Kan ett företag sätta pris hur högt de vill och ta ut hur stor vinstmarginal de vill?

2021-08-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Finns det något vinstmarginal för företag? Kan företag säljer produkter för 3x vanlig pris ? Finns det något lag i konsumentverket som skydda konsumenten ?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det rättsligt tillåtet för företag att ta ut en stor vinstmarginal?Jag misstänker att lagen du efterfrågar är konsumentköplagen, denna finns inte i konsumentverket, den finns i lagboken, fysiskt eller digitalt, som egentligen är en samling (SFS) bestämmelser som röstats i genom i Riksdagen. Nej något sådan marknadsingripande bestämmelse finns inte i konsumentköplagen.Svaret är kort: Ja, det är tillåtet för företaget att sätta vilket pris de vill. Ekonomiska teorier förklarar i vissa fall varför likadan vara skiftar i pris, vilket beror på efterfrågan beroende på vilken tid och plats etc. En viss vara kan vara mer värd om du kan köpa den på natten när alla andra butiker är stängda. Därför vore det orimligt att lagstifta om ett vinstmarginaltak. Tanken är att konsumenterna skyddas av den ekonomiska marknaden själv. De företag som tar för mycket betalt slås ut när kunder väljer dess konkurrenter istället. Med det sagt finns dock en bestämmelse som skyddar konsumenter och alla andra för den delen, från så kallade oskäliga villkor, däribland priset och den finns i 36 § avtalslagen. Företag kan alltså sälja produkter för tre gånger vanligt pris, så länge det inte är oskäligt, i det beaktas samtliga omständigheter så som om det kan finnas en särskild ekonomisk anledning. Utgångspunkten är att rättsordningen inte lägger sig i företags prissättning och marknadens prisbild, det sköter marknaden bäst själv. Undantaget är marknadsdominerande företag som har monopol på en viss marknad. Dessa får inte utnyttja sin position hur som helst, men det är en annan fråga.Hälsningar,

Fråga om fel i vara och vilka alternativ det finns för att åtgärda dessa

2021-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej , har några frågor Ang ett bilköp hos en bilfirma .Efter Ca 1,5 vecka så börjar mittdisplayen krångla, fungerar ibland , men mest helt död , kontaktade då säljaren som sa att jag skulle boka felsökning på en volvo verkstad ,som bilfirman betalar , verkstaden felsöker o säger att dem hittar inga felkoder, men nu är displayen helt svart , jag har nu hittat papper i bilen som visar att bilen här varit inne på samma verkstad två gånger tidigare i år för samma fel, nu säger säljaren på bilfirman att han kan inget göra utan jag får hålla på med verkstaden , bilen är från 2012 o kostade 98,000 nu till frågorna .Vad har säljaren för skyldighet i detta?Kan jag häva köpet o få tillbaka alla mina pengar?Har volvo verkstaden rätt att kräva betald om det är samma fel igen? Mvh Robert Axelsson
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förmodar att du köpt bilen som privatperson av en näringsidkare vilket gör konsumentköplagen aktuell. Fel på varanVaran ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick vilket innebär att varan (bilen) ska motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt. Om bilen inte motsvarar vad ni kommit överens om är det fel på varan. Du som köpare kan inte hävda fel som du kände till eller borde ha sett vid köpet. Att displayen skulle börja krångla efter 1.5 vecka är naturligtvis ingenting du kunde känt till. Det innebär att det är fel på varan (16 § första stycket konsumentköplagen). Påföljder vid fel på varanDu som köpare kan kräva olika påföljder vid fel på bilen och då i första hand avhjälpande och i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande ska förstås som att säljaren hjälper dig med displayen som om du fått en felfri bil från början. Vid hävning ska du försättas i samma läge som om avtalet aldrig ingåtts och vid prisavdrag i samma läge som om du från början köpte bilen med vetskap om att displayen skulle orsaka problem (22 § konsumentköplagen). Avhjälpande och omleveransSom köpare har du i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan. I ditt fall handlar det främst om att få displayen åtgärdad. Säljaren kan undgå avhjälpande och omleverans endast om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen. I förarbetena framgår att säljaren kan anlita en verkstad för avhjälpandet (26 § första stycket konsumentköplagen).Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet. Vid hävning ska du få tillbaka pengarna för bilen. Som huvudregel gäller då att bilen måste lämnas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Som köpare har du rätt till ersättning för de utlägg du har haft på grund av reklamationen och har även rätt till ersättning för förluster och betydande besvär som berodde på felet eller dröjsmålet (28 § första stycket konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. En helhetsbedömning ska då göras varpå möjligheterna att rätta till felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder ska beaktas. Bedömningen ska ske efter köparens förutsättningar (29 § konsumentköplagen). SammanfattningsvisEftersom felet uppstod inom sex månader från köpet och du reklamerat i tid innebär det att säljaren är skyldig att avhjälpa felet enligt de bestämmelser som nämnts. I första hand har säljaren att åtgärda displayen vilket innebär att verkstaden åtgärdar problemet och säljaren står för dessa kostnader. I andra hand kan du kräva prisavdrag för att displayen är trasig. Och om säljaren varken vill åtgärda felet eller dra av på kostnaden motsvarande felet för displayen kan du häva köpet och få tillbaka pengarna för bilen och eventuella kostnader du haft vid volvo verkstaden.Hoppas du fick svar på din fråga!

höjda priser i fakturan

2021-08-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har fått en dokumentation begravningsuppdrag med prisuppgift. När fakturan kom var den över 4000kr dyrare.Det som står på dokumentationen är att kostnader för catering och blommor kan tillkomma men det har jag ordnat själv och ökningen på fakturan gäller en enda post: begravningsbyråns arbetskostnad inkl möte.Kan de göra så här?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få svar på din fråga så kommer vi främst att behöva gå in i Konsumenttjänstlagen (KtjL). Denna lag gäller normalt sett när näringsidkare utför tjänster åt konsumenter. En näringsidkare är någon som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. (KtjL 1 §). Lagen är tvingande till konsumentens förmån, och du som konsument kan inte få sämre villkor än vad lagen stadgar.I den mån priset följer av avtalet ska det gälla som ett fast pris. En prisoffert som är tillräckligt specificerad bör ses som ett anbud från näringsidkaren att utföra arbetet till det föreslagna priset. Om du däremot endast fick en "ungefärlig prisuppgift", så innebär det att näringsidkaren får göra pristillägg på upp till 15 % av det som står i offerten (KtjL 36 §)Näringsidkare kan ha en rätt att höja priset priset under vissa förutsättningar, exempelvis när kostnaderna visade sig att vara högre än förväntat och vid tilläggsarbete. Men det är viktigt att veta att näringsidkaren har en underrättelseskyldighet om det efter att arbetet har påbörjats visar sig att kostnaderna för det hela kan komma att bli betydligt högre än vad ni som konsumenter först hade trott och räknat med. Näringsidikaren måste isåfall vända sig till er och be om anvisningar kring hur ni ska göra härnäst (KtjL 6 §). Har näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6 § och finns det starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den (KtjL 7 §). Det är dock ni i rollen som konsumenter som måste bevisa att ni faktiskt hade avbeställt tjänsten om så hade varit fallet. Samma underrättelseskyldighet gäller även om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete, KtjL 8 §). Näringsidkaren bör i regel invänta anvisningar från konsumenten innan de får utföra tilläggsarbete. Det är endast när näringsidkaren har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 § om tilläggsarbete, eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades som han har rätt till pristillägg. Sammanfattningvis gäller att näringsidkaren har rätt att göra ett pålägg på upp till 15 % om du endast fick ett "ungefärligt pris". Om du istället fick ett specificerat pris, har näringsidkaren möjlighet att höja priset med beaktande av sin underrättelseskyldighet. Om näringsidkaren har brutit mot dessa begränsningar har du rätt att bestrida fakturan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Fel som upptäcks efter köp. Vem ansvarar?

2021-08-27 i Köplagen
FRÅGA |Vi har bytt in en husbil till "firman" Dethleffs 7871 års mod 2011 och köp ett fordon från dem Hymer 880 års mod 2021. Bytet skedde i måndagen den 16/8. Idag den 24/8 får vi ett samtal från firman att de vill ta tillbaka köpet. Vid tillfället för inbytesdagen den 16/8 har firman haft möjlighet att granska all utrymmen på husbilen de gick igenom och kontrollerade under 45 minuter samt testkörning, vi var behjälpliga under hela. efter att undersökningen är avslutad är firman nöjda med bedömningen och på kontraktet noterar man inget datum för förflyttad inbytestest.1. Den 22/8 får vi ett sms från en anställd på firman där han beskriver att det finns mycket fukt i inbytesobjektet, Jag besvarar honom med att det låter konstigt och påtalar att ni har väll inte tvättat husbilen med högtryckstvätt, Den anställda besvarar att de har inte tvättat bilen. Enligt de bilder som firman lagt ut på nätet är fordonet tvättat och polerat utvändigt när jag på talar det så för jag svaret: - Menade att den är inte tvättad ännu i luckor och invändigt. I och med att det var lite saker som skulle göras på den innan men vi ville få ut den på Blocket (Annonsen kom ut på blocket under vecka 33 men är bortplockad igen under vecka 34) 2. Vad har hänt under veckan vi menar på att den är tvättad med högtryckstvätt det är enda chansen att det kommit in så stor mängd vatten i garaget så det kan stå vatten på golvet.varför upptäcker de detta efter en vecka. Vad gör jag nu?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Normalt sett när det gäller köp mellan konsumenter och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL), men eftersom det här rör sig om att det är näringsidkaren som köpt från dig som konsument blir det istället köplagen (KöpL) som tillämpas. UndersökningspliktDet finns ingen särskild undersökningsplikt för köparen innan köpet. Köparen behöver inte undersöka objektet utan kan lita på de upplysningar som säljaren lämnar (20 § KöpL). Däremot får köparen inte åberopa sådana fel som han borde ha märkt om han faktiskt undersökte varan. Som jag förstått det undersökte firman fordonet, men har inte lagt märke till något. Det är dock viktigt att betona att trots att köparen har undersökt objektet så kan han fortfarande åberopa "dolda fel", det vill säga sådana fel som fanns vid köpet men som inte hade visat sig ännu. Fel som fanns i varan då köpet gjordes ansvarar du som säljare för, även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Risken för varanRisken för varan gick över på firman när den överlämnades (13 § KöpL). Med risken innebär att det är firman som ansvarar för fel som uppkommer efter tidpunkten då risken övergick. Vem ansvarar för fukten?När felet upptäcks har risken gått över på firman. Den avgörande frågan blir således om felet fanns där vid köpet och har visat sig först senare eller om felet har uppkommit efter köpet. I det förstnämnda fallet ansvarar du som säljare för köpet, medan i det senare fallet ansvarar köparen (firman). Eftersom risken gått över är det firman som ska bevisa att felet fanns där då köpet genomfördes. Jämför 20 a § konsumentköplagen där det presumeras att fel som upptäcks inom 6 månader fanns där vid köpet. Någon liknande presumtion finns alltså inte i köplagen. Kan firman bevisa att felet fanns där redan vid köpet ansvarar du för felet. Kan inte firman bevisa detta är det dem som ansvarar för det. Den avgörande frågan huruvida firman faktiskt kan bevisa detta kan jag tyvärr inte besvara, men jag hoppas likväl att du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig på bästa sätt!Med vänliga hälsningar,

Åldergräns för nikotinfri vape

2021-08-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hur gammal måste man vara får att få vejpa nikotinfri e-juice? Den enda informationen jag hittar är Sveriges radio 2017 där det säger att man ska lägga åldersgräns för nikotinfria produkter också.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som inte fyllt 18 (5 kap. 18 § Lag [2018:2088] om tobak och liknande produkter [LTLP]). Lagen ställer inget krav om att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla nikotin, varför försäljningsförbudet omfattar alla typer av påfyllningsbehållare och elektroniska cigaretter. Det är alltså olagligt att sälja eller på annat sätt tillhandahålla s.k. e-juice till minderåriga, även om juicen är nikotinfri. Vidare får endast personer över 18 år föra in tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet (5 kap. 20 § LTLP). Det innebär alltså motsättningsvis att en person som är under 18 inte får för in dessa typer av varor i landet. Sammantaget innebär lagregleringen inte ett förbud för personer under 18 att bruka nikotinfria elektroniska cigaretter. Däremot är det olagligt att sälja eller tillhandahålla någon under 18 den typen av produkt och det är inte tillåtet för någon under 18 att införa produkten till Sverige. Det resulterar således i att personer under 18 år inte får köpa eller ta emot någon form av tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, oavsett om varorna innehåller nikotin eller inte. Det är 18-års åldersgräns. Med vänliga hälsningar

Anses köpt vara ha kommit i konsumentens besittning om den lämnas utanför konsumentens adress?

2021-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan. Jag har köpt kläder via ett företag på nätet och jag angav en felaktig adress vid beställningstillfället. Posten har enligt dem själva då lämnat posten utanför våran riktiga adress samt tagit en bild på paketet, således har de inte lämnat paketet på den adressen vi angav vid beställning. Vi kontrollerade om varan fanns på våran adress samt den adressen som vi angav vid beställning och den fanns inte på någon av adresserna. Detta gjordes inom 5 min från att vi fick ett sms från Posten att varan är avlämnad. Min fråga är då vad det är som gäller? Enligt 6 § (KKöpL) så har vi inte fått varan i besittning? Tack på förhand.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du i egenskap av konsument beställer varor av ett företag blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Notera att eventuella avtalsvillkor som är till nackdel för dig som konsument jämfört med denna lag är utan verkan (3 § 1 st. KköpL). Precis som du skriver är frågan om besittningsövergång enligt 6 § KköpL av central betydelse här. Detta eftersom risken för varan övergår i samband med avlämnandet, det vill säga i samband med besittningsövergången (8 § KköpL). Du är bara skyldig att betala för varorna om du har fått dem i din besittning och då även om de har kommit bort, annars är du inte skyldig att betala. Har besittningen inte övergått är det istället säljaren som står risken för varorna och kan bli skyldig att omleverera dem. Jag antar i mitt svar att det är säljaren som har anlitat transportören eller som annars har erbjudit transportalternativet. Så är fallet om du exempelvis kan välja transportalternativ på företagets hemsida när du beställer varorna. Detta är nog det vanligaste tillvägagångssättet när man som konsument beställer varor från ett företag. Att du har fått varorna i din besittning innebär dock inte nödvändigtvis att du personligen har mottagit dem. Varorna kan även anses ha kommit i din besittning om de på annat sätt har levererats till dig. Jag kommer nedan att redogöra för när varor anses ha kommit i någons besittning för att därefter komma till en slutsats om vad som gäller i just din situation. Har varorna kommit i din besittning? Det framgår inte av lagen när konsumenten anses ha fått en vara i sin besittning. Viss vägledning kan dock hittas i lagförarbeten och lagkommentarer. Vid bedömning av huruvida varan har kommit i köparens besittning är det viktigt att fastställa om varan lämnades på köparens villatomt eller utanför köparens lägenhet. Eftersom jag inte vet om du äger en villa eller en lägenhet kommer jag nedan att redogöra för båda scenarion. Om varan däremot lämnades i köparens brevlåda ska varan normalt anses ha kommit i köparens besittning (prop. 1989/90:89 s. 70). Om en vara lämnas på köparens villatomt ska den anses ha kommit i köparens besittning förutsatt att köparen och säljaren har kommit överens om att varan ska lämnas där (prop. 1989/90:89 s. 70). Om ni inte har kommit överens om att varan ska lämnas på din villatomt eller om du inte har givit tillstånd till det borde inte varan anses ha kommit i din besittning. Rättsläget är emellertid mer oklart om en vara lämnas utanför köparens lägenhet. Å ena sidan anger förarbetena att varan knappast kan anses ha kommit i köparens besittning om den lämnas utanför lägenhetsdörren, detta även om köparen och säljaren har kommit överens om det (prop. 1989/90:89 s. 70). Å andra sidan anger lagkommentarerna att i likhet med villatomt ska varan anses ha kommit i köparens besittning om den lämnas utanför lägenhetsdörren förutsatt att parterna har kommit överens om det. Frågan har inte prövats i domstol såvitt jag kan se. Det är möjligt ge sitt tillstånd på olika sätt. Om du vid beställning via nätet exempelvis har valt ett fraktalternativ där det framgår att varorna kommer att lämnas på villatomten eller utanför lägenheten torde detta räknas som en överenskommelse mellan dig och säljaren. Om däremot inget sådant tillstånd har getts borde inte paketet anses ha kommit i din besittning när det lämnas på villatomten eller utanför lägenhetsdörren. Den felaktiga adressen Trots att du angav fel adress lämnades paketet utanför er riktiga adress enligt posten. Om du av misstag angav den felaktiga adressen och om du sedan kom överens med säljaren om att varorna skulle levereras utanför denna adress finns det enligt min bedömning en risk att varorna ändå anses ha kommit i din besittning när de levererades utanför er riktiga adress efter att misstaget upptäcktes. Det går dock att argumentera att du kom överens med säljaren om att varorna skulle lämnas på den angivna adressen och att varorna därmed lämnades utanför er riktiga adress utan ditt tillstånd. Det kan dock vara svårt att nå framgång med detta argument om det står klart att det var av misstag som du angav den andra adressen och att du egentligen ville få varorna levererade till er riktiga adress. Bevisbörda Utgångspunkten i tvistemål är att den som påstår något har bevisbördan och behöver således styrka att påståendet är sant. I ditt fall borde det alltså vara säljaren som har bevisbördan för att varorna har avlämnats, det vill säga att de har kommit i din besittning. Jag antar att posten tog bild på paketet just i detta syfte. Det är svårt att säga om bilden räcker för att styrka att varorna har avlämnats men det är troligt. Detta gäller dock bara om varorna genom denna leveransmetod skulle anses ha kommit i din besittning - om du och säljaren inte kom överens om att varorna skulle lämnas på villatomten eller utanför lägenhetsdörren eller om du inte gav tillstånd till det borde beviset vara utan verkan. Detta eftersom varorna i sådant fall inte anses ha kommit i din besittning trots att det är styrkt att de lämnades där. SlutsatsHuruvida paketet anses ha kommit i din besittning beror på var det lämnades. - Om paketet lämnades i din brevlåda anses det ha kommit i din besittning. - Om paketet lämnades på din villatomt anses det ha kommit i din besittning förutsatt att du och säljaren har kommit överens om det eller om du annars har gett ditt tillstånd. - Om paketet lämnades utanför din lägenhetsdörr är rättsläget oklart. Jag kan därför tyvärr inte med säkerhet ge ett konkret svar i denna situation. Om du och säljaren inte kom överens om att paketet skulle lämnas på villatomten eller utanför lägenhetsdörren och om du inte gav tillstånd till det borde inte paketet anses ha kommit i din besittning. Om varorna inte anses ha kommit i din besittning har säljaren inte uppfyllt sin del av köpeavtalet, det vill säga att mot betalning leverera varorna. Säljaren är i det fallet som utgångspunkt skyldig att företa en ny leverans så att varorna kommer i din besittning. Om detta av någon anledning inte kan ske har du rätt att få pengarna tillbaka. Jag rekommenderar att du hör av dig till säljaren och förklarar läget. Förhoppningsvis går säljaren med på att företa omleverans. Om varorna lämnades utanför din lägenhetsdörr efter överenskommelse eller med ditt tillstånd kan du hänvisa till förarbetena där det står att varorna knappast kan anses ha kommit i din besittning trots att de lämnades där. Om du vill ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala fakturan fast ingen vara dykt upp?

2021-08-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har gjort ett köp på internet och fått en faktura men ingen vara har dykt upp.Måste jag betala fakturan fast ingen vara dykt upp?Kan jag bestrida fakturan?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga I och med att det är vanligt att det i avtal framgår när en konsument ska betala för en vara kommer jag därför att utgå från att det även gör det i ditt fall. Notera att bedömningen sker annorlunda om det inte gör det. Om det framgår av avtalet när betalning ska ske så ska betalning ske enligt detta (jfr 36 § KKL). Om det dock är så att leverans skulle ha skett innan denna dag men den ändå inte gjort det så har du rätt att hålla inne så mycket som ditt eventuella krav på hävning eller skadestånd för dröjsmålet med leveransen (11 och 14 § KKL). Är det så att du t.ex har rätt att häva köpet på grund av dröjsmålet så har du rätt att hålla inne hela betalningen (jfr 43 § andra stycket KKL). Hävning av köpet på grund av dröjsmål kommer på tal först då dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Huruvida detta är för handen beror på faktorer såsom köpets typ, varans art, dröjsmålets längd etc. (13 § 1 st KKL) Mot bakgrund av att denna bedömning är mycket individualiserad så blir det svårt för mig utan att veta, t.ex hur mycket försenade leveransen är och vilken typ av vara det rör sig om etc., ge dig ett uttömmande och träffsäker svar beträffande dina rättigheter så rekommenderar jag dig därför följande. I första hand, om det är fråga om en dyrare vara, rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister som då gör en individualiserad bedömning i ditt fall avseende huruvida du har rätt att häva köpet och därmed hålla inne hela betalningen. Om du inte ser det som ett alternativ skulle jag som sista alternativ rekommendera dig att ångra köpet av varan; vid köp av de flesta varor som du i egenskap av konsument gör på internet har du ångerrätt 14 dagar efter att du mottagit varan (2 kap. 10 och 12 § DL). Ifall du väljer det sista alternativet kan det vara lämpligt att använda en ångerblankett som du skickar in till företaget. Med vänlig hälsning

Kan man reklamera fel i tjänst efter 3 år samt om näringsidkaren gått i konkurs?

2021-08-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Juni 2018 blev min bil påkörd och tagen till verkstad av försäkringsbolaget. Efter att den kom från verkstaden den 9 september ställdes den direkt in för vintern, det är en veteransportbil som inte används så mycket. 2019 och 2020 var jag sjuk och kunde inte använda bilen. Nu i sommar tänkte jag att jag skulle börja köra lite igen och märker att bilen är ju fortfarande skev, och huv och dörrar och ratt sitter på sned. Lacken är heller inte OK. Kan jag på något sätt få detta åtgärdat genom den gamla försäkringen? Verkstaden finns inte längre och jag har tyvärr bytt försäkringsbolag.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. jag förstår det som att din bil genomgått en reparation som ditt försäkringsbolag ombesörjt och att du nu, 3 år senare, upptäckt fel i reperationsarbetet. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du har möjlighet att reklamera reparationen samt översiktligt redogöra för hur du kan gå tillväga. jag utgår från att det är ditt försäkringsbolag som har avtalat med reparatören om servicen. Då det saknas direkt tillämplig lag på tjänster som beställs av näringsidkare används konsumenttjänstlagen (ktjl) som ett riktmärke för hur situationen ska hanteras. Kan du reklamera? Om det är så att försäkringsbolaget har ordnat med servicen via en reparatör som de har avtal med är det framförallt ditt gamla försäkringsbolag du ska vända dig till. Tyvärr går det inte att svara på vilka frister som gäller för reklamation då man i första hand utgår från avtalet som föreligger mellan försäkringsbolaget och reparatören. I konsumenttjänstlagen har man rätt att reklamera inom 3 år förutsatt att man inte haft möjlighet att upptäcka felet inom "skälig tid" ( reklamation som sker inom 2 månader är alltid inom skälig tid) (jfr 17 § ktjL). Vad ska du göra? Då det har gått förhållandevis lång tid samt att felen, så som du beskriver i frågan, verkar varit förhållandevis enkla att upptäcka vid en undersökning omedelbart efter reparationen kan reklamation vara svår att genomföra. Du har nämligen en skyldighet att undersöka bilen efter reparationen för att upptäcka just fel. I och med att den "skäliga" reklamationsfristen har passerats ställs högre krav på att felen inte kunnat upptäckas inom denna period. Dessutom har den reparatören som svarar för felen gått i konkurs, det innebär att det saknas ett ansvarssubjekt för felen. De möjligheter som står till buds är att kontakta ditt gamla försäkringsbolag och försöka lösa situationen tillsammans med dem. Slutsats Med tanke på den långa perioden som gått samt att reparatören har gått i konkurs är ditt enda alternativ att vända dig till försäkringsbolaget och försöka få till stånd en lösning med dem. De har däremot ingen skyldighet att bekosta eventuella avhjälpande då det är i första hand reparatören som bär det ansvaret. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: Hoppas du fick svar på din fråga, MVH