Vad kan man göra om ett företag inte följer ARN:s rekommendation?

Hej! I december 2021 handlade jag på en webbutik som säljer tapeter. Betalade med swish men fick aldrig några tapeter inte heller pengarna tillbaka. Anmälde till Arn som i sitt beslut skrivit "att [ägaren] rekommenderas att återbetala mig" vilket inte gjorts. Kan jag på något vis gå vidare för att få mina pengar åter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

ARN:s rekommendationer är inte tvingande

Till att börja med kan det vara värt att känna till att ARN själva inte kan dela ut någon civilrättslig sanktion. Det finns alltså inte något krav för företag att följa de rekommendationer som ARN ger vid tvister. En hel del företag väljer dock att ändå följa rekommendationerna för att man inte vill bli svartlistade av ARN, vilket innebär att ARN listar företaget som ett sådant företag som privatpersoner inte bör handla från. Ofta skriver större företag även ut bland sina köpvillkor att de kommer följa ARNs rekommendationer vid eventuella tvister, men det är som sagt inget företag är skyldiga att göra.

Vad kan du göra nu?

I och med att du köpte tapeterna i december 2021 är det bestämmelserna i den tidigare konsumentköplagen (KKöpL) som blir aktuella för din del. I KKöpL 5 § framgår det att en vara ska avlämnas senast inom 30 dagar från det att avtalet ingåtts, annars anses det föreligga dröjsmål. Vid dröjsmål kan du som köpare antingen kräva att butiken fullgör köpet, det vill säga levererar tapeterna, eller häva köpet (KKöpL 10 §). Bestämmelserna om fullgörande av köp finns i KKöpL 12 §, där det även framgår att du som köpare inte kan kräva att butiken fullgör köpet om det finns sådana hinder som gör att det rentav är omöjligt. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse kan du alltjämt välja att häva köpet, enligt KKöpL 13 §, vilket vad jag förstår är det du helst vill göra. För att detta ska vara möjligt krävs det att du inom rimlig tid meddelar säljaren att du vill häva köpet (KKöpL 15 §), men då du inte alls fått varan lär detta fortfarande vara möjligt. Om förseningen innebär att du lidit skada har du även rätt till skadestånd enligt KKöpL 14 §, oavsett om du vill häva eller fullgöra köpet (så länge inte det som orsakade förseningen ligger bortom företagets kontroll)).

Om företaget inte går med på att häva köpet och ge tillbaka dig dina pengar, bryter de mot de tvingande reglerna som finns i KKöpL. Du kan då inleda en tvist mot företaget i fråga i domstol genom att skicka in en ansökan om stämning. Då ditt problem utgör ett tvistemål och inte ett brottmål ser processen lite annorlunda ut, exempelvis behöver du betala en ansökningsavgift för att domstolen ska pröva tvisten (läs mer: HÄR). I och med att företaget inte verkar bry sig om att följa ARN:s beslut är detta tyvärr det enda sättet att tvinga företaget att ge dig tillbaka dina pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig igen till oss på Lawline om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”