Är blogg marknadsföring? Och får jag lägga upp bilder på någons hund?

FRÅGA
Jag är hobbyfotograf och har en hemsida och Instagramsida där jag lägger upp mina bilder. Jag har tagit bilder på min kompis hund som jag tänkt lägga upp på hemsidan, men hon menar att det är olagligt då det är reklam för mina tjänster och jag inte har fått hennes tillåtelse att använda bilderna till reklam. Min fråga är alltså, räknas en blogg som reklam? Och måste jag ha hennes tillåtelse för att lägga upp bilderna på hunden på sociala medier?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Jag kommer behandla dem i tur och ordning.

Är bilderna reklam?

"Reklam" är inget som har en juridisk definition. Istället pratar man om "marknadsföring" vilket regleras i marknadsföringslagen (MFL). Där definieras marknadsföring som allt beteende som som är ägnat att främja försäljning av och tillgången till tjänster/produkter (MFL 3§).

Enligt förarbeten till lagen så är det mesta på ett företags hemsida marknadsföring (prop. 2001/02:150 s. 38). Eftersom du är hobbyfotograf tolkar jag det som att det finns ett rätt nära samband med din hemsida/instagram och de tjänster/produkter du erbjuder. Därför skulle bilderna på en blogg/instagram sannolikt räknas som reklam.

Innebörden av detta är att god marknadsföringssed gäller, vilket till exempel innebär ett förbud mot aggressiv eller vilseledande marknadsföring (MFL 5§). Om du enbart behandlar hemsidan som en blogg och lägger upp bilder du tagit finner jag det ytterst svårt att se hur marknadsföringslagen eller god redovisningssed kommer bli relevant för dig att tänka på. Det är dock såklart bra att vara medveten om att det finns och kan bli aktuellt.

Får du använda bilderna?

Vem som har rätt att använda bilder avgörs primärt av upphovsrättslagen (URL). Eftersom du är hobbyfotograf utgår jag ifrån att du tagit bilderna på ett medvetet sätt, dvs att du inte bara tagit bilden på måfå utan tänkt till kring t.ex ljus, vinklar, etc. Detta innebär att du har s.k upphovsrätt till bilderna (URL 1§). Även om du tagit bilderna utan vidare tanke har du i princip en sådan rätt eftersom det var du som tog självaste bilden (URL 49a§).

Detta innebär att du har en ensamrätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten (URL 2§). Utgångspunkten är alltså att du och ingen annan har rätt att använda bilderna. Det finns vissa begränsningar i denna rätt - t.ex beställda porträttbilder - men ingen av dessa bör bli relevant för bilder på din kompis hund.

Är din kompis med i bilderna blir bedömningen dock annorlunda. Isåfall rör det sig om personuppgifter om henne (GDPR art. 4.1). Då får du i princip endast använda bilden om du har hennes samtycke (GDPR art. 6.1a).

Sammanfattning

Din blogg kan mycket väl anses vara marknadsföring. Detta är dock inte något som bör leda till några större problem för dig så länge du behandlar det som just en blogg. Det kan dock vara bra att översiktligt läsa på om god marknadsföringssed.

Det är som utgångspunkt bara du som har rätt att använda de bilder du tagit på din kompis hund och hon kan inte hindra dig från detta. Skulle bilderna vara på henne blir situationen den omvända.

Jag hoppas detta svarar på dina frågor! Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?