FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/08/2023

Vilka möjligheter finns det att häva ett köp av en begagnad bil på grund av fel?

Vi köpte en bil av en privatperson på Blocket, köparen intygade muntligen att bilen och motorn var i fint skick och välskött och sålde bilen för ett högt pris pga detta. Vi frågade specifikt om det var några kända fel med motorn eller oljan mm och fick svar att nej den går perfekt, att han aldrig haft några problem osv. Efter att vi haft den i 3 veckor började oljelampan lysa och det slutade med att vi lämnade in bilen på verkstad för att kolla vad som var fel. Det visade sig att det är oljeläckage i motorn, gammal olja i motorn, kamremmen är utsliten och det ligger bitar i motorn. Alla loggar om fel såsom när oljelampan har lyst mm är raderade och det kommer kosta minst 20 000 kr att reparera. Har vi grund för att häva köpet eller kräva att säljaren ska avhjälpa felet då vi köpte bilen under premissen att motorn var välskött och gick fint. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Omständigheter

Eftersom ni har köpt en bil av en privatperson så blir således köplagen (KöpL) tillämplig och jag kommer använda mig av den när jag besvarar frågan. Eftersom det inte framgår i era omständigheter att bilen har sålts med något förbehåll som “befintligt skick” kommer jag inte att utreda vad ett sådant förbehåll skulle innebära och istället endast svara på frågan som ni ställt, även om liknande förbehåll är vanliga vid liknande försäljning.


Undersökningsplikt

Eftersom du har köpt en begagnad bil så har du en vidsträckt undersökningsplikt. I ditt fall är detta relevant då du inte får åberopa fel som borde ha upptäckts under en sådan undersökning. Däremot skulle rimligtvis den typen av fel du beskriver vara svår att upptäcka vid en undersökning av bilen men det kan vara värt att notera att din undersökningsplikt går långt vid köp av just begagnade bilar. Detta gäller däremot inte om säljaren har agerat i strid mot tro och heder (KöpL 20 § andra stycket).


Fel

Eftersom säljaren har uppgett att det inte finns några kända fel med motor eller med olja i bilen så kan bilen anses felaktig då den tydligt avviker från det som säljaren uppgett med tanke på de flertalet fel som du nämnt (KöpL 17 § första och tredje stycket).


Påföljder på grund av felet

Eftersom felet på bilen ligger hos säljaren med tanke på att hen uppgett att det inte är några fel på motorn i kombination med att alla loggar är raderade vilket pekar på att säljaren visste om felen gör att ni får möjlighet att kräva vissa påföljder (KöpL 30 §).


Avhjälpande

Med tanke på felet har ni möjlighet att kräva att säljaren avhjälper felet förutsatt att det inte medför oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I detta fallet kan reparationerna inte anses vara oskäliga med tanke på att det är fel som måste repareras för att kunna använda bilen (KöpL 34 § första stycket).


Om säljaren inte skulle utföra sin skyldighet att ta ansvar för reparationer så har ni möjlighet att utföra reparationerna själva och få rätt till ersättning för försvarliga kostnader för reparationerna (KöpL 34 § tredje stycket).


För att kunna kräva avhjälpande måste ni meddela kravet i samband med en reklamation eller inom skälig tid efter reklamationen. Detta kan däremot bortses om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder vilket kan vara fallet för er med tanke på de raderade loggarna (KöpL 35 §).


Hävning

Skulle avhjälpandet inte ske eller inte ske inom skälig tid så kan ni ha möjlighet att häva köpet (KöpL 37 § första stycket).


Skulle felet på bilen anses vara väsentligt så har ni möjlighet att häva köpet om säljaren insåg eller borde insett att ett sådant fel är av väsentlig betydelse (KöpL 39 § första stycket)


För att avgöra det utgår man från ditt perspektiv och vad som i ditt hänseende skulle anses vara ett väsentligt avtalsbrott. En riktlinje som kan användas för detta är om det berövar den huvudsakliga nyttan som köpet har för dig, vilket det i detta fallet kan anses göra då du inte kan använda bilen med dessa fel. Däremot är det fel som kan avhjälpas tydligt då det går att reparera vilket starkt talar emot att det är ett väsentligt avtalsbrott (Prop 1988/89:76 s. 134).


Sammanfattning

Utifrån de omständigheter du har lämnat och den bedömning som är möjlig att göra utan all information så borde det gå att kräva avhjälpning för felen. Det kan även finnas möjlighet för er att häva köpet men det kan vara svårare att argumentera för detta med tanke på att väsentlighetsrekvisitet är svårt att bedöma i eran situation.


Hoppas ni har fått svar på eran fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”