Beställt skor som inte kommit fram - vad kan man göra?

Hej! Jag beställde ett par skor som jag har betalat men inte fått. Har försökt kontakta dem flera gånger utan svar! Detta var dock ungefär 3/4 månader sen. Hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du som privatperson beställt skorna över nätet, från ett företags hemsida eller liknande. Din fråga aktualiserar därför konsumentköplagen (KKöpL) och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DistansAvtL). Eftersom det inte framgår om du vill att skorna trots allt levereras, eller om du vill ha pengarna tillbaka, går jag igenom alla dina alternativ.


Köparens rättigheter enligt konsumentköplagen


Om företaget som sålt skorna är i s.k. dröjsmål kan du som köpare ha rätt till olika påföljder. För att först avgöra om säljaren är i dröjsmål måste man se på vad som är överenskommet om varans avlämnande. I första hand ska avlämnandet ske inom den tid ni kommit överens om. Om det inte står något särskilt i ert avtal, ska det ske senast 30 dagar efter köpet (2 kap. 2 § KKöpL). Med avlämnande menas att du eller en transportör som du anlitat har tagit emot varan. Om det är du som anlitat transportören men det är företaget som erbjudit transportalternativet anses varan inte avlämnad även om den lämnats till transportören (2 kap. 3 § KKöpL). 


Jag tolkar det som att varan inte avlämnats till transportören. Om ni inte har kommit överens om något särskilt gäller därför 30-dagarsgränsen, vilket innebär att säljaren är i dröjsmål (3 kap. 1 § KKöpL). Du kan därför kräva att köpet fullgörs eller att det ska hävas. Du kan eventuellt också kräva skadestånd (3 kap. 2 § KKöpL). Mer om detta nedan.


Först kan du kräva att köpet fullgörs, d.v.s. att säljaren levererar dina skor som ni har kommit överens om. Det är värt att påpeka att du inte kan kräva fullgörelse om du väntar ”orimligt länge” med att framställa kravet (3 kap. 4 § KKöpL). Jag bedömer dock inte att du har förlorat din rätt att kräva fullgörelse. I andra hand kan du som sagt kräva att köpet hävs, vilket innebär att säljaren inte behöver leverera varan och du ska få pengarna tillbaka. Det finns tre fall då du kan häva köpet. Först och främst kan du häva om du kan bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Detta är ett ganska högt ställt krav. Den andra möjligheten är att du hör av dig till företaget och kräver att skorna ska levereras inom en viss bestämd tilläggstid som inte är orimligt kort. Om så inte sker, får du häva utan att behöva bevisa en ”väsentlig betydelse”. Den tredje möjligheten är att du kräver att skorna levereras, utan att ange någon bestämd tilläggstid. Även i detta fall kan du häva köpet efter en skälig tid från det att du framförde kravet ifall inte skorna levereras. Du behöver inte bevisa någon väsentlig betydelse. (3 kap. 5 § KKöpL).


Om du häver köpet kan det också finnas möjligheter att få skadestånd, t.ex. om du behöver köpa ett par dyrare skor på grund av förseningen. Det måste dock röra sig om köp av en likadan vara, med liknande köpevillkor. Skadeståndet motsvarar i så fall prisskillnaden mellan de båda köpen (6 kap. 4 § KKöpL).


Köparens rättigheter enligt distansavtalslagen


Utöver konsumentköplagen gäller även distansavtalslagen när en konsument köper något av en näringsidkare t.ex. via dennes hemsida (1 kap. 1 § DistansAvtL). Här framgår att konsumenten har en rätt att ångra köpet (ångerrätt). Ångerrätten utövas genom att konsumenten skickar ett tydligt meddelande till säljaren om att hen vill ångra sig. Meddelandet måste skickas senast inom 14 dagar från dagen då konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 10 § och 12 § DistansAvtL). Det finns dock inget hinder mot att ångra köpet redan innan varan nått fram. När köpet har ångrats ska du få dina pengar tillbaka senast inom 14 dagar från att meddelandet om ånger mottogs av säljaren (2 kap. 14 § DistansAvtL). Om du redan tagit emot varan ska denna skickas tillbaka inom 14 dagar, som utgångspunkt på din bekostnad (2 kap. 13 § DistansAvtL).


Sammanfattning och handlingsplan


Beroende på om du fortfarande vill ha skorna eller inte, kan du välja mellan att kräva att de levereras och att köpet hävs enligt konsumentköplagen. Du kan också ångra ditt köp enligt distansavtalslagen. 


Om du vill häva köpet


Som nämnts ovan finns det olika modeller för hävning, men jag rekommenderar att du meddelar säljaren att du godtar att skorna levereras inom en viss bestämd tid. Du kan häva köpet om dom fortfarande inte har kommit fram inom denna tid. Om du redan krävt fullgörelse utan att ange viss tid, kan du antagligen redan nu kräva hävning.


Om du vill ångra köpet


Att utöva sin ångerrätt är ofta snabbare och smidigare än att häva köpet, även om det kan leda till att du behöver ersätta vissa kostnader som säljaren har med anledning av detta. Ur bevishänseende är det bäst att du meddelar företaget skriftligen eller via e-post (detta gäller också om du vill kräva fullgörelse eller hävning). Om du inte vet hur du ska formulera dig, finns det en ångerblankett på Konsumentverkets hemsida. Det kan också finnas en ångerblankett på den hemsida där du köpte skorna.


Kommunikationen


Du skriver att säljaren inte svarar på dina meddelanden. Min erfarenhet är att de brukar vakna till när man hör av sig och på ett tydligt sätt klargör sina rättigheter. Om de fortfarande inte svarar, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar ditt ärende gratis. Deras rekommendationer är inte bindande, men de flesta företag brukar lyda. Om det fortfarande inte löser sig, kan du ytterst ta tvisten till domstol. Du vänder dig i så fall till tingsrätten med en stämningsansökan. Detta är dock inte gratis.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”