Är det lagligt att starta en hemsida för annonsera cigarrer?

2019-07-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Det ser ut som att Facebook ska stänga ner alla grpper som sysslar med all försäljning av cigarrer och tobak.Min fråga är kan jag starta en hemsida där folk kan annonsera att de har tex en låda cohiba cigarrer till salu för 2500kr?Bryter jag mot nån lag? Bryter personen som säljer/ annonserar mot nån lag?MvhStefan
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att Facebook inte tillåter grupper som sysslar med försäljning av tobak beror på Facebooks egna policy för att förhindra marknadsföring av tobak. Detta rör sig om en företagspolicy och inte en rättsregel. Huvudregeln är att man inte får marknadsföra tobak i Sverige, dock finns det undantag till huvudregeln. De nuvarande reglerna för hur tobak får marknadsföras finns i tobakslagen 14-14b §§. Notera att lagstiftarna har diskuterat att instifta särskilt lagstiftning för marknadsföring av tobaksprodukter på internet, men idag finns bara tobakslagen. Jag vet för lite om hur din hemsida planeras vara uppbyggd för att kunna svara på om din hemsida skulle bryta mot något lag. Jag rekommenderar dig att läsa vidare om ämnet på konsumentverkets hemsida. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vilseledande marknadsföring och felaktig vara

2019-07-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Köpt en pool på byggmax frågade innan köp Om det ingick mer än pumpen och stegen och fick svar att det var ett komplett paket med underlag, stege, pump/filter och skydd. Fick hem poolen men pumpen var inte alls den på bilden utan betydligt mindre. Dom nämnde inget att det inte var pumpen på bilden. När jag skrev till dem bad dom om ursäkt att dom hade haft fel bild på hemsidan och dom hoppades att det inte skapat större problem. Får det verkligen gå till så att annonsen visar annan produkt och att dom skickar en mindre sämre pump? Tycker dom ska kompensera för en ny.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga förstår jag det som att du som privatperson genom en annons har köpt en pool med komplett paket, innehållandes bland annat en pump, på Byggmax hemsida. När du sedan fick hem poolen med tillhörande delar, stämde pumpen inte överens med dina förväntningar, eller med annonsen/bilderna på hemsidan. Nu undrar du om företaget får lov att marknadsföra varan på detta sätt, samt vilka påföljder du kan göra gällande för att bli kompenserad. Vilseledande marknadsföringEftersom situationen framstår som marknadsföringsrelaterad på grund av annonseringenkan frågan bedömas utifrån marknadsföringslagen (MFL), inom ramen för vilseledande marknadsföring. Till att börja med ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed, alltså normer som finns till för att skydda konsumenter (5 § MFL). Det är vilseledande marknadsföring om företaget vid marknadsföringen eller vid köpet uppger felaktiga uppgifter om bland annat produktens art, mängd och kvalitet (10 § 2 st. 1 pkt. MFL). Information om mått/storlek på produkten ska stämma med verkligheten. I detta fall verkar det som att felaktig information framgått innan köpet, då du dels frågade vad paketet innehöll, och dels att bilderna på hemsidan inte var verklighetstrogna. Sett till syftet med en pump är storleken på pumpen av betydelse, en för liten pump i förhållande till poolen gör köpet bristfälligt. Om marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed eller är vilseledande är den otillbörlig om den påverkar, eller sannolikt kan påverka, konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. I detta fall är det att anse som otillbörligt om du med sannolikhet skulle ha fattat ett annat beslut än att köpa poolen, om du visste att pumpen skulle komma i en annan storlek än som framgått i marknadsföringen. Min uppfattning är att pumpens verkliga storlek är betydligt mindre än det som marknadsförts, vilket kan vara en grund för att marknadsföringen är otillbörlig. Om marknadsföringen är otillbörlig kan företaget åläggas en rad olika marknadsrättsliga sanktioner, dessa kan du läsa mer om från 23 §-29 § i MFL. Det är dock inga sanktioner som påverkar dig som konsument på något sätt. Felaktig varaÄven konsumentköplagen (KKL) tillämpas när en konsument köper en vara av en näringsidkare. En vara anses felaktig om den inte stämmer överens med avtalet eller andra uppgifter om varans egenskaper som framkommer vid marknadsföringen eller köpet gällande varans art, mängd och kvalitet, 16 § och 19 § i KKL. Uppenbarligen har informationen om varan innan köpet inte överensstämt med verkligheten. Påföljder du kan göra gällandeEftersom du har varit i kontakt med företaget och de har erkänt att felaktig information lämnades innan köpet, är varan att anse som felaktig. För att göra påföljder gällande måste du reklamera felet i tid, vilket det verkar som att du redan har gjort. Du har då rätt att göra vissa påföljder gällande. I första hand kan du begära att företaget avhjälper felet eller företar omleverans, och i andra hand kräva prisavdrag eller häva köpet (22 § KKL). Du kan även kräva säljaren på skadestånd.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan jag använda företagsnamn hur som helst på en hemsida?

2019-04-26 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man får använda företagsnamn hur som helst? Det är så att jag håller på att skapa en hemsida åt en bekant. Där ville vi egentligen ha bilder på företagens logotyp men efter att ha fått 3 nej från företag så förstår vi att det är rätt känsligt att ha med logotypen.Så hur är det med att ha med deras namn bara? Att vi själva skriver det i vanligt text. Finns det någon lag som säger att vi inte får göra detta?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om varumärken som företagsnamn och logotyper finns i varumärkeslagen (VML).Beroende på vad hemsidan har för syfte så kan reglerna se lite annorlunda ut. I mitt svar utgår jag ifrån att hemsidan marknadsför för något annat. Om detta inte är fallet kan ni i de flesta fall använda varumärkesnamn ganska fritt. Om situationen ändå är oklar är ni välkomna att skicka in en ny fråga!Ensamrätten är begränsadSå länge ett varumärke är registrerat gäller ensamrätten (1 kap 10 § VML). Ditt fall är dock ett sådant som kan falla under begränsningarna av ensamrätten. (1 kap 11 § VML). Marknadsföringen måste även vara förenlig med reglerna i marknadsföringslagen (MFL).Ett illustrerande rättsfallI rättsfallet C-228/03 var omständigheterna liknande det din fråga handlar om. Frågan gällde om det var god marknadsföringssed enligt 5-6 §§ MFL att använda andra varumärken för att beskriva sitt eget. Fallet handlade om försäljning av billigare rakblad som passade till Gilettes rakbladsskaft. Företaget i fråga ville använda Gillettes logotyp eller namn på sina förpackningar. EU-domstolen kom fram till att om det i praktiken är det enda sättet att förse allmänheten med information om det du försöker marknadsföra så är det okej. Det är dock inte okej att ge uttryck för ett affärsmässigt samband genom att, precis som du säger, använda en logotyp. Det ansågs dock godkänt att skriva ut namnen i vanlig text, så länge det var nödvändigt.Är det okej?Så länge det anses nödvändigt att använda de olika företagens namn i ert fall så ska det vara tillåtet att göra det. Kom bara ihåg att ni inte får inge ett vilseledande intryck av samarbetet mellan er hemsida och företagen. Om hemsidan i sig inte är ämnad att göra reklam, utan istället ägnar sig åt exempelvis recensioner, så kan ni använda varumärkesnamnen fritt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skolfråga marknadsrätt

2019-04-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan jag har en fråga angående marknadsrätt. Jag håller på med detta just nu i skolan och har ett case inom detta område, skulle du kunna hjälpa mig med detta? Det är såhär att min kompis som driver ett företag och säljer idrottsartiklar. Han har köpt in ett par tennisbollar som påminner om ett annat märke vid namnet "Air borne" både i utseende och i kvalitet. Air Borne är ett välkänt varumärke på marknaden och är känd för sin höga kvalitet. Bollarna marknadsförs under en slogan som säger "Air Borne - best in play". Min kompis vill benämna sina tennisbollar "Fair Born" och vill även använda sig av slogan "Fair Born - Best in test?". Eftersom att han anser att hans bollar är bäst i världen. Han menar att dem är självspelande och garanterar felfria slag. han menar även att hans bollar är dem snyggaste på marknaden. "Det går nog bra att marknadsföra dem på det sättet" tänker min kompis. "Bara jag sätter ett frågetecken efter påståendena" Jag ska då försvara min kompis och hjälpa honom ur situationen genom lagar. Har du några tips på hur jag kan fria honom i en rättegång?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom Lawline inte besvarar skolfrågor, kan jag inte hjälpa dig med din fråga tyvärr. Jag kan istället hänvisa dig till marknadsrättslig litteratur och/eller lagkommentarer. De förklarar hur marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas i olika situationer. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Reklam om "oslagbart" pris

2019-07-22 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Häromveckan köpte min son en mp3-spelare för 950 kr i en TV-butik. Enligt annonsen såldes den till "ett oslagbart pris". Dagen efter upptäckte min son att en exakt likadan fanns att köpa på Internet för 475 kr. Han blev mycket besviken och kände sig naturligtvis lurad.Får man annonsera på detta sätt?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av marknadsföringslagen (MFL).Marknadsföring ska alltid stämma överens med god marknadsföringssed, och får inte vara otillbörlig såtillvida att den påverkar mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut (5 och 8 § MFL) . Det innebär bland annat att produkter inte får marknadsföras på ett vilseledande sätt, inberäknat hur lågt dess pris är (10 § 2 st 4 p).Svaret på frågan är således att annonsen är otillåten, om den är missvisande. Det finns dock två omständigheter som gör att jag inte kan garantera dig att reklamen varit otillåten, även om det mycket väl kan vara så: 1) Min osäkerhet kring MP3:ns generella marknadspris. Om den exempelvis online såldes med mycket stor rabatt online, och produktens generella marknadspris är över 950 kr, behöver "oslagbart" inte är missvisande. Med det sagt måste "oslagbart" anses förutsätta att det är sällsynt att hitta ett lägre pris hos andra marknadsaktörer, undantaget vid utförsäljningar och liknande. 2) Utrymmet för så kallad "puffery", alltså uppenbart överdrivet lovprisande av produkten, på så vis att det är någorlunda uppenbart att det rör sig om en överdrift. Var och en förstår att sloganen "ger dig vingar", som används i marknadsföring av ett populärt energidrycksföretag, inte innehåller ett korn sanning. Även slogans som "Världens bästa pizza" på en kvarterskrog måste typiskt sett anses icke vilseledande. Puffery-utrymmet för att uppge att ett pris är oslagbart är säkerligen förhållandevis litet, även om det beroende på omständigheterna i de flesta fall säkert måste beaktas i någon mån att "oslagbart" inte betyder att det är omöjligt för konkurrenter att sätta samma pris.Är annonsen vilseledande, kan användning av den förbjudas, och företaget ska som huvudregel samtidigt vid vite förbjudas att använda den (23 § MFL. Jfr 26 § samma lag). Företaget blir också skyldigt att betala skadestånd till den konsument som drabbas av den (37 § MFL).Vänligen

Regler för att anordna en tävling

2019-07-04 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Vad finns det för regler för följande:Medlemsbrev som går ut till ca 23 000 medlemmar.Innehåller en tävling/lottning av fem böcker som har en koppling till vår repertoar i höst. De fem första medlemmar som skickar in en motivering till den bok de vill ha mest, får den boken på posten. Vad behöver jag tänka på?Med vänlig hälsning,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att tävlingen på sätt och vis är i marknadsföringssyfte eftersom den, som du skriver, har en koppling till er repertoar i höst. Det du behöver tänka på när du utformar en tävling är att vara noga med att urskilja tävlingen från ett lotteri. Det gör du genom att anordna tävlingen så att den tävlande måste prestera något för att ha möjlighet att vinna. Tänk på att prestationen då inte får vara för enkel, annars kan det trots allt räknas som ett lotteri. Att en deltagare i din tävling ska skriva en motivering bör vara tillräckligt. För att ordna en tävling behöver du inget tillstånd, men tänk då på att det krävs att din tävling verkligen är en tävling och inte ett lotteri.Tips till dig som vill anordna en tävlingHa i beaktning att det finns regler i marknadsföringslagen som du behöver följa när du anordnar en tävling i marknadsföringssyfte. Följande är en liten lista på saker du bör tänka på, men det bästa är om du själv går in och läser i lagen vad som gäller för utformningen av just din tävling.- Se till att vinnaren utses med hjälp av en prestation, inte genom lottning.- Beskriv vad deltagarna kan vinna och hur mycket priserna är värda.- Alla som deltar i tävlingen ska ha samma villkor.- Om tävlingen är en del i företagets marknadsföring måste det framgå tydligt, så kallat reklamidentifiering (9 § marknadsföringslagen).- Var tydlig med att beskriva tävlingsuppgiften och villkor, tidsgränser och andra begränsningar.- Var tydlig med att tala om hur bedömningen går till och vad som är avgörande samt hur vinnarna utses. Se till att tävlingsbidragen bedöms opartiskt om en jury bedömer.- Var tydlig med var och när vinnarna utnämns och publiceras. Namnen på vinnarna måste publiceras, exempelvis i en tidning/ på en webbplats. Det räcker därför inte att enbart personligen meddela vinnarna.- Informera om att vinnarna kan behöva betala skatt för vinsten, dock tror jag inte att det är aktuellt i just ditt fall. Skatten beräknas genom inkomstskattelagen.Tänk även på att om marknadsföringen når barn och ungdomar finns det en del begränsningar som måste följas, eftersom de kan vara mindre kritiska och kan ha svårt att skilja på reklam och annan information. Marknadsföring får inte heller riktas direkt till någon som inte på något sätt har samtyckt (godkänt) till marknadsföringen (19 § marknadsföringslagen). Hoppas du fick svar på din fråga. Läs gärna mer i Spelinspektionens informationshäfte eller återkom om du känner att något är oklart. Med vänliga hälsningar,

Har ett företag rätt att skicka ut reklam automatiskt när jag handlat där?

2019-04-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Om jag handlar online. Får då butiken automatiskt skicka exempelvis "nyhetsbrev" till mig om jag missar att klicka ur kryssrutan som gör att jag tackar ja till utskick? Detta förutsatt att det i köpeavtalet står uttryckligen att så är fallet. Alltså att en kund godkänner att få mail om kryssrutan inte klickas bort.Jag läste nämligen på https://adressleverantoren.se/gdpr-adressregister/ att så verkar vara fallet.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör automatiska utskick i reklamsyfte kikar vi närmare på marknadsföringslagen (MFL).Ja, det är tillåtet, om kunden tidigare handlat på företagetHuvudregeln är att en person aktivt måste tacka ja för att ett företag ska få skicka ut reklam till personen, förutsatt att det inte finns ett kundförhållande (19 § första stycket MFL).När det finns ett kundförhållande, som du själv är inne på, så krävs det i stället att kunden aktivt tackar nej för att företaget inte ska ha rätt att skicka ut reklam. Att aktivt tacka nej kan exempelvis innebära att du "klickar ur" boxen "ja till reklam" du själv nämner. Det krävs då också att reklamen endast avser företagets egna likartade produkter till de du köpt tidigare och att du smidigt och kostnadsfritt när som helst kan tacka nej till framtida reklam, dels vid köpetillfället, dels vid varje enskilt senare utskick (19 § andra stycket MFL).Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänliga hälsningar

Är det tillåtet att bara nämna konkurrenters namn i reklam?

2019-03-12 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Fråga gällande marknadsföringslagen: Vi gör en annons för ett system med bild och text. I texten beskriver vi fördelarna om det system vi marknadsför, i bilden visar vi ett lapptäcke, på lapparna i täcket skulle vi vilja skriva konkurrenternas namn, är det ok? Vi skriver inget om konkurrenterna i texten. Vi använder inte deras loggor, utan skriver bara ut namnen. Tack för hjälpen!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja med att skissera vad som är otillåtet i marknadsföringssammanhang enligt marknadsföringslagen. Det faktum att det bara är namnen och inte loggorna som visas är inte av betydelse för det följande. Misskreditering Framställningar i reklam som nedvärderar konkurrenter genom att förlöjliga eller ringakta deras produkter eller verksamhet är otillåtna (5 § marknadsföringslagen). Vad man syftar på är i princip reklam som går ut på att uppmärksamma konsumenter på att konkurrenter tillhandahåller dåliga produkter.RenommésnyltningReklam som anknyter till en annan näringsidkares verksamhet och produkter i syfte att ens egna produkter ska förknippas med den föregående näringsidkarens goda namn och rykte är inte tillåtet (5 § marknadsföringslagen). Det innebär att konkurrenter således inte får snylta på den positiva föreställning en viss produkt har hos konsumenter. Exempelvis har det i praxis ansetts vara renommésnyltning att marknadsföra chips under namnet Robinsonchips, just eftersom syftet varit att då förknippa chipsen med det populära programmet Robinson.Jämförande reklamHuvudregeln är att reklam där man jämför sig med konkurrenter och deras produkter är tillåtet. Det måste däremot uppfylla de krav som uppställs i 18 § marknadsföringslagen. Bland uppräkningen återfinns kravet på att jämförelsen inte får gå ut på att misskreditera konkurrenten, genom att exempelvis ge sken av att motpartens produkter är sämre. Jämförelsen får inte heller utgöra renommésnyltning där man försöker framhäva sin produkt genom att ge sken av att den håller måttet i förhållande till exempelvis en märkesvara eller annan produkt med gott rykte. Vidare är det inte tillåtet att utforma jämförelsen på ett sätt så att det medför risk för förväxling mellan konkurrenternas produkter och ens egna.Vad gäller i ditt fall?Det är svårt för mig att förutsäga hur reklamen du pratar om skulle bedömas enligt marknadsföringslagen. Jag har ett alldeles för knapphändigt informationsunderlag för att göra en helt träffsäker bedömning, då jag varken vet vad det är för typ av produkter ni marknadsför, hur reklamen ser ut i övrigt avseende texten exempelvis, samt vad lapptäcket ska representera i sammanhanget. Jag tror däremot att ni med fördel bör undvika att nämna konkurrenters namn i er reklam då det inte i egentlig mening inte krävs särskilt mycket för att reklamen då ska anses lagstridig. Jag tycker mig även ha noterat att syftet med att nämna konkurrenters namn i reklam sällan är något annat än just misskreditering och renommésnyltning av något slag, vilket innebär att det antagligen är det som är fallet här också. Mitt råd är utifrån detta att alltså undvika det. Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!Vänligen