FrågaKÖPRÄTTÖvrigt13/11/2023

Påverkar rabattkoder hur företag ska informera om en varas pris?

Prislagen menar ju att jag måste skriva det senaste lägsta priset på en vara på min E-handel, under de kommande 30 dagarna efter att produkten rabatterats. Gäller detta även om man använder en rabattkod? Låt säga att jag har ett erbjudande i nyhetsbrev/instagram med en rabattkod, eller ett samarbete med en influencer. Måste det priset som blir efter koden applicerats stå med, eller gäller det bara när man sänker själva priset på produkten?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag uppfattar det som att du vill veta om det pris som ska anges som lägsta pris under en 30-dagarsperiod påverkas av att du som näringsidkare erbjuder lägre priser via nyhetsbrev och sociala medier i form av rabattkoder. Jag förstår det som att du säljer till konsumenter, alltså privatpersoner. Bestämmelser om hur tidigare pris ska anges när en näringsidkare erbjuder varor till en konsument återfinns i prisinformationslagen (PIL).


För att besvara din fråga kommer jag först gå igenom vad lägsta pris enligt prisinformationslagen är för någonting. Därefter kommer jag förklara vad som generellt gäller för näringsidkare när konsumenter får ta del av rabattkoder.


Lägsta pris innebär att du måste ange det lägsta pris du erbjudit utåt på din E-handel

Prisinformation innebär att du som näringsidkare vid försäljning ska lämna uppgift om en varas pris (7 § första stycket PIL). När du erbjuder en vara till ett reducerat pris, ska du ange varans lägst tillämpade pris under de senaste 30 dagarna (7 a § PIL). För att förstå hur lägsta pris påverkas hämtar jag vägledning från förarbetet till lagen.


Ett pris som är högre än det lägsta pris du har erbjudit måste tillämpats under minst 30 dagar för att priset ska vara tillåtet att ange som lägsta pris. Du har ingen skyldighet att informera om hur länge ett tidigare pris har gällt, det viktiga är att det tidigare priset är det lägsta pris som tillämpats under den senaste 30-dagarsperioden. Om du säljer en produkt som du inte har haft till försäljning i 30 dagar så får du ange det lägsta pris som tillämpats sedan du började sälja produkten (prop. 2021/22:174 ss. 153-4).


Om du, exempelvis, har en vara som du sålt för 2000 kronor och höjer priset till 2500 kronor måste du erbjuda varan för 2500 kronor i 30 dagar för att du ska kunna ange det som lägsta pris. Om du istället sänker priset till 1500 kronor måste du ange 1500 kronor som lägsta pris i 30 dagar. Att höja priset i några dagar och sedan sänka det innebär inte att du får ange det högre priset som lägsta pris, du måste däremot ange det lägre priset även om du bara erbjudit det under en kortare period.


Konsumentverkets bedömning och ställningstaganden blir i nuläget vägledande

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utöva tillsyn på det konsumenträttsliga området och får meddela föreskrifter som rör skyldigheten att lämna prisinformation (11 § PIL). Konsumentverkets ställningstaganden är inte juridiskt bindande, men de är vägledande vid myndighetens tillsyn, det vill säga kontroller och bedömningar av företags efterlevnad av prisinformationslagen.


Konsumentverket publicerade den 9 oktober 2023 ett ställningstagande angående information vid prissänkningar (KOVRS 2023:1). Eftersom det är Konsumentverket som kontrollerar om näringsidkare följer prisinformationslagen är deras ställningstagande viktig för att förstå hur de bedömer när lägsta pris ska ändras. Jag vill vara tydlig med att såväl Allmänna reklamationsmänden som domstolarna kan komma att bedöma hur rabattkoder påverkar lägsta pris på ett annat sätt.


2022 gav Konsumentverket ut publikationen ”Prisinformation – en vägledning”. Den håller just nu på att revideras på grund av deras ställningstagande i KOVRS 2023:1. Därför finns ”Prisinformation – en vägledning” inte längre tillgänglig på Konsumentverkets hemsida. Jag kommer likväl återge vad den säger om personanpassade prissänkningar i väntan på att den reviderade publikation publiceras.


Lägsta pris påverkas inte av, så kallade, personanpassade prissänkningar

Lägsta pris påverkas inte av personanpassade prissänkningar. Det kan vara att du ger en kund lägre pris på sitt nästa köp i form av en unik rabattkod. Har du ett medlemsprogram där kunden får rabattkort eller rabattkuponger som kan användas på delar av eller hela sortimentet omfattas varan inte av det lägre pris en sådan rabatt kan leda till. Kravet att ändra lägsta pris påverkas generellt sett inte av en rabattkod som är unik för varje kund eller för medlemsprogrammet (Konsumentverket, 2022, Prisinformation – en vägledning, s. 8).


Lägsta pris kan påverkas av en obestämd och alltför vid krets kan ta del av erbjudandet

Du ska ändra lägsta pris när din marknadsföring ger konsumenter ett intryck av att priset har sänkts. Intrycket kan påverkas av att du använder uttryck som ”kampanj”, ”erbjudande” eller andra liknande uttryck som ger intryck av att priset har sänkts (KOVS 2023:1).


En rabattkod som i själva verket riktar sig till konsumenter i allmänhet kan alltså innebära att lägsta pris ska ändras. Om du erbjuder samma rabattkod till alla konsumenter som ser en annons på sociala medier, eller om ett nyhetsbrev går ut till konsumenter som inte är med i ett medlemsprogram, så rör det sig inte längre om en personanpassad prissänkning eller ett exklusivt medlemspris. Med andra ord; om du erbjuder en och samma rabattkod via sociala medier eller ett nyhetsbrev som är tillgängligt för en större krets kan det ses som ett erbjudande till allmänheten. Det kan påverka konsumenternas intryck av att priset har sänkts. Därför finns det en risk att du ska ange det rabatterade priset som lägsta pris.


Sammanfattning

Lägsta pris påverkas generellt sett inte av att du erbjuder en begränsad krets av konsumenter unika rabattkoder genom medlemsprogram eller personanpassade prissänkningar. Om du erbjuder samma rabattkod till alla konsumenter som ser en annons eller mottar ett nyhetsbrev som inte är en del av ett medlemsprogram ska du troligtvis ange det rabatterade priset som lägsta pris under en 30-dagarsperiod.


Vad du kan göra nu

Min rekommendation är att du håller dig uppdaterad på Konsumentverkets hemsida och tar del av deras vägledande publikation om prisinformation när den publiceras.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta oss igen. För att få mer juridisk hjälp om hur du ska agera i det enskilda fallet kan du alltid kontakta våra jurister på Lawline genom att mejla info@lawline.se.


Med vänliga hälsningar,

Andréas ForssanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo