Bearbetning av litterärt verk

2020-04-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man göra en musikalisk version av tex en HC Andersson saga ?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har skapat ett litterärt verk har upphovsrätt till detta (1 § upphovsrättslagen). Personen som framställt ett sådant verk har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Dessa brukar betecknas de ekonomiska rättigheterna av verket. Vad som menas med tillgänglig för allmänheten kan avse 4 olika fall. 1. Överföring till allmänheten. Detta kan till exempel vara genom internet. 2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik. 3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning. 4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).Om exemplar av verk görs tillgänglig för allmänheten på något av dessa sätt ska upphovsmannen, i detta fall HC Andersen, anges (3 § upphovsrättslagen). Detta brukar kallas de ideella rättigheterna. I ditt fall blir detta en form av överföring till en annan konstart, det vill säga en saga överförd till musikal. Det blir en helt annan konstform och kan därmed ge skaparen av verket upphovsrätt till det. För att en sådan omarbetning av verket ska ge upphovsrättsligt skydd ska det vara fråga om ett individuellt andligt skapande. Verket ska uppnå verkshöjd för att kunna ses som ett nytt verk. För att uppnå verkshöjd ska verket anses som nytt och självständigt, och har skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. Högsta domstolen har i ett fall (NJA 2005 s. 905) angett att det måste vara fråga om en förändring av verket som gör att originalverket inte står i fokus. Det går således inte att endast ändra lite på originalverket, utan det ska ses som ett helt nytt verk. I sådana fall kan det bli fråga om att det nya verket kan få upphovsrättsligt skydd för sig (4 § upphovsrättslagen). Sammanfattningsvis är det okej att använda HC Andersens saga för en musikal i och med att musikalen i sig kan vara en så pass omfattande bearbetning att det ses som ett nytt och självständigt verk i sig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Föra patent utomlands

2020-03-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline!Finns det någon lag om patentdata och att dessa inte får tas över lands-gränser?Säg att jag har patent på en datorkomponent, får jag då som ägare av detta patent in lägga det på t.ex USB-minne och ta med mig till andra länder?Är inte för att sälja något utan bara ha data med mig.Hur fungerar det då med Office365, om jag har min patent-data där och den hamnar i annat EU-land. Bryter jag mot någon lag då?Tack för er hjälp.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom detta berör patent får vi vända oss till patentlagen (PL) för att finna våra svar. Vi har då två stycken typer av patent, nationella och EU-patent. Ett nationellt patent beviljas av patentverket, varav de måste uppfylla de olika kraven i 1 kap PL. Om detta genomförs så innebär detta att man endast har patent i Sverige gällande den informationen. Detta medför att du har all ensamrätt gällande nyttjandet av din patent, så som ritningar, framställningar etc. Det återfinns inget förbud från att föra ut patentet från Sverige, speciellt inte om det är ägaren av patentet som gör detta. Det som kan bli problematiskt är om samma uppfinning har patent i ett annat land, registrerat av en annan skapare. Detta kan medföra att du kan åtalas för patentintrång i andra länder m.m. Har du införskaffat dig ett EU-patent 11 kap PL och EU:s förordning om patent, så har du rätt att använda dig av ditt patent i hela EU, varav att föra patentet fritt mellan olika EU-länder inte blir något problem. Detta medför att du fritt kan föra patent fram och tillbaka över alla landsgränser inom EU. Sammanfattat – Om du har ett nationellt patent, så kan du fortfarande resa till andra länder med ditt patent men problem gällande patentintrång kan uppstå om patentet är registerad av en annan person i det andra landet. Har du ett EU-patent så finns det inga problem med att föra patent fritt över gränserna för alla EU-länder. Hoppas det var svar på din fråga!

Är en känd melodi med ny text upphovsrättsligt skyddad?

2020-03-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om upphovsrätt. Jag har nämligen skrivit ett antal (c:a 40 st.) snapsvisor till kända melodier. Jag har ställt samman visorna på små blad och samlat dessa i en folder. Jag funderar på att sälja dessa i liten omfattning på nätet eller på marknader etc. Min fråga är nu: Är det tillåtet upphovsrättsligt att göra så? Melodierna är följande: 1. Värnamovisan2. Brev från kolonien3. Skånska slott och herresäten4. Mors lille Olle5. Blinka lilla stjärna där6. Känner du Fia Jansson?7. Blinka lilla stjärna där8. Nu är glada julen slut9. Nu är det jul igen10. Hej tomtegubbar11. Gubben Noak12. Jag trodde änglarna fanns13. Crying time14. Midnatt råder15. Staffansvisan
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har skapat ett musikaliskt verk har upphovsrätt till detta (1 § upphovsrättslagen). Detta innebär att personen som skapat melodin på de verk som du anger har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten. Detta kallas ofta de ekonomiska rättigheterna av verket (2 § upphovsrättslagen). Vad som menas med tillgängligt för allmänheten kan avse 4 olika fall. 1. Det kan handla om överföring till allmänheten, detta kan till exempel vara genom internet. 2. Det kan även handla om ett offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik. 3. Ett tredje fall är när exemplar av verket visas offentligt, detta kan till exempel handla om en konstutställning. 4. Ett fjärde och sista fall är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen). Ett verk anses därefter offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten i något av de fyra fall som anges ovan. (8 § upphovsrättslagen). Upphovsmannen har således en ensamrätt till sitt verk. Upphovsmannen har denna ensamrätt hela 70 år efter att han eller hon har avlidit (43 § upphovsrättslagen). Om ett exemplar av verket framställs eller gör tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannen angivas. Ett verk får inte heller ändras på ett sådant sätt som kan anses kränkande för upphovsmannen. Detta brukar man kalla den ideella rätten (3 § upphovsrättslagen). Det finns dock vissa inskränkningar i denna ensamrätt. Det är till exempel okej för var och en att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Dock får inte dessa exemplar användas för andra ändamål än privat bruk (12 § upphovsrättslagen). Med detta menas att det är helt okej för din del att använda melodin från dessa visor och skriva ny text, så länge du inte gör det för kommersiellt bruk. På grund av detta får du inte sälja samtliga visor utan tillstånd från upphovsmännen. I annat fall kan det leda till intrång i upphovsrätten.Sammanfattningsvis får du inte använda melodin utan tillstånd i kommersiellt syfte, men för privat bruk är detta okej. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Foto från konsert på kläder

2020-03-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja beställa en t-shirt med en bild jag själv tagit på en konsert på en artist. Är det ok att göra?
Camilla Stein |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din information som att du vill beställa en t-shirt med ett foto på. Fotot hade du tagit under en konsert. Jag förstod det även som att t-shirten ska användas för privat bruk. I första hand måste det klargöras ifall du hade tillåtelse att ta fotot under konserten. Utgångspunkten är att det inte är förbjudet att fotografera på konserter. När du köper biljetten till en konsert ingår du ett avtal. Ett avtalsvillkor som ibland finns med när man köper en konsertbiljett är att det inte är tillåtet att fotografera eller filma under konserten. Ifall ett sådant villkor fanns med när du köpte biljetten rekommenderar jag att du inte beställer en t-shirt med fotot på. Det finns inget som hindrar att du beställer en t-shirt med fotot, om det ovan nämnda avtalsvillkoret inte fanns med när du köpte konsertbiljetten. Ytterligare en förutsättning är att du använder t-shirten för privat bruk. Privat bruk innebär att du använder t-shirten själv och inte framställer flera exemplar som du säljer vidare till andra.

Får man ta bilder på andras hus och lägga upp på sociala medier?

2020-03-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag har en blogg och ett instagramkonto där jag publicerar inspirationsbilder löpande. Hittills har jag köpt bilder och fått tillstånd. Nu undrar jag hur det ser ut med egna bilder som jag tar. Jag vet att jag får fota andras hus och egendom så länge som jag står på allmän plats. Men får jag publicera dessa bilder på min blogg och Instagram? Hälsningar,
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du får ta bilder och ladda upp på din blogg och din instagram beror på om det som bilderna föreställer utgör någons ensamrätt. Skulle någon annan ha upphovsrätt till det som du fotograferar är det förbjudet att göra det tillgängligt för allmänheten. Att lägga upp bilder på bloggar och på instagram kan innebära att de görs tillgängligt för allmänheten. Detta eftersom allmänheten får trådlös tillgång till verket på en annan plats än där verket annars finns (1 kap. 2 § tredje stycket första punkten upphovsrättslagen). Har någon upphovsrätt till hus och annan egendomDet man kan få upphovsrätt på är följande litterära eller konstnärliga verk (1 kap. 1 § upphovsrättslagen): 1.skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,2.datorprogram, 3.musikaliskt eller sceniskt verk, 4.filmverk, 5.fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 6.alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 7.verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Allt som skapas och som utgör någon av dessa får dock inte upphovsrättsligt skydd. Det krävs att alstret uppnår det som kallas verkshöjd eller originalitet. Det spelar ingen roll hur bra, dåligt, fint eller fult alstret är. Så länge det har någon form av särprägling som kan medföra verkshöjd/originalitet uppstår skyddet. Beträffande hus så är det rent teoretiskt möjligt att det kan skyddas av upphovsrätt. I praktiken är det däremot väldigt ovanligt. Det ska vara fråga om ett hus som är så speciellt byggt att det kan klassas som ett konstnärligt verk. När det kommer till vanliga hus kan man därför med stor säkerhet förutsätta att de inte är skyddade av någon upphovsrätt. Finns inget sådant skydd får man göra dem tillgängliga för allmänheten vilket inkluderar att lägga upp bilder på dem på bloggar, Instagram och andra sociala medier. När det kommer till det du beskriver som andras egendom kan jag tyvärr inte ge något närmare svar. Det blir upp till dig att avgöra om egendomen kan vara sådant litterärt eller konstnärligt verk att det kan skyddas av en upphovsrätt. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Måste man bilda företag för att få sälja ett upphovsrättsskyddat verk?

2020-03-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skapat ett verk, en berättelse. Om jag säljer denna för en stor summa till ett internationellt företag måste jag öppna ett företag, eller kan jag göra detta som privatperson?
Aram Shokor |Hej, Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Inledningsvis är Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillämplig (till vardags benämnd upphovsrättslagen, hädanefter förkortat URL)Eftersom du skrivit en berättelse (Jag utgår från att det är fråga om en roman, novell, short story eller liknande) så kan det vara fråga om ett litterärt verk som skyddas enligt 1 kap. 1§ 1 st URL.För att ett litterärt verk ska uppnå skydd enligt URL krävs att ett kvalifikationskrav uppnås. Inom upphovsrätten är verkshöjden kvalifikator, som enligt Svensk praxis fastställs vid det då ett verk är höjt till en viss grad av självständighet och originalitet.Ett litterärt verk som uppvisar originalitet är ett verk som upphovsmannen satt sin egna personliga prägel på, vilket är fallet när hen kan uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Kravet på orginialiteten är måttligt ställt och verkets litterära eller konstnärliga kvalitet saknar i princip betydelse för om upphovsrätt föreligger. Jag kommer anta att verkshöjdskravet är uppnåt. Upphovsrätten uppkommer formlöst när verket skapats, vilket innebär att inget formellt registreringsförfarande krävs för att du ska ha upphovsrätten till verket. Det är du, skaparen, som är upphovsrättsinnehavare (se 1 kap. 1§ URL). Ekonomisk ensamrättEnligt 1 kap. 2§ URL medför upphovsrätten ett ekonomiskt, lagligt, monopol för den som skapat alstret. Denna ensamrätt innefattar rätten att framställa emplar.Rätten till försäljning av upphovsrättsskyddade verk är förbehållna upphovsrättsinnehavaren (se 1 kap. 2§ 3 stycket 4 punkten URL)Överlåtelse av den ekonomiska rätten.Enligt 3 kap. 27§ URL kan den ekonomiska ensamrätten överlåtas (säljas) till annan, med den begränsning att den ideella rätten (se 1 kap. 3§ URL) inte kan medfölja i köpet (se 3 kap. 27§ 2 st 1 meningen).Måste man bilda ett företag för att sälja sitt upphovsrättsskyddade verk?Svaret är kort sagt nej. Det finns inget krav på att försäljning av en ekonomisk rätt till ett upphovsrättsskyddat verk måste ske genom ett företag. Det är enligt 1 kap 1§ URL i förening med 1 kap 2-3 §§ URL skaparen som har både den ekonomiska och den ideella rätten till verket, vilket också innebär att det är skaparen som enligt 3 kap 27§ URL har rätt att sälja det.Jag hoppas detta besvarar din fråga och välkomnar alla ytterligare frågor du kan komma på!Med vänlig hälsning,

Upphovsrättsintrång

2020-03-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har 1998 skrivit och utgivit en bok om järnsmide. den är mycket populäroch har sålt i över 20 000 exemplar och säljer fortfarande. Nu erbjuder ett företag utan att fråga nedladdningar denna bok och uppger på sin hemsida att det skett 531 nedladdningar. Faller detta under allmänt åtal eller måste jag stämma företaget för att få ersättning? Vilka är utsikterna att få företaget fällt, och lönar det sig med tanke på andra liknande mål?vänliga hälsningar//K--l-G----r N---n
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De korta svaren är i ordning att båda tillvägagångssätten är bra, samt att jag inte kan svara på den frågan med bara denna information. Vad som har hänt och rättslägetDet är uppenbart att du har utsatts för ett intrång i din upphovsrätt. Denna ger dig rätt till att reglera spridning av verket på det sätt som de har gjort här (1 kap 2 §). Brott mot upphovsrätten är straffbart med upp till två års fängelse (7 kap 53 § Upphovsrättslagen). Du har även rätt till skadestånd (7 kap 54 § Upphovsrättslagen).Vad jag rekommenderar att du görDu bör ta kontakt med Polisen, eftersom detta är ett brott och ska anmälas till dem. Åklagare kommer ta upp målet om de anser att de kan få till en fällande dom.Det kan vara ett alternativ att även kontakta en advokat för att se över möjligheterna att driva även en civil process vid sidan om den straffrättsliga. Denna advokat kan hjälpa dig med att hävda dina rättigheter gentemot denna sida på internet.I båda fallen kommer de(Advokaten/åklagaren) behöva utreda sakomständigheterna närmare för att ge dig det svar på frågan om processens sannolikhet att lyckas.Jag hoppas det går bra för dig, och du får slut på detta intrång i din upphovsrätt.Med vänlig hälsning,

Avtal skyddat av upphovsrätt?

2020-03-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Kan enstaka avtalsvillkor i ett avtal skyddas av upphovsrätten eller är det endast avtalet i sin helhet som kan skyddas?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Som sagt undrar du över om ett enstaka avtalsvillkor skyddas av upphovsrätten. För att ge ett godtyckligt svar, så får vi anförtro upphovsrättslagen och se vad som föresrkivs.§1 Upphovsrättslagen föreskriver att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt oavsett vad det är. Sedan tillför lagrummet ett par exemplar på vad som kan ses som upphovsrättsskyddat. litterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,datorprogram,musikaliskt eller sceniskt verk,filmverk,fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,alster av byggnadskonst eller brukskonst, ellerverk som har kommit till uttryck på något annat sätt.Utöver det ovanstående så har det i praxis utvecklats en kvalitetskontroll som kallas verkshöjd. Kort innebär det att domstolarna inte accepterar ett upphovsskydd om inte "särprägeln" eller "originaliteten" är just det: särpräglad och originell.Det betyder för din rådande situation, att det nog är väldigt svårt att argumentera för att avtalsklausuler, men också avtalet skulle inrymmas i upphovsrättens skydd.Hoppas det besvarade på din fråga!