FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/01/2023

Fel i vara köpt av privat person

Jag är en privatperson som köpte en skoter av en annan privatperson, alltså gäller köplagen. Fast köplagen är inte tvingande om jag fattat rätt? hur som helst, jag köpte skotern i oktober då de inte gick att testköra pga ingen snö. Nu när vintern började och jag ska ut och kör så krånglar den bara, den startar inte. Har bytt en del delar och pratat med olika kunniga mekaniker, men den fortsätter strula. Jag vill inte kosta på denna mer pengar. Hur är chansen att jag kan reklamera denna till en privatperson? om chans finns, hur går jag då tillväga? (vi har inte skrivit något avtal eller liknande heller, utan jag kontrollerade skotern, så den startar och inte har nå läckage etc. sedan swishade jag pengarna)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du har köpt en skoter av en privatperson i oktober. Sedan när du testade skotern krånglade den och ville inte starta. Nu undrar du alltså om du kan reklamera skotern och hur du ska gå tillväga. Det framgår också att ni inte har skrivit något skriftligt avtal och tolkat ur din text gjorde ni endast ett muntligt avtal. Skriftliga avtal är lika bindande som muntliga avtal.


Gäller köplagen?

Det stämmer att köplagen inte är tvingande. Det innebär att köplagen kan avtalas bort däremot framgår det inte av din fråga att ni har avtalat bort, därav ska man som utgångspunkt tillämpa lagen i din situation.


Vad är fel på en vara?

Du anger att både du och säljaren är privatpersoner. Det innebär att köplagen (KöpL) är aktuell i ditt fall (1 § KöpL). Det är fel på en vara om den inte följer det som avtalats om gällande exempelvis kvalitet och art, och varan ska även vara ägnad åt det ändamål som varor av den typen vanligen används till (17 § KöpL). Det är också fel på en vara om den inte överensstämmer med det som köparen med god grund kunde förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).


I ditt fall verkar det som att du inte hade förväntat dig att skotern skulle krångla när du ville starta den. Du kunde inte heller testköra skotern på grund att det inte fanns snö. Det innebär att felet inte kunde upptäckas vid första titten. Det innebär att eftersom skotern inte fungerar så skiljer varans skick från vad du kan förutsätta och det är därmed fel på varan.


Det finns utöver detta också regler som innebär att även om varan säljs med vissa friskrivningar (som exempelvis "befintligt skick" eller andra liknande uttalanden som ibland används när privatpersoner säljer saker) så ska varan anses vara felaktig om den skiljer sig från vad säljaren har sagt om till exempel egenskaper (19 § KöpL). Dock saknas det tillräckligt med information för att jag ska göra den bedömningen därav utgår jag ifrån att ett sådant uttalande inte finns.


Tidpunkten för felet

Avgörande för om du ska kunna göra felet gällande mot säljaren är om felet fanns vid varans riskövergång (21 § KöpL). Risken övergår alltså på köparen när varan avlämnats (13 § KöpL). När varan anses vara avlämnad beror på hur köpet såg ut. Om det rör ett transportköp är varan avlämnad när köparen fått den eller när transportören fått den beroende på om det transporteras inom samma ort eller inte (7 § KöpL). Jag utgår från att ni sågs vid en bestämd tid och plats och gjorde upp affären. Om felet fanns vid denna tidpunkt kan du göra felet gällande. Felet visade sig dock först några månader senare främst på grund av du inte hade möjlighet att testa skotern på grund av avsaknaden av snö. Eftersom du inte hade möjlighet att testa skotern tidigare utgår jag ifrån att felet visade sig omedelbart, vilket innebär att felet alltså fanns vid avlämnandet.


Vad kan du kräva på grund av felet?

Vid fel på varan kan köparen kräva avhjälpande (att felet åtgärdas, lagas), omleverans (ny vara levereras), prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Det finns dock ett krav på köparen att dels undersöka varan så fort det går, och att man måste reklamera inom skälig tid för att kunna kräva något av de ovan nämnda alternativen (31 § och 32 § KöpL). Eftersom jag inte vet hur du har agerat vet jag inte om dessa krav är uppfyllda. Dock eftersom du startade skotern och testade den i den mån det går, med tanke på att du inte kunde köra den, så anser jag att undersöknings kravet är uppfyllt. Vidare framgår det att felet visade sig efter att du provkörde den men det framgår inte att du har informerat säljaren om det. Det är viktigt att du informerar säljaren inom skälig tid om det uppfunna felet. Skälig tid brukar definieras som rimlig tid efter att felet har visat sig. Du har även försökt att laga skotern själv vid flera tillfällen, vilket kan försvåra ditt krav på reklamation. Däremot om du har informerat säljaren inom skälig tid så kan du kräva vidare åtgärder.


I första hand ska man nämligen pröva omleverans eller avhjälpande (34,35 och 36 §§ KöpL). Dock kan säljaren antagligen inte leverera någon ny skoter av samma kvalite eller skick. Det är inte heller osannolikt att säljaren saknar sådan kunskap som krävs för att laga felet, men detta beror ju på omständigheterna i ditt fall.


Dock kan det fortfarande vara aktuellt med prisavdrag eller hävning (37 § KöpL). Man kan lite förenklat säga att prisavdraget ska motsvara felets storlek (38 § KöpL). En hävning är aktuell först om felet är av väsentlig betydelse (alltså av stor betydelse) för köparen och säljaren borde insett detta (39 § KöpL). Man kan dock anta att det är av väsentlig betydelse för dig att skotern inte går att köra överhuvudtaget, och detta är även något som säljaren borde inse då hen förmodligen har kört skotern innan. Det kan därför finnas grund för att häva köpet, vilket innebär att prestationerna ska återgå dvs då får tillbaka dina pengar och säljaren ska få tillbaka sin skoter.


Som tidigare nämnt är det dock viktigt att ha i åtanke att det finns många omständigheter i ditt fall som skulle kunna påverka det faktiska utfallet. Exempel på detta är om undersökningsplikt inte uppfylls eller om du inte reklamerat i tid.


Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.


Hälsningar,

Alexander Nejati

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”