Återbetalning av handpenning vid hävning av båtköp

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Skulle köpa en båt där handpenning á 5' är erlagd, total köpeskilling 250'. Säljaren uppgav skrov- och motornummer vilka är inskrivna i ett köpekontrakt. När jag väl skulle hämta båten så visade det sig att skrovnumret på båten ej överensstämde med det säljaren angett. Han uppvisade ett kvitto från båtfirman där den var inköpt ny och där det också var angivet fel nummer. Jag ville inte köpa båten i "god tro" utan sa att jag ville häva köpet då inkorrekta uppgifter är angivna. Då ville säljaren inte betala tillbaka handpenningen. Då undrar jag om han har rätt till det om man ser till exempelvis Köplagen?
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag blir relevant i ditt fall?Återbetalning av handpenning är inte är något närmare reglerat i lag, därför kommer jag att besvara din fråga utifrån avtals- och förmögenhetsrättsliga principer och köplagen. Köplagen blir den tillämpliga lagen eftersom jag tolkar det som att både du och säljare är privatpersoner och det rör sig om köp av lös egendom (1 § Köplagen). Köplagen är vidare inte tvingande, och köpare och säljare kan komma överens om annat än det som står i den genom till exempel köpeavtal (3 § Köplagen).Den generella utgångspunkten I fråga om köp får utgångspunkten anses vara att en handpenning utgör en förskottsbetalning, om inte annat avtalats om i köpehandlingen. Det innebär att säljaren ska betala tillbaka handpenningen om affären hävs. I sådana här lägen behöver dock generellt tas i beaktande eventuella klausuler (inskrivningar) i köpeavtal som säger att handpenningen ska betraktas som en på förhand bestämd ersättning till säljaren om affären inte genomförs och detta beror på köparen. Om frångåendet av avtalet inte skulle vara på grund av köparen/förhållanden på din sida kan säljaren med andra ord inte peka på klausuler i avtalet, om de skulle finnas. Han kan, om hävningen berodde på ett avtalsbrott från hans sida, inte heller kräva dig på skadestånd för det fall du åsamkat honom skada genom att häva. Därför ska vi kort gå igenom om giltig grund för hävning finns i ditt fall, innan vi återgår till frågan om handpenningen. Innebär säljarens felaktiga uppgifter fel på båten?För att fel på båten inte ska föreligga krävs att den stämmer överens med vad som följer av avtalet. Eftersom båten har ett annat skrovnummer än vad säljaren angett i avtalet föreligger således fel (17 § köplagen). Att den är felaktig och det inte beror på dig innebär att du enligt 31 - 40 § får kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § Köplagen). Avhjälpande, omleverans eller prisavdrag är knappast möjliga eller en lösning på problemet, varför hävning kan bli aktuellt. För att det ska vara aktuellt krävs att felet anses vara av väsentlig betydelse (39§ köplagen). Vad som är ett befogat hävningsintresse prövas från fall till fall, men att fel skrovnummer angetts bör vara av tillräckligt stor betydelse för att du på giltig grund ska få häva utan att skadeståndsanspråk kan riktas mot dig.Vad gäller i ert fall?Handpenning betraktas som sagt ofta som en förskottsbetalning. När köpet nu inte ska genomföras, och det beror på att säljaren begått avtalsbrott, ska den delen av betalningen som du gett i form av handpenning därför återgå. Eftersom hävningen inte beror på dig kan han inte heller rikta skadeståndsanspråk.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare vi kan hjälpa dig med, eller om det fortfarande finns något du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Säljare vägrar ge tillbaka pengar

2021-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte lyxigare örngott på en webshop som även har en fysisk butik. Jag betalde via kreditföretag och upptäckte efter några veckor när jag öppnade paketen där örngotten låg i att de var felsydda, dvs reklamation. 5 av 6 paket är oöppnade och 1 paket öppnade jag och upptäckte detta ursprungsfel. Jag kontaktade företags chef (troligtvis ägare) som sa att det var okej att lämna igen alla varorna, dvs reklamationen plus returnera de oöppnade. Jag gick förbi deras butik och personalen skrev under kvittot att de mottagit varorna.Det har nu gått snart 5 månader sedan jag lämnade tillbaka varorna och de har inte återbetalt mig trots flera försök till kontakt. Jag har skickat mina kontouppgifter via mail ifall de inte vet hur man återbetalar via kreditföretag Ägare. säger nu att de inte heller vill ersätta mig för den öppnade varan (felsydda örngottet) då hon anser att den duger trots att det är en mottagen och godkänd reklamation i butiken där de skrev under kvittot.Jag har inte heller fått tillbaka pengarna för de oöppnade paketen. Hur går jag vidare nu? Finns det någon lag man kan använda sig av eller kan man anmäla ifall ett företag inte återbetalar retunerade varor?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör din reklamationsrätt. Då köpet gjordes mellan en privatperson och näringsidkare så blir konsumentköplagen (KköpL) tillämpbar. Att utgå ifrån informationen verkar det som att du har reklamerat felet och påtalat det för säljaren och därmed kommer jag att utgå ifrån att ni har uppfyllt alla krav för en giltig reklamation. Har du rätt att häva köpet?Det fel som du har angivit bör passa inom 16 § KköpL eller 19 § KköpL då det är av väsentlig betydelse att örngotten stämmer överens med det som angivs i avtal eller marknadsförts så de passar till de kuddar som man köpte de till.Är varan felaktig enligt 16-21 §§ KKöpL, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ KKöpL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. I ditt fall så vill du häva köpet och det ställs högre krav för att konsumenten ska kunna häva köpet. Det som krävs att felet är av väsentlig betydelse för köpet och att det skulle vara ett skäl att du inte hade ingått avtalet från början.Vad ska du göra?Att utgå ifrån informationen i din fråga uppfyller du alla kraven för en giltig reklamation. Sedan att säljaren har accepterat reklamationen och tagit in varorna talar för din fördel. Så nu när ni inte kommer överens och säljaren ger inte tillbaka några pengar så kan du kontakta den allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller gå via Kronofogdemyndigheten- ARNDå du är konsumenter och det handlar om en reklamation går det att vända sig till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar ni här.- KronofogdenDu kan också kontakta Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande och låta kronofogden driva in din skuld mot säljaren. Dock kostar det att ansöka och du måste uppfylla några krav för att kronofogden ska driva ditt ärende och mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Köpt bil med krockskador

2021-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har köpt en bil genom mitt företag från en bilfirma. 2-3 veckor efter så skickades den in på verkstad då en del har gått sönder, då tyder det att bilen har varit trimmad. Sedan upptäckte verkstaden att bilen har varit krockad både fram och bak fastän vi har frågat 2 gånger bilfirma som vi köpte av om den varit krockad, de svarade nej båda gångerna och de visade sig att det inte stämde, därefter behövdes delar uppemot 30-40tkr fixas pågrund av denna krocken. Det visade sig att någon bara fixat felet snabbt för att det ska funka ett litet tag till. Har jag rätt att kräva dessa pengar eller reklamera bilen? har ägt bilen i snart 3 månader men den har varit inne hos verkstaden i ca 2 månader snart.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan två företag är det köplagen (KöpL) som är tillämplig och det blir alltså hit som jag hänvisar mina svar. Jag kommer först gå igenom huruvida det föreligger fel i varan för att sedan se till vilka påföljder som kan göras gällande. Till sist tar jag även kortfattat upp reklamation och risken för varan.Fel på varanFör det första måste man se huruvida det föreligger fel i varan (dvs. bilen). Om bilen enligt de uppgifter som givits i samband med köpet inte ska ha varit trimmad men att den ändå varit det så är detta att anse som ett fel i varan. Detsamma gäller självklart för krockskadorna. Varan måste nämligen stämma överens med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen (18 § KöpL). Även om bilen har sålts i "befintligt skick" får den inte vara i väsentligt sämre skick än du som köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunde förvänta dig (19 § 3 p. KöpL). Här spelar alltså priset in. Att krockskador behöver lagas för 30 000-40 000 kr är dock förmodligen sådant som får anses utgöra fel i varan.Påföljder vid felFör att få göra påföljder gällande måste du reklamera varan, det vill säga meddela säljaren att det är fel på varan, inom skälig tid (32 § KöpL). Påföljderna som blir aktuella är först och främst avhjälpande, vilket innebär att säljaren lagar de fel som finns i bilen och står för kostnaderna för dessa (34 § KöpL). Om detta inte blir aktuellt kan du kräva prisavdrag (37 § KöpL). Du kan även häva köpet helt och hållet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde insett detta (39 § KöpL). Så omfattande krockskador skulle kunna utgöra grund för hävning men det är svårt för mig att uttala mig med större säkerhet utan att veta mer detaljer.När uppkom feletTill sist vill jag även nämna att risken för varan går över på dig som köpare när du får bilen. Fel som uppkommer efter detta ansvarar du för (12-13 §§ KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som fanns vid försäljningen även om dessa visar sig först tidigare (21 § KöpL). Som du beskriver det så fanns krockskadorna och trimningen innan du köpte bilen men de har visat sig först senare. Det är dock du som måste bevisa detta. Du har dock inte någon särskild undersökningsplikt, men får inte åberopa sådana fel som du "borde ha märkt" om du undersökte bilen eller sådana fel som du hade märkt om du hade undersökt bilen men struntade i detta trots säljarens uppmaning (20 § KöpL).Jag hoppas detta besvarar din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,

Fel uppstod på bil köpt av privatperson, vem ansvarar för felet?

2021-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte för ungefär 2-3månader sedan en Audi på Blocket, årsmodell 2008 och rullat ca 21k mil.En vecka in börjar glödstifts lampan blinka under färd och bilen gick in i så kallat "limpmode".Vid omstart så slocknade den men kunde när som börja blinka i gen. Jag läste lite om det och svaren/kunskapen jag fick fram fick mig att avvakta.3veckor in så börjar lampan blinka som vanligt, men bilen total dör och går inte att starta efter det. Bilen har nu varit inne på verkstad i ca2 månader och kostnaderna blir 22000kr.. kan jag kräva att den förra ägaren skall stå för verkstadskostnaderna eller är det bara att betala och se glad ut?.Mvh:Filip
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har köpt bilen av en annan privatperson på blocket och därför används köplagen, KöpL, för att besvara din fråga. Vem står risken för varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner övergår risken för varan på dig som köpare så fort du fått den i din besittning. Att du har risken innebär att du är skyldig att åtgärda fel som uppstår efter att risken övergår på dig. Men detta betyder inte nödvändigtvis att du är skyldig att betala och åtgärda felet som uppstått på bilen nu. Det framgår inte i din fråga om du köpt bilen i "befintligt skick" (en slags förbehållsklausul, tex. om det är ett känt fel på bilen), så jag kommer utgå ifrån att den inte är köpt med det. Är det fel på bilen?Ett sådant fel som du beskriver är onekligen ett sådant fel som lagen nämner eftersom bilen inte går att köra. Det är därmed fel på bilen i lagens mening. (17 § KöpL) Det är svårt utan bilkunskaper att avgöra om felet på bilen är ett fel som kan anses ha funnits redan innan du köpte bilen men att det visade sig senare. Men är detta ett sådant fel så står säljaren för detta och är skyldig att åtgärda. (21 § KöpL) UndersökningspliktenDet finns dock en regel som krånglar till det hela. Om det är så att du har undersökt bilen innan du köpte den så får du inte hävda detta felet senare, om felet är något du borde ha upptäckt vid undersökningen. Detta gäller även om säljaren har uppmanat dig till undersöka den men du har inte gjort det.(20 § KöpL) Reklamation och eventuella påföljder du kan ha rätt tillFör att kunna få ersättning för detta felet måste du även reklamera (meddela) detta felet till säljaren inom skälig tid från att du upptäckt felet.(32 § KöpL) "Skälig tid" är så snart som möjligt. Du behöver inte i meddelandet ange vad du vill kräva för påföljd, utan det räcker att du meddelar att det är fel. Om det nu är så att säljaren ansvarar för felet och du har reklamerat, så har du rätt till avhjälpande (säljaren reparerar) eller prisavdrag (ersättning för reparationskostnaderna).(30 § KöpL) Jag skulle råda dig till att fråga någon kunnig om bilar och fråga om felet på bilen är sådant som kan ha funnits redan innan du köpte den. Du kan även fråga säljaren om felet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Köpa tillbaka en såld hund

2021-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej, tänkte kolla och se om ni har något svar på lite frågor som handlar om ett hund köp. Det är så att jag och min sambo köpte en hund den 30/7-21, enligt förra ägaren ska de absolut inte vara några problem med henne men hon har varken lydnad eller disciplin samt även inte en av grundvaccineringarna som skulle utförts vid 1 års ålder och hon är nu 1 år och 10 månader. Vi har nu insett att det inte funkar mellan hunden och katterna vad vi än gör och de leder oss till att hon måste komma tillbaka till förgående ägare då hon själv sa att hon ville ha tillbaka henne om det inte fungerade. Så min fråga är vad kan vi göra om hon slutar svara på våra meddelanden och det är sagt att hon vill ha tillbaka henne om de inte funkar?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har hundens föregående ägare sålt hunden till er utan några fel och ett köp därmed ingåtts från er sida är hunden ert ansvar, ni kan inte tvinga den föregående ägaren att köpa eller ta tillbaka hunden mot sin vilja. I det här fallet måste ni själva hitta ett nytt hem till hunden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hur lång tid får ett avhjälpande av fel ta?

2021-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte ett nytt spabad (vi är privatpersoner och har köpt av ett företag). Spabadet fungerade i ca 12 timmar (man ska tillsätta en massa kemikalier o mäta resultat innan användning, så vi har inte kunnat bada än).Vad anser ni, vara skälig tid för avhjälpande dvs reparation? Tack på förhand
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i konsumentköplagen (KköpL).Avhjälpandet av felet ska ske inom skälig tid efter att du framställde ditt krav på avhjälpande (26 § KköpL). Detta innebär att säljaren normalt ska ha avhjälpt felet inom ett par dagar, om de inte ställer en ersättningsvara till disposition. I det fall det dröjer en längre tid har Du som köpare rätt att kräva ett prisavdrag som svarar mot felet (28 § KköpL). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem ansvarar för borttappat paket?

2021-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt en produkt från ett företag online. Företaget anlitade PostNord för att skicka paketet till mig, men paketet försvann hos PostNord och kom alltså inte fram. Är jag ansvarig för den försvunna varan, eller är det företaget som jag handlat av som är ansvarigt?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Risken för varanDå du köpt produkten från ett företag blir konsumentköplagen (KKL) aktuell. Risken för varan övergår från säljaren till köparen när varan avlämnats, 8 § andra stycket KKL. Enligt 6 § KKL anses varan avlämnad när du, själv eller genom transportör som företaget anlitat, fått varan i din besittning. Eftersom du inte fått varan i din besittning är det företaget som är ansvarig för den försvunna varan.PåföljderDu har en rätt att hålla inne betalningen enligt 11 § KKL. Du kan även välja mellan att kräva att företaget fullgör köpet enligt 12 § KKL och häva köpet enligt 13 § KKL. Du kan dessutom ha rätt till ersättning för dröjsmålet om det inneburit skada för dig enligt 14 § KKL.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Beställde skor för 0 kr men köparen hävde köpet pga felaktigt pris, vad har jag rätt till?

2021-08-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Beställde skor för 0kr men fick betala frakt och fick följande svar:Vi kontaktar dig för att du har lagt en order hos oss då vi haft fel i vårt ordersystem. Felet har inneburit att vissa varor som vi inte har på lager har visats tillgängliga och vissa varor till 0 kr.Din order har blivit cancellerad så vi ber dig lägga en order hos oss om du önskar det.Ber om ursäkt för detta fel som uppstått.Kan jag hävda att de ska skicka skorna till mig eller har de rätt att häva köpet?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller ett köp i webbutik som du har fått bekräftelse på så har du vanligtvis rätt att få varan för de priset som står i bekräftelsen även fast webbutiken hävdar att det var felaktigt pris. Men det finns ett undantag till detta och det är om priset du köpte varan för var uppenbart felaktigt. Till exempel om det är så lågt att du borde ha insett att det var fel pris på varan. 0 kr är "gratis" och det finns starka argumentationer för att detta är ett uppenbart felaktigt pris. Och då behöver säljaren inte sälja varan för 0 kr och får häva köpet. Men om du och säljaren är oense om priset är uppenbart felaktigt eller inte så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och få tvisten prövad. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,