FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/08/2023

Fel vid köp av båt av en privatperson

Hej Lawline! Jag & min sambo köpte nyligen en båt av privatperson. 5 dagar efter köpet upptäcker vi svartmögel & svamp i hela fronten bakom alla väggar, vilket säljaren hävdar att han inte visste nånting om. Han vägrar dessutom att möta oss och samarbetar varken i en prisreducering eller hävning av köpet. Då båten är så undermålig att den ej kommer kunna användas innan all inredning, golv & väggar är utrivna, sanerade och återställda undrar vi nu hur vi ska gå till väga i detta ärende? Vi har kontaktat honom via telefon där han klart & tydligt visat att han inte har något intresse att hjälpa oss. Kan någon av era jurister anlitas & dra detta vidare till tingsrätt? Inget kontrakt finns att han avskrivit sig ansvaret för dolda fel och det var heller ingenting vi kom överens om muntligt. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Du skriver att ni köpt båten av en privatperson. I det fallet blir Köplagen (KöpL) tillämplig eftersom köpet rör sig om ett köp mellan två privatpersoner. Såväl köpare som säljare har skyldigheter enligt lagen. Jag redogör för dessa nedan.

Köparens ansvar

När det gäller köp som görs i detta förhållande har köparen en ganska omfattande undersökningsplikt. Det framkommer av 20 § KöpL och lyder:

"Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet".

Vad innebär detta?

Det innebär att köparens undersökningsplikt inte enbart är begränsad till vad som faktiskt framkom under undersökningen av varan innan köpet, utan även fel och skador som borde ha upptäckts vid undersökningen omfattas. Det gäller i de fall säljaren inte har handlat i strid med tro och heder - Men det bör tilläggas att " i strid mot tro och heder" är ett relativt vagt begrepp som tillämpas restriktivt.

Säljarens ansvar

Vidare har även säljaren ansvar för att varan stämmer överens med vad han framhållit. Jag förmodar, utifrån vad du skriver i din fråga, att båten är köpt i "befintligt skick" - det är alltså inte frågan om en ny båt. 

Varor som sålts i befintligt skick regleras i 19 § KöpL:

"Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta".

Vad gäller i ert fall?

Då jag har för lite information av din fråga för att kunna bedöma exakt vad som gäller i din situation så gör jag en generell bedömning. För det första ska ni som köpare uppfyllt er undersökningsplikt. Det krävs naturligtvis inte att ni plockar i sönder båten på något vis, men det krävs att ni undersöker noggrant om eventuella fel kan tänkas föreligga.

Säljaren å sin sida kan bli ansvarig, men det krävs ganska allvarliga fel för att det ska bli aktuellt med något ansvar från hans sida.

För att det överhuvudtaget ska bli frågan om säljarens ansvar krävs att ni har reklamerat varan enligt 32§ KöpL och det ska göras inom ”skälig tid” från att ni har upptäckt felet. Eftersom det endast har gått 5 dagar kan ni anses ha uppfyllt reklamationsplikten.

Rådgivning

Det finns många frågor i ert fall som jag saknar utifrån informationen. Dels om ni har undersökt varan enligt undersökningsplikten? Är felen sådana att de hade kunnat upptäckas vid en sådan undersökning får ni tyvärr stå ert kast. 

Vad har säljaren lämnat för information om båten? Har säljaren vetat om att dessa fel föreligger? Har han vetat om det men underlåtit att upplysa er om dessa kanske det möjligtvis hade gått att hänvisa till 19 § punkt 1 eller 2. Men återigen – Ni har undersökningsplikt som kickar in även här.

Utifrån informationen i din fråga så ser jag det som svårt att komma vidare med detta. Risken att gå vidare i en process mot säljaren är att det kostar betydligt mer än vad det smakar. Att driva process kan bli kostsamt och då blir det troligtvis billigare och enklare för er att se detta köp som en lärdom inför framtiden.


Önskar ni ändå att föra det vidare kan du kontakta våra jurister HÄR.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”