Glasögon som börjar rosta efter några veckor - kan köpet hävas?

Hej! Jag har köpt ett par glasögon men metallen började oxidera någon vecka efter - vid näsramen, och nu började de rosta (har endast gått några veckor). Företaget säger att det är mitt fel pga mina "kroppsvätskor" och vill inte ersätta mig, men det är väl fel? Tanken är ju att glasögonen ska vara på en kroppsdel - vilket innebär att de bör vara tåliga mot åtminstone de minimala kroppsutsöndringar som vi har? Hur ska jag gå tillväga? Har jag rätt att häva köpet? Allt gott

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur du ska gå tillväga när ett par glasögon du köpt börjar rosta några veckor efter inköpet samt om du har rätt att häva köpet. Jag utgår ifrån att du är en privatperson (konsument) som köpt glasögonen av ett företag (näringsidkare), varför jag kommer att använda mig av Konsumentköplagen (KkL) i mitt svar.

Fel på vara?

Varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. Vidare ska en vara ha de egenskaper och andra särdrag i fråga om bland annat hållbarhet och funktionalitet som är normalt förekommande för varor av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art (4 kap 2 § 1p. & 3p. KkL). Som du också nämner i din fråga är ett par glasögon något som man har på en kroppsdel, vilket talar för att du har fog att kunna förutsätta att glasögonen inte ska rosta efter enbart några veckor till följd av normal användning. Mot bakgrund till detta är det stor sannolikhet att det utgör ett fel på varan i lagens mening (4 kap 5 § KkL).

Påföljder vid fel på varan

Vid fel på varan finns en möjlighet att göra vissa påföljder gällande, som att kräva avhjälpande/omleverans eller häva köpet (5 kap 1 § KkL). Detta kräver dock att du meddelar säljaren om att du har för avsikt att göra påföljder gällande inom rimlig tid efter du noterade felet (reklamation). En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha gjorts i rätt tid (5 kap 2 § KkL). Eftersom du uppmärksammade att glasögonen rostade redan efter några veckor och verkar ha kontaktat företaget borde detta inte utgöra något problem. 

Vad gäller påföljderna har du till att börja med rätt att välja mellan om du vill kräva avhjälpande eller omleverans (5 kap 4 § KkL). Näringsidkaren är skyldig att avhjälpa felet eller göra en omleverans endast om åtgärden är möjlig och kan vidtas utan oskälig kostnad för näringsidkaren.

Först när avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga, sker inom rimlig tid eller kan ske utan väsentlig olägenhet finns en möjlighet att häva köpet (5 kap 8 § KkL). För att kunna häva köpet utan föregående försök till avhjälpande eller omleverans krävs att felet med hänsyn till varans karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt, varför en god idé är att först se till om det går att lösa problemet genom de först nämnda påföljderna. 

Sammanfattningsvis

Ett par glasögon som rostar efter enbart några veckor till följd av normal användning talar för att det utgör ett fel på varan mot bakgrund av vad man som konsument har fog att förutsätta. Min rekommendation är att du först talar med säljaren och försöker få felet avhjälpt eller en omleverans innan du häver köpet.

Jag hoppas att mitt svar har varit hjälpsamt och givit lite klarhet i din fråga. Annars är du varmt välkommen att återkomma till Lawline igen.


Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”