köpet samt har skyldighet att hämta eller ta emot varan, 50 § köplagen. Avtalsbrott och dess konsekvenserOm säljaren eller köparen inte uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet så föreligger ett avtalsbrott. I ditt fall har köparen inte hämtat båten. Således föreligger bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köparen inte har fullföljt sin del av avtalet så kan du i detta läge vidta åtgärder enligt 51 § KöpL, förutsatt att det inte beror på dig som säljare att köparen inte har medverkat till köpet. Hålla fast vid köpetDu kan välja att hålla fast vid avtalet och kräva att köparen medverkar till köpet genom hämtning enligt 51 - 52 § KöpL. Ett undantag från när köparen inte behöver fullfölja köpet är om det föreligger ett hinder som köparen inte kan övervinna.HävningDu kan häva köpet på grund av att köparen inte hämtar båten om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. Dessutom måste det framgå att du som säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med båten. Vid bedömningen av vad som är ett väsentligt avtalsbrott tar man hänsyn till en rad omständigheter så som köpets karaktär och typ. Om man häver ett köp återgår prestationerna och vardera part får kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har mottagit, 64 § KöpL. Det innebär att du måste lämna tillbaka betalningen och köparen måste lämna tillbaka masten och seglet. Efter en hävning har alltså ägandet gått tillbaka till dig.Du har även möjlighet att förelägga en bestämd tilläggstid inom vilken köparen ska hämta varan. Om köparen då ändå inte hämtar varan eller medverkar till köpet och det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med det som du har sålt, kan du häva köpet utan att behöva bevisa att väsentligt avtalsbrott skett, 55 § köplagen. Omständigheter som kan tala för din sak är exempelvis att båten är skrymmande och tar upp en hel båtplats. Skadestånd Om det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med båten har du rätt att få viss ersättning för att köparen inte har hämtat varan, 57 § köplagen. Ersättningen avser då främst ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet, 67 § köplagen. Det är tänkbart att kostnader för hyra kan tänkas ingå som en sådan ersättningskostnad.Sammanfattning och handlingsplan:Köparen verkar i ditt fall avvika från det som avtalats avseende hämtningen av båten. Du bör kunna häva köpet på grund av bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köpet avser en båt så är det fullt förståeligt att båten kan vara till belastning för dig att förvara och det skulle kunna bli kostsamt om du behöver ordna med båtplats för att förvara båten. Jag anser därmed att du har goda chanser för att få häva köpet. Problemet i ditt fall är att nå köparen och som du skriver är hen okontaktbar. I det fallet du inte lyckas nå köparen, skulle du kunna stämma köparen vid tingsrätt. Jag rekommenderar dock att du i första hand meddelar köparen att hen har en viss tilläggstid på sig att hämta båten, annars kommer köpet att hävas. När tilläggstiden löpt ut och köparen inte hämtat båten är köpet hävt och prestationerna ska återgå. Du är då ägare till båten. Om köparen inte lämnar tillbaka masten och seglet kan du skicka in antingen en ansökan om vanlig handräckning till kronofogden eller en stämningsansökan till tingsrätten i din kommun. Vanlig handräckning fungerar endast om köparen inte går i svaromål, om köparen protesterar skickas ärendet nämligen vidare till tingsrätten. Du kan också i tingsrätten yrka skadestånd för de kostnader som uppstått på grund av att köparen inte hämtat båten. Att tänka på är dock att en process i domstol både kan bli långdragen och kostsam. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej på er, Avseende konsumenttjänstlagen och skälig tid för reparation. Vad ingår i skälig tid? Vi har köpt en elcykel (lådcykel) för mindre än två år sedan där batteriet har slutat fungera. Säljaren uppger att han hade ersatt batteriet kostnadsfritt om han kunde men batteritillverkaren har slut på dessa i sitt lager. Det har varit slut sedan augusti och leveransen är beräknad först i mars. Cykelhandlaren misstänker dock att det blir mycket senare än mars. Vi är helt beorende av elcykeln för att hämta och lämna barn på förskolan varje dag, speciellt i dessa tider när kollektivtrafiken inte är att rekommendera. Har cykelhandlaren rätt att "skylla ifrån sig" eller hur tolkas konsumentköplagens "skälig tid"? Jag tänker mig att det till syvende och sist handlar om en ny elcykel på cykelhandlarens bekostnad om den inte går att få fungerandes. Rätt eller fel?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har lämnat in elcykeln för reparation hos samma säljare som du köpte den av. I sådana fall hittar du bestämmelser om reklamation i konsumentköplagen.Konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen?Du köpte ursprungligen en elcykel, vilket är den produkt som vi ska utgå från vid fastställande av tillämplig lag. Eftersom elcykeln är en vara och inte en tjänst, så faller reklamation av elcykeln in under konsumentköplagen. Hade det varit en tjänst som ursprungligen köptes så hade reklamation istället fallit under konsumenttjänstlagen. Om du vill reklamera elcykeln, alltså påtala fel och begära att säljaren åtgärdar dessa, ska du därmed använda dig av konsumentköplagen. Vill du köpa en självständig tjänst i form av reparation hos säljaren går det också bra, och då tillämpas konsumenttjänstlagen. Jag skulle emellertid rekommendera att du reklamerar, alternativt förtydligar för säljaren att det var det du menade när du lämnade in cykeln. Detta eftersom säljaren i sådana fall är ansvarig för att varan inte fungerar som den borde och blir skyldig att åtgärda detta kostnadsfritt för dig.ReklamationKonsumenter har rätt att reklamera i upp till tre år (23 § tredje stycket konsumentköplagen). Eftersom det har gått mindre än två år från köptillfället har du fortfarande rätt att reklamera elcykeln. Elcykeln ska vara ägnad för de ändamål som varor av samma slag i allmänhet används och stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Den ska anses felaktig om den avviker från vad som följer av ert köpeavtal, om säljaren underlåtit att upplysa om något förhållande gällande varans egenskaper eller användning, eller om varan i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). Att batteriet fungerat i knappt två år tyder på att ett sådant fel föreligger, då man vid köp av elcyklar normalt kan förvänta sig att batteriet ska hålla längre. När elcykeln konstaterats felaktig kan du göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Dessa är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet, hävning av köpet, samt skadestånd i vissa fall.Avhjälpande och omleveransSäljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet, alternativt företa omleverans. Vad gäller avhjälpande ska säljaren avhjälpa felet om det inte kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen kan säljaren undgå skyldighet att avhjälpa felet (prop. 1989/90:89 s. 120). Säljaren har inte möjlighet att köpa in nya batterier eftersom dessa är slut, men kan beställa från en annan batteritillverkare eller anlita en annan verkstad för reparation. Säljaren bör därmed inte kunna undgå sin skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra reparationen. Precis som du skriver ska avhjälpandet, alltså reparationen, ske inom skälig tid efter det att du som köpare framställde ditt krav. Reparationen ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § konsumentköplagen).Vad innebär "inom skälig tid"?Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till köparens intresse. I princip bör säljaren omgående ta sig an avhjälpandet, alltså i detta fall reparationen (prop. 1989/90:89 s. 120). Av propositionen följer att om köparen godtar en angiven tid för avhjälpande, kan hen inte göra någon annan påföljd gällande under tiden. Ett avhjälpande bör kunna klaras på ett par dagar och köparen bör få tillgång till ersättningsvara vid avhjälpande som tar längre tid. Du som köpare ska inte heller behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök (prop. 1989/90:89 s. 122). Säljaren säger att batteritillverkaren har slut på batterier i sitt lager och att leveransen tidigast är beräknad till mars, vilket är åtminstone två månader framöver. Ni beskrivs vara helt beroende av elcykeln för att hämta och lämna barnen varje dag. Säljaren bör därmed vidta åtgärder för att reparationen ska gå fortare och inse vikten av att ni återfår elcykeln så snart som möjligt. För att motivera den längre reparationstiden bör säljaren lämna en tillfällig ersättningsvara till ert förfogande.Vad händer om reparationen inte kan ske inom skälig tid?Om reparationen inte kan ske inom skälig tid kan du även kräva omleverans. Det innebär att elcykeln ersätts med en annan elcykel i avtalsenligt skick. Din rätt att kräva omleverans förutsätter, på samma sätt som vid krav på avhjälpande, att åtgärden kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Du kan välja om du vill kräva reparation eller omleverans, men säljaren är inte bunden av ditt val (prop. 1989/90:89 s. 119). Säljaren har nämligen också rätt att antingen avhjälpa felet eller företa omleverans om hen erbjuder sig utan dröjsmål att göra detta, samt att det kan ske inom skälig tid, utan kostnad eller olägenhet för dig som köpare (27 § konsumentköplagen). Att reparation av elcykeln inte kan ske inom skälig tid eller utan olägenhet för köpare tyder på att du kan kräva omleverans direkt. Om omleverans sedan inte sker inom skälig tid kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller slutligen häva köpet (28 § konsumentköplagen).SammanfattningDu kan reklamera elcykeln hos säljaren och begära att hen ska reparera batteriet omgående. Du kan argumentera för att två månader inte är skälig tid för reparationen, men att säljaren ska ge dig en tillfällig ersättningsvara om du godtar denna reparationstid. Om säljaren inte kan reparera batteriet tidigare kan du kräva omleverans, och sedan prisavdrag.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en värmepump.Värmepumpen installerades av säljaren mitten av oktober 2019. Efter en månads drift stannade pumpen och den startade inte.Gjorde en felanmälan till företaget, reparation utfördes i slutet av november eller i början av december 2019.Enligt uppgift gjordes en lödning på ett mikroprocessor. Den 20 dec 2020 stannade värmepumpen igen och gick inte att starta.En felanmälan skickades till företaget den 23/12 - 20. Lördagen den 9/1 -21 utfördes reparationen där en mikroprocessor byttes.Fick en faktura på bytet den 12/1 -21.Skall inte denna reparation vara en garanti ?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om säljaren av värmepumpen verkligen har rätt att kräva att du betalar den reparation som genomförts i januari i år. För att utreda din fråga kommer jag börja med att undersöka om du fortfarande kan reklamera felet. Sen kommer jag reda ut vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter säljaren har.Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL).ReklamationDu har fortfarande rätt att reklamera värmepumpen eftersom det inte gått tre år sen du köpte den (23§ 3 stycket KköpL). Du har även meddelat säljaren om felet i värmepumpen i rätt tid (23§ KköpL). Av den information du skickat med i frågan finns det inget som tyder på att felet i värmepumpen har orsakats av dig. Det är därför troligt att felet funnits redan när du köpte värmepumpen. Vilka rättigheter har du?Om värmepumpen inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera värmepumpen)- omleverans (ny värmepump)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadeståndDu kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det ett avhjälpande som skett. Reparationen av värmepumpen ska ske utan någon kostnad för dig (26§ 3 stycket KköpL). Mina råd till digDu har ingen skyldighet att betala den reparation av värmepumpen som utförts. Företaget har alltså inte agerat på rätt sätt när de skickat ut en faktura till dig. Jag skulle därför råda dig att höra av dig till företaget och påpeka detta. Skulle företaget fortfarande kräva din betalning kan du meddela dem att du kommer ta ärendet vidare. Du kan nämligen anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket du kan göra här. Det bästa för dig är dock att försöka nå en överenskommelse med företaget i första hand. Med vänliga hälsningar,

Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan,Den 4 november 2020 köpte jag en bil till min mamma via blocket. Till en början tyckte hon om bilen men efter ett tag började hon känna att den var lite för svag (för lite hästkrafter) och då hjälpte jag henne sälja den helt enkelt via blocket. Så 6 januari 2021 såldes bilen till en äldre herre som imorse (12 januari 2021) skrev till mig och menade att motorlampan börjat lysa och att kostnaden för detta är 17 000kr som han vill att jag ska föra över till honom inom en vecka alternativt att han ska lämna tillbaka bilen. Om jag säger nej till båda så ska han stämma mig enligt hans ord.Varken jag, min mamma, min pappa eller min syster har någonsin märkt av att en motorlampa eller en lampa överhuvudtaget lyst i panelen. Jag kan även tillägga att bilen var servad för ungefär 100-200 mil innan han köpte den.Min fråga är därmed hur min situation ser ut i detta läge? Har jag/vi gjort något fel? Kan han lyckas med stämningen? Vad exakt ska han stämma mig på? Att jag borde ha sagt att det var något fel på bilen fastän jag/vi inte hade någon aning om detta?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation, utifrån de omständigheter som du nämner, som att du har sålt en bil åt din mamma. Nu, 6 dagar efter köpet, hör köparen av sig och menar att det är fel på bilen. Köparen vill att du ska betala för att åtgärda felet, eller att han kan lämna tillbaka bilen och får köpeskillingen tillbaka. Skulle du inte gå med på detta, säger han att han tänker stämma dig. Jag tolkar vidare att din fråga gäller, om du eller din mamma gjort något fel vid försäljningen, och om köparen kan lyckas med en eventuell stämning.Jag kommer först att gå igenom och förklara vilka regler som är aktuella, och sedan applicera dessa på din situation. Jag kommer skriva i slutet skriva sammanfatta vad jag kommit fram till och även skriva mina rekommendationer på hur ni kan gå vidare.StämningsansökanSå som jag tolkar det, vad köparen menar med en stämning, är att han vill på rättsliga väg få ersättning för reparationen eller häva köpet. Genom att ansöka om stämning, kan tvisten tas till domstol och hamna i tingsrätten. Då är det tingsrätten som bedömer om du ska betala ersättning till köparen, eller om köpet kan hävas.Försäljning av bil till privatpersonNär det handlar om försäljning av saker mellan privatpersoner, är det köplagens regler som gäller (förkortad KöpL). Denna lag är dispositiv, vilket innebär att man kan kommer överens om att lagens regler inte ska gälla i specifikt avtal. Så som du beskriver situationen, utgår jag från att ni inte har något sådant avtal. Därför blir lagens regler aktuella.Risken för varanSom utgångspunkt är det köparen som bär risken för varan när överlämnande av varan har skett. Det betyder, att fel som uppstår efter köpet och som inte beror på säljaren, ska köparen själv ersätta (13 § och 21 § KöpL). Denna risk för varan övergår på köparen när köparen tar hand om varan (6 § KöpL). Det betyder i ditt fall, att köparen ska som utgångspunkt ersätta de skador som uppstått på bilen efter köpet, då han har bilen hos sig när han märker att motorlampan börjar lysa. Köparen menar dock att felet funnits redan när du sålde bilen till honom, och han vill att du ska antingen betala kostnaden för reparationen eller köpa tillbaka bilen. Skulle det vara så att det blir en tvist gällande detta, är det han som ska bevisa att felet fanns redan vid köpet.Fel på varanEn bedömning behöver göras om det föreligger ett fel på varan, i ert fall bilen. Ett fel föreligger om inte varan stämmer överens med art, mängd, kvalitet, eller andra egenskaper som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). I detta fall, handlar det om att motorlampan har börjat lysa på bilen, vilket påkallar att det är just ett fel på motorn som behöver åtgärdas. Detta får då alltså bedömas mot vad du sagt om bilens skick vid försäljningen. Vad jag förstår utifrån omständigheterna, fanns det inte så pass stort fel på bilen när du sålde den, i alla fall inte vad du eller din mamma kunnat märka under tiden din mamma haft bilen. Detta verkar också vara den uppfattning som köparen fått. Därför kan detta anses vara ett sådant fel som köparen vill kräva en påföljd för.Köparen får dock inte åberopa ett fel på varan, som köparen måste antas ha känt till vid köpet (20 § 1 stycket KöpL). Köparen får inte heller åberopa fel som köparen kunnat märka av vid en undersökning av varan före köpet. Detta gäller även om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan (20 § 2 stycket KöpL). Detta är en undersökningsplikt som betyder att köparen har ett visst ansvar att undersöka den vara som hen tänker köpa. Vid en sådan undersökning utgår man från vad en "normalperson" bör kunna upptäcka vid en sådan undersökning. I ert fall, ska köparen ha gjort en viss undersökning av bilen för att upptäcka eventuella fel. Nu är det inte säkert att motorlampan skulle börja lysa redan vid en sådan undersökning, med tanke på att det har tagit 6 dagar för den att börja lysa efter köpet. Det är därför inte säkert att köparen kunnat upptäcka felet med hjälp av en undersökning vid försäljningen av bilen.ReklamationOm köparen upptäcker ett fel på en köpt vara, ska en reklamation göras. Det innebär att köparen hör av sig till säljaren och förklarar felet på varan och nämner vilken påföljd som köparen vill ha som kompensation för felet. Detta ska dessutom göras inom skälig tid från det att köparen upptäckte felet (32 § KöpL). I ditt fall, har köparen hört av sig till dig och nämnt felet med motorlampan. Han har även sagt att han önskar att du ersätter skadorna, eller att han får lämna tillbaka bilen. Detta har han gjort när motorlampan börjat lysa och när han fått ta del av hur stor skadan är. Det innebär att han har uppfyllt kravet för reklamation.PåföljdDe påföljder som kan bli aktuella vid fel på en vara är avhjälpande av felet, prisavdrag, hävning av köp eller skadestånd (30 § KöpL).Den påföljd som köparen har krävt av dig i första hand är avhjälpande av felet, då han vill att du ska betala kostnaderna för reparationen av bilen. För att säljaren ska behöva göra detta, krävs att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § 1 stycket KöpL). Även detta är en bedömningsfråga, utifrån de omständigheter som var vid försäljningen och kostnaden för felet. Köparen menar att felet kostar 17 000 kronor att reparera, vilket är en stor summa. Här skulle kunna priset av bilen vid försäljningen spela in, och även då bedömningen som jag nämnde tidigare, kring om felet ska anses ha funnits redan vid köptillfället eller inte.Skulle det vara så, att köparen kan bevisa att felet redan kan ha funnits när ni sålde bilen, så kommer ni behöva avhjälpa felet med att bistå med kostnaderna för reparationen.Den påföljd som köparen kräver i andra hand är hävning av köpet. Detta kan endast göras om felet är ett så pass väsentligt avtalsbrott, vilket säljaren också måste ha insett eller borde ha insett (39 § 1 stycket KöpL). Felet på bilen verkar ligga i motorn, och är ett måste att reparera för att kunna använda bilen. Det kan vara ett sådant fel som är att klassificera som ett väsentligt avtalsbrott, beroende på vad ni sagt om bilen och dess skick vid försäljningen. Men eftersom du även nämner att ni inte alls märkt något av detta, och inte kunnat föreställa er att det var ett sådant fel på bilen, är det inte säkert att hävning av köpet kan bli aktuellt. Även detta blir en bevisfråga, och köparen ska visa på att ni som säljare av bilen agerat så pass svikligt.SammanfattningDå jag inte har alla konkreta omständigheter som skett före och under försäljningstillfället, är det tyvärr svårt att besvara din fråga helt och hållet.Om en stämning skulle ske, kommer köparen troligtvis vilja ha det som han redan nämnt för dig, ersättning för skadan eller hävning av köpet. Han kommer också antagligen påpeka att felet måste ha funnits där redan vid köptillfället.Om stämning skulle ske är det köparen som har bevisbördan för att felet fanns redan vid köpet. Det betyder att det är han som ska bevisa att felet fanns på bilen redan när du sålde den. Här kommer bedömningen bland annat göras om vad du sagt om bilens skick och om han gjort en undersökning av bilen innan han köpte den. Skulle det vara så att han lyckas bevisa detta, kan det bli så att ni behöver ersätta honom för kostnaderna av felet på bilen. Vid hävning av köpet, har köparen även här skyldighet att bevisa att ni agerat så pass svikligt och att felet är ett väsentligt avtalsbrott. Skulle han lyckas med detta, kan bilköpet istället hävas.Varken du eller din mamma har gjort något rättsligt fel, om det inte är så att ni medvetet undanhållit information om bilen och dess skick vid försäljningen. Du beskriver omständigheterna som att det endast är hästkrafterna som din mamma tyckt varit svaga, men inte bilen i sig eller något annat som kan tänkas tyda på ett motorfel. Utifrån de omständigheterna du nämner, kan jag inte se att ni gjort något fel under försäljningen.RekommendationDet är alltid önskvärt att försöka komma överens på egen hand. Men om det inte är möjligt, kan det vara så att köparen ansöker om en stämning och därmed utfärdar en stämningsansökan. Om detta skulle ske, är det alltid bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med hur du ska besvara en sådan ansökan. Du får gärna ta hjälp av en av våra jurister, om den situationen skulle uppstå, här: https://lawline.se/bokaDu är också välkommen att ringa till oss om du har fler funderingar: 08-533 300 04Som ett litet tips för framtiden, skulle jag rekommendera vid köp eller försäljning av varor mellan privatpersoner, att alltid genomföra en undersökning av varan. Kanske speciellt när det gäller just bilar eller andra fordon. Även om man som säljare är säker på att det inte finns några fel alls, är det alltid bra att upplysa en eventuell köpare om att undersöka den. Samma sak gäller om man är köpare av en bil, att genomföra en undersökning. På så sätt kan eventuella fel visas i ett tidigt skede, och man har också uppfyllt den undersökningsplikt som finns i köplagen. Då blir även eventuella fel lättare att hantera.Jag hoppas jag besvarat din fråga! Jag hoppas även att ni lyckas komma överens och lösa er situation på bästa sätt för alla inblandade. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på Lawline, om du har fler funderingar!Vänligen,

Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en begagnad sadel på Hästnet. I annonsen stod det en välskött väl omhändertagen sadel. Nu vill köpare att jag köper tillbaka sadeln då hon anser att den inte motsvarar annonsen. Hon säger att där är sprickor, vilket det inte var innan sadeln skickades till henne. Sadeln såldes för 14000kr, vilket är det pris som jag gav för den när jag köpte det för några månader sedan, även då begagnad. Är jag skyldig att köpa tillbaka sadeln?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!För att veta vilka villkor som gäller vid köp är det främst köpavtalet som besvarar frågan (3 § köplagen). Om ni inte avtal om något särskilt gäller istället reglerna i köplagen.Är det fel på sadeln?För att det ska anses vara fel på en vara krävs att den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (18 § köplagen). Om varan säljs i befintligt skick, vilket kan vara fallet när varan är begagnad, är varan också felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter säljaren har lämnat (19 § köplagen).Om sadeln har marknadsförts som välskött och väl omhändertagen, men det är sprickor i lädret, är det möjligt att det finns ett fel i köplagens mening. Det är dock inte helt säkert, då visst slitage är naturligt på begagnade varor. Frågan är dock vad som gäller ifall det visar sig vara fel på varan.Vem är ansvarig för transportskador?Du skriver i din fråga att felen inte fanns när du skickade sadeln. Frågan är då när skador på sadeln bli köparens ansvar, och när ansvaret fortfarande ligger på dig. Som huvudregel har säljaren ansvar för fel ända tills köparen har fått varan (13 § köplagen).Om varan ska transporteras till köparen, och ska skickas till en annan ort, går ansvaret för varan över på köparen när du lämnade sadeln till transportören (7 § andra stycket köplagen). Om köparen finns på samma ort som du har du dock ansvar tills varan är överlämnad (7 § första stycket köplagen).Påföljder vid felVad är du då skyldig att göra, om det är fel på sadeln och ansvaret för felet inte ligger på köparen?I första hand har köparen rätt att kräva avhjälpande, dvs. att du står för reparation av sadeln. Det är dock inte möjligt om det är oskäligt dyrt för dig, t.ex. om det är billigare att köpa en likadan ny sadel än att reparera den skadade (34 § köplagen). I så fall får köparen kräva ett avdrag på priset (37 § köplagen).För att köparen ska kunna häva köpet, eller tvinga dig att köpa tillbaka sadeln, krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (39 § köplagen). Sannolikt är sprickor i sadeln inget väsentligt fel, utan något som kan gottgöras genom prisavdrag.Sammanfattningsvis har du antagligen ingen skyldighet att köpa tillbaka sadeln. Köparen har sannolikt inte rätt till någon annan påföljd heller, om hon bor på en annan ort och leveransen sköttes av en utomstående transportör.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,