Ny avtalad leveranstid

2020-12-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte en säng från ett företag som garanterar leverans inom 6-8 veckor, men säljaren vi hade lovade oss att vi skulle få sängen tidigare och få den ett specifikt datum. Men sängen kom inte det datumet som säljaren lovade oss men tidsramen på 6-8 veckor har inte gått än.Så jag undrar bara hur det är då, då hon lovade oss ett datum för leverans är det då det som gäller och har vi rätt till någon kompensation eller liknande då den inte kom det datum eller hur ser det ut?Mvh
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om att säljarens lovande om annat leveransdatum kan anses vara ett nytt avtalsvillkor om leverans och om det går att räkna som att företaget är i dröjsmål från den tiden.Till att börja med finns det köpekontraktet där det finns ett avtalade leveranstiden är 6–8 veckor. Är det säljaren säger ett nytt villkor om leveranstid eller ett nytt avtal. Huvudregeln inom avtalsrätt så anses det att anställda har en ställningsfullmakt (10 § 2 st AvtL) och kan ingå i avtal för företagets räkning och då är företaget bunden av det avtalet. Det finns situationer där avtalen inte är giltiga. Det är om tredjeman (i detta fall ni) är i ond tro, alltså att ni har förstått eller borde ha förstått att den anställde inte hade den behörighet att ingå avtalet med er. Det handlar om vad som är inom ställningsfullmaktens yttre gräns. För att kunna fastställa ställningsfullmaktens yttre gräns behöver man undersöka närliggande lagar och sedvänja inom området. Samlad bedömning:Om man undersöker om säljaren har den behörighet att via sin anställning som säljare att kunna avtala en annan leveranstid än det standardtid som finns inom köpeavtalet är inte så troligt. Alltså är det utanför ställningsfullmaktens yttre gräns och att företaget inte är bunden av det som den anställde sa till er. Sedan går det att argumentera att ni borde ha insett att en vanlig anställd inte kan avtala om en ny leveranstid och därmed anse att ni är i ond tro. Dock ska det poängteras att jag inte besitter alla omständigheter för att göra en helt korrekt bedömning och det finns undantag. Min rekommendation är att ni kontaktar företaget och försöker lösa det internt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Påföljder vid objekt i maten

2020-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Jag hittade en mutter (ca. M8) i en bulle jag köpte från X. Jag märkte det innan jag fick den i munnen. Ska jag varna dem om detta uppstår i deras andra bullar? Vad har jag för rätt till retur eller så?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom du, som konsument, har köpt en vara från en näringsidkare är bestämmelserna i konsumentköplagen tillämpliga (1 § KköpL). Det föreligger fel i varan i och med att du inte kunde konsumera bullen på grund av muttern som fanns i den (16 § andra stycket andra punkten jämte tredje stycket första punkten KköpL). Eftersom varan är felaktig får du kräva att få en ny bulle eller häva köpet och därigenom få pengarna tillbaka (22 § KköpL). Detta kan du göra under förutsättning att du reklamerar, dvs upplyser matbutiken om felet, inom två månader efter det att du märkte muttern i bullen (23 § första stycket KköpL). SammanfattningDu har rätt att kräva att få en ny bulle alternativt få tillbaka pengarna för bullen med muttern. Du bör dock ta kontakt med matbutiken snarast för att reklamera samt uppmärksamma dem om felet i deras produkter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Fick med fel däck vid bilköp, vilka påföljder kan göras gällande?

2020-12-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Köpte en bil med vinterdäck ungefär 7 månader sedan. När jag skulle sätta på vinterdäcken visar det sig att dom ej passar bilen min, kraven jag hade var och de jag fick med var dubbdäck + original fälgar från BMW. Efter att ha pratat med bilfirman där jag köpt bilen vill dom att jag ska köpa däcken åt dom på blocket för att dom sedan ska betala för däcken (om det är ett rimligt pris). Bilen är nu ej brukbar då det är vinterväglag och dom säger att dom inte behöver vara dubbade. Firman vägrar även att betala hyrbil under tiden det tar dom att fixa problemet.Är det möjligt för mig att kräva dubbdäck då det var det som var kravet vid köp + att firman ska betala hyrbil under tiden då jag inte kan bruka den bil jag har?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline. Jag kommer först gå igenom förutsättningarna för att du ska kunna göra en påföljd gällande vid fel i vara. Därefter kommer jag behandla de påföljder du önskar göra gällande och om dessa är möjliga. Fel i vara Eftersom du som privatperson köpt en bil av en bilfirma så kommer vi behöva använda oss av konsumentköplagen (1 § KKL). För att du ska kunna göra någon påföljd gällande såsom avhjälpande, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet så krävs det att det föreligger ett fel i varan (22 § KKL). Att varan inte stämmer överens med det som följer av avtalet utgör ett fel (16 § KKL). Då du skriver att du hade som krav att det skulle finnas med dubbdäck till bilen och faktumet att dessa inte passar bilen du har köpt, talar för att ett fel föreligger. Företaget verkar även vara medvetet om att det finns ett fel då de erbjuder dig att själv köpa ett par däck som de ska betala för. För att kunna göra en påföljd gällande krävs vidare att du har reklamerat felet. Detta görs genom att lämna säljaren ett meddelande om att det föreligger ett fel. Detta ska göras så snart som möjligt. Att bilfirman verkar medvetna om felet och erbjuder dig att köpa däck som de därefter ska betala talar för talar för att de godkänner tiden för reklamationen (23 § KKL).PåföljderDu har rätt att kräva avhjälpande av felet (26 § KKL). Det är därför möjligt för dig att kräva dubbdäck till bilen eftersom det är däcken som är felet. Som köpare har man vidare rätt till ersättning för den skada som uppstått till följd av att varan är felaktig (30 § KKL). Ersättningen ska omfatta utgifter till följd av fel i vara (32 § KKL). Kostnaden för hyrbilen bör omfattas av den påföljden. Detta för att du inte kan nyttja bilen på grund av väglaget då du har fått fel däck och därav behövt en hyrbil. Jag hoppas att detta svar har varit svar på din fråga. Har du fler funderingar eller vill ha hjälp med hur du ska gå vidare är du varmt välkommen att boka tid med Lawlines kunniga jurister. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att häva köpet när säljaren är i dröjsmål?

2020-12-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej kan man avbeställa en soffa och få pengarna tillbaka om man beställt den på nätet? Leveranstiden var till 10-20 nov.Men fortfarande inte kommit, alltså nu 4 veckor sen... Soffan beställdes den 23 sep.
Amanda Aitomäki |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på om du beställt soffan i form av privatperson för eget bruk (konsument) eller om du beställt den i egenskap av ett företag.Jag kommer att utgå ifrån att det handlar om en beställning gjord i egenskap a konsument.Tillämpliga bestämmelserFör att svara på din fråga kommer Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (distansavtalslagen) samt Konsumentköplagen (KköpL) att tillämpas.Ångerrätt vid köp på nätetNär du beställer en soffa på nätet som privatperson blir distansavtalslagen tillämplig under förutsättning att soffan kostade minst 400 kronor (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Du har en ångerrätt på 14 dagar vid ett köp på nätet (2 kap 10 § distansavtalslagen). Eftersom mer än 14 dagar passerat kan dock inte den ångerrätten utnyttjas längre.Säljarens dröjsmålVi får istället vända oss till reglerna i Konsumentköplagen (KköpL). Lagen blir tillämplig när du i egenskap av fysisk person köper en lös sak av en näringsidkare huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 § KköpL).Soffan ska avlämnas enligt överenskommelse eller senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. I ditt fall skulle avlämning ha skett mellan 10-20 november enligt avtalet. Eftersom soffan inte levererats och det av omständigheterna verkar bero på säljaren föreligger dröjsmål på säljarens sida (9 § KköpL).När säljaren är i dröjsmål kan du som köpare hålla inne betalningen och välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet eller att häva köpet, det finns också möjlighet att kräva skadestånd (10 § KköpL).Rätt att häva köpet?Eftersom din fråga gäller avbeställning och att få pengarna tillbaka kommer jag nu att gå igenom dina möjligheter att häva köpet.Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig eller om du före avtalets ingående meddelat säljaren att avlämnandet av soffan en viss dag är avgörande för att du ska köpa soffan har du rätt att häva köpet (13 § första stycket KköpL). Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall men det låter som att en fyra veckors försening är relativt mycket i relation till den ursprungliga leveranstiden. Det behöver dock inte automatiskt betyda att väsentlig betydelse föreligger men det är något som skulle kunna tala för det. Vidare gäller att om säljaren meddelar att soffan inte kan levereras har du också rätt att häva köpet (13 § första stycket KköpL). Du kan också häva köpet om du först begär att säljaren fullgör köpet inom en bestämd tilläggstid som inte är oskäligt kort och säljaren inte avlämnar soffan inom den givna tiden (13 § andra stycket KköpL). Anser säljaren att tilläggstiden är för kort måste säljaren meddela detta.SammanfattningsvisJag skulle rekommendera dig att kontakta försäljaren och meddela att du vill häva köpet. Då krävs att du kan visa försäljaren att förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Godtar de inte hävningen bör du kräva fullgörelse av köpet inom en bestämd tilläggstid och levererar de inte soffan inom den tiden har du rätt till hävning (13 § andra stycket KköpL).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Reklamera andrahandsköp

2020-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har nu köpt en Samsung s20 från en privatperson på facebook marketplace. Den var verkligen oöppnad och ny som det beskrevs i annonsen. Men vidare upptäckte jag, efter att jag öppnat och provat den att den blir varm för snabbt. Jag har hört att man kan byta sin mobil och få en ny av Samsung företag vid ett antal tillfällen. Min fråga är, kan jag utan kvitto och papper på mitt köp från en privatperson reklamera mobilen/ få en ny eller repareras av Samsung enligt lag?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt konsumentköplagen har konsumenter rätt att reklamera en felaktig vara och att se till att företaget avhjälper felet. Sedan enligt praxis (Högsta domstolen T 916-13) går rättigheterna att över till dig att reklamera (förutsatt att reklamationsfristen inte har löpt ut och det går att reklamera) varan när du köper det existerande köpekontraktet av telefonen. Dock blir det svårt att bevisa att telefonen är köpt hos återförsäljaren om det inte finns något kvitto och det är du som har bevisbördan. Något du skulle kunna göra är att reklamera telefonen till säljaren som du köpte telefonen av då köplagen är tillämpar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen?

2020-12-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag kan häva båtköp av en ny båt som jag använt tre gånger som igår, 3e gången visade sig strula något så enormt. Fick bli sjöräddning och det var helt klart farligt för oss i båten. Den tog in vatten, länspumpen fungerade inte, bensintanken verkar ta in vatten då motorn slutade fungera och det TROR jag härrör till att bensinen vart utblandad med vatten, elmotorn fick ingen kontakt...Vattnet som var i båten var bensinblandat, det stank bensin och man kunde även se färgskingringar ovanpå vattnet av bensinen. Mycket farligt med tanke på att båten har totalt 4 batterier, en liten gnista från något av dem hade kunnat tända på hela båten (tror jag).Har ett utförligt mejl jag skickade till återförsäljaren med exakt det som skedde och vad som är fel, kan dock inte bifoga det då det är 1,600 ord/tecken och det finns maxgräns på 1,500.Stort tack på förhand.Mvh,
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå från att det handlar om ett köp mellan en privatperson och en näringsidkare eftersom du nämnde "återförsäljare" och "ny båt" på din fråga. I sådana fall blir bestämmelserna i konsumentköplagen (KKöpL) tillämpliga. Skulle det handla om ett köp mellan privatpersoner så är det istället köplagen som är tillämplig lag. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.Förutsättningar för hävningFör att kunna häva ett köp måste det föreligga ett fel på varan som är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL).Ett fel anses föreligga om varan avviker från vad som följer av avtalet. Dessutom anses varan vara felaktig om den bl.a. (1) avviker från de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används eller (2) om varan avviker från det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål (16 § KKöpL).Bedömning av fel som är av väsentlig betydelse för köparenFör att bedöma om det föreligger fel av väsentlig betydelse måste det göras en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska man också ta hänsyn till möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder. Vad som utgör ett väsentlig fel ska hänsyn tas utifrån den individuelle köparens förutsättningar. Väsentligheten behöver dock inte ha varit synbar för säljaren, men om felet är av ringa betydelse blir det svårare för köparen att uppfylla sin bevisbörda. I detta fall är det självklart att det föreligger ett fel på båten. Det anser jag inte att man behöver argumentera för. Vad gäller hävning verkar det finnas starka argument som enligt de omständigheterna som framgår av frågan kan åberopas till stöd för att bevisa att det föreligger ett fel som är av väsentlig betydelse för dig. När man köper en ny båt förväntar man sig att båten ska fungera felfritt – i alla fall under en period där båten kan fortfarande ses som ny. När felet uppstod efter att båten bara har använts 3 gånger och det visade sig vara ett så allvarligt fel att det framkallar allvarliga faror, kan det vara självklart att uppfatta felet som sådant att det är av väsentlig betydelse för köparen.Jag menar alltså att det finns starka argument som kan vara till stöd för att åberopa hävning av köpet utan att man behöver ta hänsyn till de andra påföljderna såsom säljarens rätt att avhjälpa felet (27 § KKöpL) eller omleverans (26 § KKöpL).SkadeståndKöparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KKöpL).Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen eller någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § KKöpL).Skadeståndets omfattningSkadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad vid täckningsköp samt annan förlust på grund av felet (32 § KKöpL).SammanfattningFör att kunna häva ett köp måste det föreligga ett fel enligt lagens mening samt att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Väsentligheten behöver inte ha varit synbar för säljaren. Vad som utgör ett fel som är av väsentlig betydelse för köparen ska bedömas utifrån köparens förutsättningar. I detta fall tycker jag att det finns starka argument som talar för att det föreligger rätt till jämkning att man kan bortse från de övriga påföljderna vid fel på varan. Du har dessutom rätt till skadestånd som även omfattar andra egendom som skadats pga. den felaktiga varan. Skadeståndets omfattar dessutom ersättning för utgifter, inkomstförlust m.m.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!Önskar,

Fel vid köp av begagnad cykel

2020-12-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt en cykel begagnad i befintligt skick, köparen kontrollerade och provcyklade cykeln innan köpet och hittade inga fel. Dagen efter kontaktar köparen mig igen efter att har varit inne med cykeln på en cykelreparation och gjort en undersökning så hittar dem fel att framhjulet är snett och bromsbelägg som behövs bytas. Dessa fel var jag helt omedvetnas om och visste ingenting om och cykeln har fungerat utan problem när jag har haft den. Nu vill köparen att jag ska betala för reparationsarbetet annars kommer denna ta det vidare rättsligt och hänvisar till köpelagen. Vad kan jag som säljare göra om jag inte vill häva köpet har jag någon rätt i detta eller är skulden helt och hållet på mig?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson sålt en begagnad cykel till en annan privatperson och att denne nu kräver att du ska betala reparationskostnader. Eftersom det gäller ett köp av vara mellan privatpersoner är det köplagen som gäller (här).Fel i begagnad varaDu skriver i din fråga att du sålt cykeln i "befintligt skick". Som du kanske känner till innebär inte detta att du friskrivit dig från allt ansvar om köparen upptäcker något fel med cykeln, se 19 § köplagen (här). Även om cykeln sålts i befintligt skick finns det tre situationer där köparen ändå kan åberopa fel i vara gentemot säljaren:1. om varan inte stämmer överens med den beskrivning säljaren gett innan köpet och om dessa uppgifter påverkat att köparen köpte varan,2. om säljaren inte informerat köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskaper eller användning och om säljaren måste ha känt till detta vid köpet samt att köparen borde ha velat bli upplyst om detta, och3. om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta.Fel i vara efter undersökningÄven om ett fel faller in under någon av dessa punkter får köparen inte åberopa ett fel som denne borde ha känt till vid köpet, se 20 § köplagen (här). Du skriver i frågan att köparen undersökte och provade cykeln innan köpet. Köparen kan därför inte åberopa ett fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningen. Köparen kan givetvis endast åberopa ett fel som fanns vid köpet, även om det visade sig först senare, 21 § köplagen (här).Det avgörande blir alltså om felet på framhjulet och bromsbeläggen faller in under någon av dessa punkter, samt om köparen borde ha upptäckt felen vid undersökningen.SammanfattningJag har inte tillräckligt med information för att kunna säga säkert om felen faller in under någon av punkterna i 19 § köplagen (här). Om framhjulet är så snett att det behöver repareras redan dagen därpå kan man kanske tänka sig att detta är något som du borde känt till, samtidigt som köparen borde ha upptäckt detta vid undersökningen av cykeln. När det gäller bromsbeläggen har jag svårt att se att en köpare av en begagnad cykel inte uppmärksammar om bromsbeläggen behöver bytas omgående. Oavsett om felen skulle kunna falla in under någon av punkterna, finns möjlighet att ifrågasätta om inte köparen borde ha upptäckt felen vid undersökningen. I vart fall kan man fråga sig hur det kommer sig att köparen inte upptäckt något fel vid köpet men funnit det nödvändigt att låta cykeln undersökas av en reparationsfirma dagen därpå. I det här skedet kan du välja att antingen betala kostnaderna för att få saken ur världen och slippa fundera på om köparen kommer ta det vidare, eller bestrida kravet och argumentera för att felen inte faller in under någon av punkterna eller att köparen i vart fall borde upptäckt dessa fel vid undersökningen. Jag vet inte vad en sådan här reparation kan tänkas kosta, men det kan påverka köparens vilja att ta saken vidare till tingsrätt.Lycka till!Vänligen,

Vilka påföljder kan en konsument åberopa vid ursprungliga fel på varan?

2020-12-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett par hörlurar för ganska exakt 1 år sedan. De har funkat otroligt bra och jag har inte haft några bekymmer förrän nu. Problemet med hörlurarna är att ena fästet har lossnat och det som nu håller ihop ena delen av hörlurarna med resten är nu kabeln. Hörlurarna har används rätt flitigt men inte på något vårdslöst vis, denna skada har alltså uppstått från att de har tagits av/på. För mig känns det som ett ursprungligt fel ifall hörlurar inte klarar av 1 års användning. Speciellt när dem kostar över 3000 kr. Hur borde jag tänka här? Har jag någon rättighet till att få dem lagade eller är det bara något som tyvärr händer ibland och inte går att åtgärda...Tack!
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att hörlurarna köptes av dig som privatperson från ett företag varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig. Fel på varanHuruvida det föreligger fel på varan är en bedömning som görs med hänsyn till varans skick vid dess avlämnande (20 § KKöpL). Det innebär att säljaren svarar för fel som fanns vid tidpunkten för avlämnandet även om felet har visats senare, vilket skulle kunna vara fallet här. Fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet anses ha funnits vid avlämnandet. Det gäller dock inte om annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art (20a § KKöpL). Eftersom felet i ditt fall har visat sig efter ett år ligger bevisbördan för att felet har funnits ursprungligen på dig som konsument. Notera återigen att bestämmelsen avser fel som funnits ursprungligen och inte fel som beror på onormalt brukande, vanvård och dylikt.ReklamationFör att kunna åberopa fel på varan krävs att köparen reklamerar felet. Det innebär att du som köpare ska lämna ett meddelande till säljaren om att varan är felaktig inom en skälig tid. Reklamation som lämnas inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats inom en skälig tid. Reklamation inom tre år från det att varan tagits emot kan dock godtas (23 § KKöpL). Eftersom endast ett år har passerat och felet upptäckts nyligen kan du börja med att reklamera felet till köparen. Påföljder vid fel av varanOm ett fel föreligger har köparen rätt att kräva omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Det är även möjligt att kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 § KKöpL). I ditt fall kan följande påföljder göras gällande: Avhjälpande och omleverans Köparen kan i första hand kräva att företaget avhjälper eventuella fel kostnadsfritt eller ersätter varan dock endast om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpande och omleverans ska ske inom skälig tid från det att köparen framställt sina krav (26 § KKöpL). Observera att säljaren har rätt till att försöka avhjälpa felet på egen bekostnad även om köparen gör gällande andra påföljder (27 § KKöpL). PrisavdragOm avhjälpande inte sker kan köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet. Detta kan alltså göras i andra hand (28 § KKöpL). HävningI sista hand kan köpet hävas genom att erlagda prestationer återgår. I ditt fall skulle det innebära att hörlurarna återlämnas till säljaren samtidigt som säljaren gör en återbetalning. Hävning förutsätter dock att felet är av väsentlig betydelse (29 § KKöpL). Vad som avses med väsentligt betydelse är en bedömning som görs i det enskilda fallet. Vanligtvis gäller det allvarliga fel som inte kan avhjälpas eller omlevereras. Rätt till skadeståndKöparen har även rätt till ersättning för den skada som den lider genom att varan är felaktig om inte felet har berott på hinder som ligger utanför säljarens kontroll (30 § KKöpL). Ersättningen gäller främst utgifter och förluster exempelvis utlägg för resor, transporter, inkomstförluster m.m. (flera exempel på vad som omfattas finner du här).Hur du kan gå vidare Till en början kan du reklamera felet till säljaren. Förutsatt att felet är ursprungligt och inte beror på vanvård, onormalt brukade m.m. kan du kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan du kräva prisavdrag. Huruvida du har rätt till hävning eller skadestånd är svårt att säga med tanke på den begränsade informationen jag fått i frågan. Om företaget bestrider dina krav är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar du här. Du kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,