Fråga om köprättsligt fel föreligger och vilka felpåföljder som kan aktualiseras

2021-08-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej köpte mig en båt för en vecka sedan som jag skulle köra hem via Göta kanal för båten hade ingen trailer. Jag frågar då om motor och drev är i bra skick. Och får till svar att är de är bra. Men nu efter jag kommit halva vägen rasar drevet och jag får ta upp båten med kranbil och upp täcker då att de är ett stort hål i drevet som jag inte kunnat sett tidigare på grund av att båten låg i vattnet. Frågan är då kan jag begära att han står för de trasiga drevet eller att han ska ta tillbaka båten
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i mitt svar att du har köpt båten i egenskap av privatperson, av en säljare som också var en privatperson. Det innebär att köplagen här är den tillämpliga lagen jag grundar mitt svar på. Finns det ett fel som du får göra gällande?En förutsättning för säljarens ansvar är att det finns ett fel som säljaren ansvarar för. Frågan om fel finns ska bedömas utifrån båtens skick vid avlämnandet. Avlämnandet är i ditt fall den tidpunkten då du tog hand om båten och körde i väg med den. Även fel som visar sig först senare (dvs. halva vägen hem som i ditt fall) ansvarar säljaren för, om felet fanns vid avlämnandet (21 § första stycket och 6 § andra stycket köplagen). Alltså: om hålet i drevet fanns vid avlämnandet av båten är säljaren ansvarig och felpåföljder kan då göras gällande mot denne. Utgångspunkten är att det är du som köpare som vid tvist behöver bevisa att felet fanns redan vid avlämnandet. Det hänger samman med att risken för båten (för t.ex. försämring p.g.a. olyckshändelse) går över på dig som köpare efter avlämnandet av båten (13 § första stycket köplagen). Beviskravet som gäller är att det ska framstå som övervägande sannolikt att hålet i drevet fanns vid båtens avlämnande.Du får inte göra gällande fel som du kände till eller borde ha upptäckt vid en undersökning av båten, om du undersökte båten eller blev uppmanad att göra det, men inte gjorde det. Det kan ha varit sådant du borde ha upptäckt då du tittade på båten eller eventuellt provkörde den (20 § köplagen). Av vad du har berättat så verkar det som att du inte borde ha upptäckt hålet i drevet vid en sådan undersökning. Speciellt eftersom säljaren har gett ett s.k. lugnande besked angående motorn och drevet genom att säljaren yttrade att "de är bra". Utifrån vad du har berättat bedömer jag att båten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta och att båten därför är att bedöma som felaktig (17 § tredje stycket köplagen). Med "fog kunnat förutsätta" menas att det endast är dina befogade förväntningar om båtens skick som skyddas i lagen; om båten såldes till ett vrakpris och såg väldigt nedgången ut så kan bedömningen eventuellt se annorlunda ut. För att du ska få göra en felpåföljd gällande behöver du lämna ett meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter du märkte hålet i drevet (32 § första stycket köplagen). De felpåföljder du kan krävaFörst kan du börja med att kräva avhjälpande. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare (34 § första stycket köplagen). Det innebär att du kräver att säljaren ordnar reparation av drevet. Antingen kan säljaren själv utföra reparationen eller så kan säljaren låta någon annan utföra det. Detta är vad man som köpare normalt har rätt att kräva till en början. Men eftersom drevet har rasat/totalförstörts verkar det inte praktiskt möjligt för säljaren att reparera den eller företa omleverans. Det innebär att dessa s.k. primära felpåföljder (avhjälpande och omleverans) inte kommer i fråga. Det i sin tur innebär att du kan ha rätt att kräva prisavdrag direkt, vilket innebär att säljaren har en skyldighet att stå för det trasiga drevet (37 § första stycket köplagen). Notera att du även kan kräva prisavdrag om du först kräver avhjälpande, om avhjälpandet inte sker inom rimlig tid från kravet. Prisavdraget beräknas utifrån båtens marknadspris i avtalat skick minus marknadspriset för båten i felaktigt skick, det vill säga med hålet i drevet (38 § köplagen). Exempel: Om båten var värd 70 000 kr i felaktigt skick med hålet i drevet och 100 000 kr i avtalsenligt skick, blir prisavdraget 30 000 kr.Du frågar även om han kan ta tillbaka båten, eller annorlunda uttryckt – om du kan häva köpet. Det får du endast göra om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga och felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Bedömningen sker objektivt. Värderingen av storleken i skillnaden mellan felet och dess effekter och vad du hade fog att förvänta dig är centralt. Likaså vad säljaren insåg eller borde ha insett om dina förväntningar. Sammanfattning och skadeståndDu har troligen rätt att välja mellan avhjälpande och prisavdrag direkt. Mer oklart är om du har rätt att häva köpet. Slutligen verkar du även rätt till skadestånd för eventuell merkostnad för att du var tvungen att anlita kranbilen, såvida inte säljaren kan bevisa att felet låg utanför dennes kontrollansvar (40 § första stycket köplagen). Detta blir oftast svårt att bevisa; som utgångspunkt så ligger det inom säljarens kontroll att kunna avlämna en avtalsenlig vara. Med vänliga hälsningar,

Häva köp av bil om en nyckel saknas

2021-08-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en begagnad bil på en bilfirma och fick med en bilnyckel när jag hämtade bilen.Den andra bilnyckeln hade de inte fått att förra ägaren och skulle skicka den senare. Nu har det gått3 veckor och de har inte fått tag på rätt nyckel än. Kan jag häva köpet eftersom jag vill ju inte att någonannan har en nyckel till min bil.
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förutsätter att du köpt bilen i egenskap av privatperson, vilket aktualiserar konsumentköplagen (KKöpL). Om en vara inte stämmer överens med vad som utlovats vid köpet kan man som konsument göra gällande att det föreligger s.k. fel i vara. Detta gäller såväl köp av nya som begagnade varor. När en vara är felaktig har köparen rätt att reklamera varan och kräva påföljder av säljaren, såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet. I vissa fall kan köparen även ha rätt till skadestånd (22 § KKöpL). I första hand kan du som köpare begära avhjälpande eller omleverans utan extra kostnad, vilket innebär att du får en reparation av vad som är fel alternativt ett utbyte av varan. I ditt fall hade detta varit att de ser till att den andra nyckeln återlämnas och ges till dig. Reparationer ska utföras inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden. Om samma fel kvarstår efter två avhjälpningsförsök har kunden vanligtvis rätt att häva köpet. Om reparation eller utbyte av varan inte är aktuellt, inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, har köparen rätt att kräva prisavdrag (28 § KKöpL) eller häva köpet (29 § KKöpL). Felet måste vara av väsentlig betydelse för köparen för att få häva köpet, vilket beror på omständigheterna i det enskilda fallet.I ditt fall bör du kunna göra gällande att felet är av väsentlig betydelse och därmed kunna häva köpet om det är vad du vill göra. Annars kan du troligtvis begära ett prisavdrag för olägenheten. På allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du anmäla ditt ärende och få det prövat för att få svar på vad du har rätt till i mer precis mening. Jag lämnar en länk till deras hemsida här. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

När kan man som konsument hävda fel i vara?

2021-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en TV för 4 månader sedan, när jag packade upp den för ett par dagar sedan visade det sig att den var spräckt, inga skador på kartongen eller så. Anledningen till att jag inte packat upp den tidigare är att vi har varit mitt uppe i en renoveringFöretaget hävdar nu att jag inte har påvisat felet inom skälig tid och därför står de inte för skadan. Vad gäller i ett sådant här fall? Tacksam för svar då jag inte lyckas hitta specifik information om liknande fall!
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDu bör ha rätt att kunna hävda att Tv:n var felaktig redan när du köpte den, då det råder en presumtion att fel som visar sig inom sex månader existerat innan varan blev såld. Dock kan säljaren bevisa att felet inte funnits där innan den blev såld och om säljaren lyckas bevisa detta har du inte rätt att åberopa att varan är felaktig.KonsumentköplagenFrån informationen i din fråga utgår jag ifrån att du köpt Tv:n av en näringsidkare (ett företag), vilket innebär att konsumentköplagen är aktuell, (1 § Konsumentköplagen). Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, (20 § Konsumentköplagen). Enligt lagen så råder det även en presumtion om att alla fel på en vara som sålts från en näringsidkare till en konsument redan funnits där innan försäljningen, om felet visar sig inom sex månader från köpet, (20 a § Konsumentköplagen). Det ligger alltså på säljaren att bevisa att felet uppkommit efter du köpt Tv:n. Att Tv:n är felaktig verkar det inte finnas några tvivel om då den inte fungerar och om inte säljaren kan bevisa att ni har orsakat felet kan du ställa flera krav på säljaren. Påföljder som du som konsument kan använda dig av är i första hand avhjälpande och senare omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd, (22-30 § Konsumentköplagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Rättigheter vid köp av begagnad bil från bilfirma?

2021-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpt en begagnad Golf på en bilfirma och betalat kontant.När vi åkte hem börjar varningslampan för avgasrening att lysa ?Vi fick 6månaders xtra garanti via Auto concept i köpet.Vad är det som gäller för köpet när det gäller konsumentköplagen av begagnade bilar? Reklamation och häva köpet?Ångerrätt 14 dagar eller 6månader?Tänker ringa bilhandlare imorgon och vill veta vad jag har för rättigheter?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du betalt kontant antar jag att du köpt bilen fysiskt hos bilfirman och inte genom distansförsäljning.Fysiskt köpGenom att du genomfört köpet och troligen skrivit på avtalet har du och bilhandlaren ingått ett bindande avtal om köp av bilen. Huvudregeln är att avtal ska hållas. Rätten att ångra ett köp en viss tid efter att köpet genomförts är endast möjligt vid hem- och distansförsäljning. Det finns alltså inte någon möjlighet att ångra köpet, ångerrätt, av bilen.Fel på bilen?Om bilen är behäftad med fel eller om leveransen av bilen blivit försenad finns möjlighet till att häva köpet. Detta blir då aktuellt i ditt fall då varningslampan började lysa redan vid hemfärden.Du skriver att bilen har är behäftad med fel. Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare, 20 § konsumentköplagen. Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta, 20a § konsumentköplagen. Bilen är att bedömas som felaktig om den i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket konsumentköplagen. Vidare bör bilen anses som felaktig om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta 16 § tredje stycket konsumentköplagen. Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet, 19 § konsumentköplagen.Om bilen är behäftad med fel enligt ovan finns ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § konsumentköplagen), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse, 29 § konsumentköplagen. Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen är felaktig, 30 § konsumentköplagen. Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell, 27 § konsumentköplagen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Chanser att vinna tvistemål mot bilhandlare som förmedlat bilköp

2021-08-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpt beg bil. 7år 19000mil. 180000kr. Annonserad av bilfirma. Muntligt påtalat att det var ett förmedlingsuppdrag från privat ägare. Hämtad på bilfirma. Fick med ett köpekontrkt osignerat med löfte om att signerat skulle skickas senare. Köpeskilling insatt direkt på bilägarens konto. Bilens motor och transmission har gått sönder mindre än en månad efter köpet. Bilfirman nekar ersättning för reparation. Förra ägaren till bilen nekar ersättning för reparation. Jag avser att stämma bilfirman i tingsrätten. Hur stora är mina chanser att vinna?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RättslägetTillämplig lag är konsumentköplagen, då en bil är en lös sak som omfattas enligt lagen. Konsumentköplagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt konsumentköplagen (1 § konsumentköplagen (KkL)). Under förutsättning att bilen är behäftad med fel enligt KkL (se härvid 16-20 §§ KkL), och reklamerat i tid (23 § KkL), får du kräva något av följande: avhjälpande dvs. reparation, omleverans, prisavdrag motsvarande felet, eller häva köpet (22 § KkL). Avhjälpande är här en primär åtgärd. Om inte avhjälpande sker inom skälig tid får du kräva prisavdrag eller häva köpet (28-29 §§ KkL).Hur stora är dina chanser att vinna?Den processuella juridiken skiljer sig från den materiella på så sätt att det processuellt gäller att inte bara ha rätt utan att få rätt. I Sverige tillämpas fri bevisprövning i domstolarna, varför allt material av relevans bör framläggas. I tvistemål är det tillåtet med förlikning. Chanserna att vinna tvistemål är i hög grad avhängigt bevisläget. Bilen anses ha varit behäftad med fel redan vid avlämnandet eftersom felet visade sig redan efter en månad, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (20 a § KkL). Härvid gäller omvänd bevisbörda, det ankommer på säljaren och näringsidkaren att visa på annat. Hur stor chansen att vinna är svårt att uppskatta, men ovannämnd bevislättnad förenklar processen för dig. Och onekligen ska så centrala delar av bilen som motor och transmission inte gå sönder efter dels så kort tid dels med hänsyn till den höga prissumman, vilken också beaktas i fråga om fel eftersom man med fog kan förvänta sig en motor vara i gott skick när priset är 180 000 kr.Hälsningar,

Får jag sälja en vara till någon annan om köparen inte hör av sig?

2021-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en båt. Personen jag sålde båten till har brutit ordinarie avtal samt våra muntliga avtal som kommit efter. Nu får jag ej tag på personen. Handpenning är betald. Får jag sälja båten till någon annan då jag behöver bli av med den?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL). Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal.Kan du sälja båten till någon annan?Det finns regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål/försenad med att fullgöra sina avtalsförpliktelser eller om köparen begår ett avtalsbrott. Dessutom följer det av allmänna avtalsrättsliga principer att det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser. En köpare ska medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte medverkar till köpet krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren, och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med båten snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL).Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med båten snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när båten ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor.Har du rätt till att behålla handpenningen?Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet kan säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen.Sammanfattning och rekommendationOm köparen inte har medverkat till köpet, exempelvis genom att inte betala inom avtalad tid eller inom skälig tid, eller att köparen inte hämtar varan inom skälig tid/avtalad tid så har köparen begått ett avtalsbrott och du kan i sådana fall sälja båten till någon annan. Jag kan tyvärr inte säga exakt vad som är en "skälig" tid eftersom det beror på omständigheterna kring köpet och vad som har kommunicerats mellan dig och köparen, men om ni inte har bestämt en tid för när köpet skulle fullgöras borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor. Om ni har avtalat en tid och köparen inte har hört av sig inom den tiden är köparen också i dröjsmål. Tänk på att om du säljer båten till någon annan måste du betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott. Jag skulle rekommendera att du skriftligt (exempelvis via mail eller sms) meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja båten till någon annan om hen inte fullgör sina avtasförpliktelser inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också i samma meddelande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om det uppstår ett motorfel på en helt ny bil?

2021-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en helt ny bil som efter 3veckor och 50 mil visade sig ha ett allvarligt motorfel och nu står den på verkstad hos bilfirman. Kan bilfirman återköpa bilen om jag köper en ny bil hos dem men en annan modell och lägger pengar emellan?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningKonsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares (företag) ansvar gentemot konsumenter. Konsumentköplagen är som huvudregel tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL). Däremot går det bra att avtala om villkor som är mer förmånliga än vad som framgår av lagen, exempelvis i fråga om garanti och öppet köp. Begreppet "återköper" används inte i lagen, däremot har du som konsument rätt till ett antal andra påföljder om en vara är felaktig. Vilka påföljder kan en konusment göra gällande?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva/reklamera köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd (22 § KKöpL). BIlfirmans rätt till att avhjälpa felet Företaget har rätt till att i första hand avhjälpa felet eller genomföra en omleverans innan du kan häva/reklamera köpet. Detta förutsätter dock att avhjälpande/omleveransen kan ske inom rimlig/skälig tid och utan väsentlig kostnad och olägenhet för dig som konsument. Vad som utgör "skälig tid" beror lite från fall till fall, men vanligtvis ska avhjälpande eller omleveransen ske inom ett par veckor. Eftersom du vill att företaget ska "återköpa" bilen kan det vara enklast att du begär en omleverans istället för en reparation, men då har du tyvärr ingen rätt till att få en annan modell. Omleverans innebär att du att kommer få en ny, felfri bil av bilfirman. Om du vill köpa en annan modell till ett högre eller lägre pris kan du ta upp det med bilfirman och komma fram till en lösning avseende betalningen, dock finns det som nämnt ovan ingen direkt stöd i lagen som ger dig rätt till att få en annan modell vid omleverans. Tänk på att företaget antagligen har rätt till att avhjälpa felet d.v.s. reparera bilen istället för att vidta omleverans om det passar företaget bättre. (27 § KköpL).Möjligheten att häva köpetOm du häver köpet kommer båda parternas prestationer att återgå, d.v.s. du kommer få tillbaka pengarna du betalade för bilen och företaget kommer ta tillbaka bilen. För att kunna häva köpet måste det handla om ett väsentligt/allvarligt fel. Eftersom du skriver att det rör sig om ett allvarligt motorfel på en ny bil så antar jag att detta krav är uppfylld. Tänk på att du endast har rätt till att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte ha skett inom en skälig tid efter du reklamerade varan (se stycket ovan). (28 § och 29 § KKöpL).Skadestånd och täckningsköpOm köpet hävs och du har behövt göra ett täckningsköp (vilket innebär att du köper samma felfria vara av ett annat eller samma företag) till ett högre pris, kan du eventuellt kräva skadestånd av företaget. Skadeståndet ska motsvara ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen, om täckning köpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Du kan också kräva skadestånd för andra kostnader, såsom att du behövt använda en lånebil eller annan typ av transport medan du inte hade tillgång till bilen. Du kan alltså kräva skadestånd i kombination med att du häver köpet (32 § och 33 § KKöpL).Glöm inte att du också kan kräva prisavdrag istället för att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig. Detta kan ses som ett alternativ om du inte vill häva köpet (28 § KKöpL). Anmälan till ARNOm företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Ungefärlig prisuppgift för tjänsten

2021-08-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag anlitade en hantverkare för renovering av kök. Hantverkaren offererade kostnaden med ca pris för de olika moment som krävdes. I denna offert fanns kostnader för rörläggare samt elektriker och snickare med. Snickaren var den person som gav mig offerten och han skötte all kontakt med de andra hantverkarna. Nu när jobbet är klart och jag mottagit fakturor skiljer sig priset på elinstallationen och det pris jag blev offererad. I offerten står det el cirka pris 4 500kr men på fakturan ska jag betala 18 900kr. Måste jag betala detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ett bestämt pris har avtalats gäller det avtalade priset. Om näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift (4 500 kr) får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent (såvida inte någon annan prisgräns har avtalats) (36 § konsumenttjänstlagen). Det innebär att priset för elinstallationen inte får överstiga 5 175 kr (4 500 x 1,15 = 5 175 kr). Du har därför ingen skyldighet att betala mer än 5 175 kr för elinstallationen om det ungefärliga priset var 4 500 kr, under förutsättning att någon annan prisgräns inte avtalats.Näringsidkaren får endast överskrida denna gräns om han eller hon har utfört tilläggsarbete och därmed har rätt till pristillägg. Huvudregeln är att näringsidkaren ska underrätta konsumenten om behovet av tilläggsarbete och begära dennes anvisningar (se bl.a. 8 § konsumenttjänstlagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,