Får en affär använda min bild utan samtycke i ett inlägg på sociala medier?

Hej får en affär lägga ut bild på mig å mitt barn på instagram utan tillåtelse plus att bilden togs utan någon vetskap om att någon höll på att fota

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

För att svara på din fråga kommer vi titta i Lagen (1978:800) om namn och bild i reklam samt Marknadsföringslagen (2008:486).

Bilden på dig och ditt barn:

Det är inte tillåtet för näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke (Se 1 § Lagen om namn och bild i reklam).

Affären är näringsidkare och du har som sagt inte givit samtycke till någon användning av bild på dig och ditt barn. Vi måste då fråga ifall inlägget på affärens Instagram-konto är att anse som marknadsföring.

Marknadsföring på sociala medier:

Marknadsföring definieras i 3 § marknadsföringslagen som:

“reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare”

Då jag inte vet hur inlägget på affärens Instagram-konto är utformat kan jag inte göra en konkret bedömning. Generellt sätt anses en näringsverksamhets inlägg på instagram vara marknadsföring om inlägget handlar om dess produkter/verksamhet.

Om din bild använts utan samtycke:

Den som bryter mot 1 § Lagen om namn och bild i reklam eller medverkar till sådan handling skall utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000