Är en konsument skyldig att betala för en garanti som inte framgått i avtalet?

Hej! Jag som konsument köper en klocka av ett företag. Företaget tar sedan extra betalt för ”garanti”, säger att jag måste betala den här garantin då det ingår i kampanjen. I deras villkor står det dock att den sortens klocka jag köpt av företaget inte ingår i den här garanti, vilket gör garanti meningslös. Har företaget rätt att göra på det här viset? Finns det något lagstöd man kan hänvisa till som reglerar den här sortens fråga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! I din fråga framgår inte närmare hur köpet gått till. Min utgångspunkt kommer därför vara att det rör sig om ett sedvanligt butiksköp där priset för klockan på något sätt funnits angivet. Av betydelse för din fråga blir därefter om du och säljaren muntligen avtalet något annat. I mitt svar kommer jag därför redogöra för dessa olika scenarion.


Det pris som följer av avtalet är avgörande för vad du är skydlig att betala

Eftersom det är en näringsidkare som sålt klockan till dig som fysisk person (konsument) blir konsumentköplagen (2022:260) tillämplig. Enligt 7 kap 1 § konsumentköplagen framgår att om ett bestämt pris för klockan inte följer av avtalet ska priset bestämmas utifrån en skälighetsbedömning. Av bestämmelsen framgår indirekt att vi i första hand har att utgå från det bestämda pris som följer av avtalet. Din fråga verkar främst avse om företaget har rätt att fakturera dig för en garanti som du inte skulle ha någon nytta av men innan den frågan ens blir relevant måste vi först utreda vilket pris som får anses följa av avtalet. (Du kan inte vara skyldig att betala för något som inte omfattas av avtalet.) 

Utgångspunkten är att det pris som följer av avtalet är det pris som också uttryckligen regleras i köpeavtalet. Förutsatt att priset för garantin (kampanjen) inte uttryckligen tagits upp i samband med att du köpte klockan är således utrymmet för att det ska omfattas av avtalet begränsat. Detta följer av 13 § lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden där det stadgas att avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer än det pris som anges i avtalet är utan verkan om inte konsumenten godkänt villkoret. Detta innebär att om det funnits ett angivet pris vid klockköpet är ett eventuellt villkor som innebär att du ska betala mer än detta pris utan verkan, förutsatt att du inte uttryckligen godkänt villkoret. 

Om vi emellertid tänker oss att priset på garantin på något sätt skulle följa av avtalet, exempelvis genom att du och säljaren muntligen kommit överens om detta är din fråga om du är skyldig att betala för en garanti som inte gäller för den klocka du köpt. Jag vill nog vända på problemet; om säljaren i avtalet åtagit sig en garanti för din klocka är säljaren också bunden av denna garanti och eventuella villkor (vid sidan av erat avtal) som säger att din klocka inte omfattas av garantin är då av mindre betydelse (säljaren har ju åtagit sig en garanti och avtal är bindande). 


Sammanfattning

I mitt svar har redogjort för två scenarion, först vad som gäller om garantin inte omfattas av avtalet och därefter vad som istället gäller om garantin omfattas. Om garantin inte följer av avtalet är det närmast en självklarhet att du inte heller kan bli fakturerad för en garanti som inte omfattas där. Om däremot en garanti skulle omfattas av avtalet är det viktigt att notera att detta isåfall utgör ett åtagande från säljarens sida som han eller hon också är skyldig att följa och detta gäller oberoende av om det finns villkor vid sidan av detta åtagande som säger något annat (det är vad som är avtalat mellan dig och köparen som är avgörande, inte något annat). Eftersom avtal är bindande är säljaren också skyldig att följa denna garanti.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”