Fel i vara enligt nya Konsumentköplagens regler

Hej, jag har köpt en kamera från en butik. Två veckor ungefär efter köpet slutade den att fungera. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag

Eftersom du som privatperson köpt en vara i en butik är Konsumentköplagens regler tillämpliga (KköpL)


Felaktig vara enligt KköpL

En vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet vad gäller bland annat kvalitet och funktion (4 kap. 1§ KköpL). I övrigt ställs fler krav upp i 4 kap. 2§ KköpL. Bland annat ska varan vara ägnad för de ändamål som den i allmänhet används till och ha de egenskaper som är normalt förekommande för varor av samma slag. Varan ska vara av sådan kvalitet som konsumenten bör kunna förutsätta med hänsyn till varans art. Dessutom ska näringsidkaren, det vill säga butiken, upplysa konsumenten om sådana förhållanden som rör varans egenskaper eller användning som näringsidkaren känner eller bör känna till, om uppgifterna är sådana att de kan antas inverka på köpet (4 kap. 3§ KköpL). Det framgår inte att näringsidkaren skulle ha lämnat särskild upplysning om varans kvalitet till dig som är av betydelse för köpet, varför jag antar att några sådana upplysningar inte lämnats. 


En vara ska anses felaktig om den avviker från vad som sägs i 4 kap. 1-2§§ samt 4 kap. 3-4§§ KköpL (4 kap. 5§ KköpL). Det framgår inte om du köpte kameran ny eller begagnad och vad priset för kameran var, men det är omständigheter som kan påverka vad som kan förväntas av varan. Som exempel kan en kamera som är begagnad och som säljs till långt under marknadsvärdet förväntas ha sämre kvalitet än en ny kamera som säljs till marknadspris. Emellertid bör kunna krävas att en kamera ska fungera i mer än två veckor. Utan att veta närmare omständigheter i ditt fall finns det således en stor chans att kameran kan bedömas vara felaktig enligt Konsumentköplagens regler. 


Reklamation enligt KköpL

En näringsidkare svarar för fel på en vara som funnits vid avlämnandet och som visar sig inom 3 år (4 kap. 14§ KköpL). För att kunna åberopa fel i vara är det dock nödvändigt att du som konsument reklamerar varan till butiken inom skälig tid (5 kap. 2§ KköpL). Om reklamationen sker inom 2 månader från det att du upptäckte felet så anses reklamationen ha gjorts i tid. 


Eventuella påföljder

Som konsument kan man enligt 5 kap. 1§ KköpL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller att helt och hållet häva köpet. Det ställs emellertid höga krav för att få häva ett köp, då det krävs att felet är av väsentlig betydelse för konsumenten. Därför kan istället omleverans bli relevant i ditt fall, det vill säga att du får en annan kamera, men om det går att laga kameran kan avhjälpande istället bli aktuellt (5 kap. 4§ KköpL). 


Avslutande råd

Sammanfattningsvis finns stor chans att kameran bedöms felaktig enligt konsumentköplagens regler och jag rekommenderar dig att höra av dig till butiken så fort som möjligt och beskriva bristerna i varan, det vill säga göra en reklamation. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”