Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?

2019-10-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej-Jag skulle vilja korrespondera med någon på din webbplats angående upphovsrättsfrågor, men känner inte svenska tillräckligt bra för att göra det på svenska. Kan du låta mig veta vem som kan vara till hjälp för mig när det gäller upphovsrättsfrågor? Jag bor i USA, men förhoppningsvis kan kommunicera med någon på din webbplats för att få en förtydligning ... boken jag är intresserad av att få information om är en bok som min far skrev 1945 och har återutgivits flera gånger. Boken heter Jag Sokte En Fristad. Hans namn var XXXX XXXTack på förhand för ditt svar
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det vill du ha en mer omfattande jurdisk rådgivning. Vi på Lawline har juridiska rådgivare du kan vända dig till, om ett skrivet svar inte är tillräckligt. Du kan boka en tid hos oss på länken nedan: https://lawline.se/bokaHoppas du får hjälp med ditt ärende. Har du fler eller andra frågor så är det bara att skriva till oss på Lawline igen. Allt gott,

Får man lov att göra varumärkesparodi på kända varumärken?

2019-10-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har lekt lite med kända företags logotyper och bytt ut namnet till vårt företagsnamn. T ex Coca-Cola, Carlsberg, Google, Facebook, LEGO etc. Vi är i en hel annan bransch (järnhandel) så det råder ingen tvekan om att det är ett skämt. Tanken är att posta dessa fejk-logotyper på våra sociala medier utan något erbjudande. Som en rolig grej bara.Riskerar vi att bli stämda för varumärkesintrång?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om varumärkesrätt och möjligheten till att göra parodier av kända varumärkeslogotyper. Varumärkesrätt regleras i varumärkeslagen (VmL). Mitt svar på din fråga blev rätt långt. Längst ner i svaret finner du en sammanfattning. Observera att en uppdaterad version av varumärkeslagen trädde ikraft 2019.Ensamrättens innebörd i varumärkessammanhangEnsamrätten till ett varumärke innebär att ingen annan får i sin näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor (1 kap. 10 § VmL). Känneteckensanvändning kan enligt samma lagrum exempelvis ske på varan, dess förpackning eller i reklam. Den varumärkesrättsliga ensamrätten i VmL bygger alltså på en förväxlingslära där varumärken är förväxlingsbara om de avser varor av samma eller liknande slag.Det som ska tas i beaktning vid varumärkesförväxling är produktregeln, som lyder: om produkterna är lika (ex: samma bransch) måste kännetecknen vara olika, och om produkterna är olika kan kännetecken vara lika.Dock finns det ett utökat skydd för "kända" företag enligt EU-rättsligt direktiv och praxis (10.2c i EU-direktivet för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning). Väl ansedda kännetecken kan erhålla skydd även utanför bransch- och varuslagsgränserna om annans användning av ett liknande kännetecken skulle dra olämplig fördel av eller skulle vara till nackdel för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé (rykte/ställning). Sådana välkända kännetecken kan exempelvis vara Coca Colas eller Googles logotyp, med flera.Möjligheten och utrymmet för varumärkesparodi utifrån EU-rättenVarumärkesparodier kan förekomma i sammanhang som inte direkt rör försäljning av produkter. Användning kan ske helt, eller grundläggande, i icke-kommersiellt syfte för att fungera som ett sätt att väcka uppmärksamhet. Parodisk effekt kan också uppkomma då varumärken förekommer i oväntade eller ofördelaktiga sammanhang.Även om den som gör parodi på annans varumärke delvis har som syfte att underhålla, sker detta på originalmärkets bekostnad och ofta med målsättningen att gå med ekonomisk vinning.Varumärkesparodier kan även förekomma såväl inom som utom den direkta konkurrenssituationen. Vid användning av ett känt varumärke i samband med helt främmande produkter kan betraktaren nås av ett otydligt budskap, det kan väcka associationer som inte är önskvärda ur varumärkesinnehavarens synvinkel och peka på att ett slags band finns mellan ditt och det kända varumärket. Risken för minskad särskiljningsförmåga och mening samt negativa associationer av det kända varumärket kan alltså bli stor.Kort om renommésnyltning enligt marknadsföringslagenRenommésnyltning är när ett företag använder ett annat företags goda namn och rykte i syfte att de egna produkterna ska förknippas med dessa. Trots att du inte tänkte använda några erbjudanden i samband med parodilogotyperna, skulle situationen ändå kunna omfattas av en viss reklam eftersom du tänkte publicera det på företagets sociala medier. Detta skulle kunna anses som en försäljningskanal om ni ofta har erbjudanden i samband med inlägg. Renommésnyltning faller in under 5 § marknadsföringslagen (MFL) och stämmer alltså inte överens med god marknadsföringssed och är alltid att anse som otillbörlig marknadsföring om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är då alltså inte tillåtet (6 § MFL).Denna avvägning är upp till dig att avgöra eftersom jag inte vet omständigheterna i just din situation.Sammanfattning för just dina omständigheterÄven om förväxlingsrisken mellan ditt företag och de välkända företagen inte gör sig tydlig, kan det vara så att det ur varumärkesrättslig synpunkt inte är okej att göra varumärkesparodier om ditt företag drar olämplig fördel vid användandet av en logotyp förknippat med ett välkänt företag. Detta gäller avsett om det är i parodisyfte av kommersiell karaktär eller bara som rolig reklam på sociala medier.Förväxling mellan ditt företag och det parodierande varumärket bör alltså inte ske eftersom den komiska effekten vid sådana tillfällen oftast går förlorad och istället kan leda till förvirring för konsumenter. Du bör alltså göra ett avvägande om ditt företag kommer att dra en olämplig fördel av användandet eller om det sker till nackdel för det välkända varumärket. Du väljer själv om du vill ta risken, men du bör vara medveten om att olika typer av sanktioner kan aktualiseras vid varumärkesintrång. Exempel på sanktioner är förbud förenat med vite för att förhindra fortsatt intrång (8 kap. 3 § VmL) och skadestånd (8 kap. 4 § VmL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Användning av immaterialrättsligt skyddade tyger

2019-09-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej , dom senaste månaderna har jag sytt om kläder till bland annat hårband,flugor, toffsar och i annonsen har jag skrivit tydligt att dom är egensydda av mig.Nu har jag fått brev av klädföretaget att dom ber mig sluta och vill ha ett skriftligt brev tillbaka där jag skriver att det kommer upphöra. Har dom rätten på sin sida ? Jag trodde självklart att jag inte gjorde nått fel.Tacksam för snabbt svar
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Det är möjligt att tyget som du använder är skyddat genom Mönsterskyddslagen (ML) eller genom Upphovsrättslagen (URL). Det kan därför strida mot lagen att använda tyget för dina produkter, speciellt om du använder tygerna i kommersiellt syfte. Skydd för mönster kan regleras i olika lagar. Mönster kan skyddas som ett konstnärligt verk enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt 1 § URL uppstår skyddet verket automatiskt då verket skapas förutsatt att verket är tillräckligt originellt. Enbart upphovsmannen har rätt att förfoga över verket och framställa exemplar av verket, 2 § URL. Ensamrätten innebär också att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt. Det är upphovsmannen som har rätt att trycka eller framföra verket mot ekonomisk ersättning. Ett mönster kan även registreras och få skydd enligt Mönsterskyddslagen (ML). Enligt 2 § är en förutsättning för skydd enligt ML att mönstret är nytt och tillräckligt särpräglat. Vad detta betyder är att det inte finnas ett annat mönster som är identiskt eller som ger samma helhetsintryck för en kunnig användare. För att använda ett licensskyddat mönster måste man enligt såväl URL som ML ha rättighetsinnehavarens tillstånd. Enligt 5 § ML innefattar förbudet explicit utnyttjande genom att tillverka eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på. Om det finns en risk att dina kläder går att förväxla med rättighetsinnehavarens mönster/produkt så krävs det att du får mönsterhavaren eller upphovsmannens samtycke. Bedömningen av om användningen av textilerna utgör ett intrång eller inte beror naturligtvis på hur och i vilken utsträckning du använder tygerna. Kortfattat är alltså svaret på din fråga att du inte får använda ett licensskyddat tyg för att sy och sälja kläder. Vänligen,

Vilka faktorer påverkar påföljden vid upphovsrättsintrång?

2019-09-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag läste att brott mot upphovsrätten kan ge böter upp till 2 års fängelse , hur bedömmer dom om brottet ska stanna vid bara böter, spelar det någon roll hur stor spridning brottet fått i sociala medier? Tex att man lägger ut en text på sociala medier och låtsas som man själv skrivit texten fast det egentligen var någon annan. Kan tidigare domar också spela roll för vilket straff det blir ?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du skriver så stämmer det att brott mot upphovsrättslagen (URL) kan ge böter eller fängelse i högst två år, jfr 53 § URL. En förutsättning för att kunna bli dömd är att brottet sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.Vilka faktorer påverkar hur sträng påföljden blir?I förarbetena till URL har lagstiftaren inte angett någon grad för hur ett allvarligt brott ska vara för att fängelsestraff ska utdömas. Alla intrång kan ge straffansvar. Lagstiftaren har alltså valt att inte göra någon indelning mellan "brott av normalgraden" och "allvarliga brott". Vad domstolen istället gör är en helhetsbedömning av omständigheterna vid det enskilda fallet. Något som antagligen bedöms som grövre intrång är om de rör sig om omfattande och kommersiella olovliga utnyttjanden av verk så som exempelvis privatkopiering. De faktorer som du nämner i frågan kan säkerligen inverka på bedömningen, men som sagt ser man till helheten. Du undrar även om tidigare domar kan påverka vilket straff det blir och självklart kan praxis på området ge en fingervisning av vad påföljden kan bli om upphovsbrotten är likartade. Den vanligaste påföljden vid upphovsrättsintrång är däremot skadestånd. Det är enbart om någon agerar uppsåtligt eller av grov oaktsamhet som böter eller fängelse kan bli aktuellt - detta sker däremot relativt sällan. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!Vänliga hälsningar,

Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?

2019-10-02 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då det inte framgår så mycket information är det svårt att ge ett säkert svar på din fråga. Vad olika målgrupper innebär beror givetvis på i vilket sammanhang man talar om målgrupper. Kan det röra målgrupper i marknadsföringssammanhang? Om du har fler frågor eller vill förtydliga den här frågan rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du vill ställa en ny gratisfråga gör du det genom formuläret här. Vänligen,

När har företag rätt att göra en kreditupplysning?

2019-09-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Undrar om Halebop har rätt att ta kreditupplysning?Jag har förnyat mitt Halebop abonnemang och i samband med det kom en kreditupplysning från Sergel. Det blev inga bekymmer för jag har inkomst och inga skulder. Det stod att Telia beställt kreditupplysningen men så var det inte utan de hänvisade till Halebop. På Halebop svarar de att kreditupplysning togs eftersom jag ingått ett avtal med dem (förlängning av mobilabonnemang, Rubbet liten). Det gjordes ett misstag att försäljaren som ringde mig glömde att berätta om kreditupplysningen. Tidigare har jag varit med om att kreditupplysning har tagits i samband med något större inköp på avbetalning men jag tycker det är konstigt att ta kreditupplysning när det handlar om ett par hundralappar i månaden. Kan det verkligen vara riktigt?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring kreditupplysningar finns i kreditupplysningslagen (här). Kreditupplysningar om privatpersoner får endast lämnas ut om det mellan parterna finns ett legitimt behov av en sådan upplysning, se 9 § (här). Ett legitimt behov finns man om någon ska, eller är på väg, att ingå ett kreditavtal med ett företag eller om man i annat fall har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.Om Halebop begär en kreditupplysning och de saknar ett legitimt behov är det kreditupplysningsföretaget som bär ansvaret för att inte ha kontrollerat om legitima behov funnits, se 19 § första stycket (här). Halebop ansvarar endast om de lämnat oriktiga uppgifter till kreditupplysningsföretaget och på så vis fått ut upplysningen, eller om det skulle föreligga ett klart missbruk av möjligheten att få ut personupplysningar. Jag skulle säga att de flesta mobiloperatörer gör en kreditkontroll i samband med att en kund tecknar ett mobilabonnemang, oavsett månadskostnaden, och det är det faktum att det är fråga om ett mobilabonnemang som gör att det finns ett legitimt behov från operatörens sida. Sen har de olika operatörerna förmodligen olika rutiner för när upplysningen tas, dvs. vid förnyande av abonnemang eller endast vid nya kunder.Vänligen,

Varumärkesrättens undantag för personnamn

2019-09-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJa har en fråga angående ett varumärke Vi kan använda oss av "Alfons Åberg"Det är ju varumärkesskyddat, om det skulle vara så att man har både Alfons och Åberg i sitt fullständiga namn, går det då fortfarande emot lagen att använda detta i kommersiellt bruk? Tex inom musiken som sitt artistnamn? Hälsningar
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga berör en immaterialrättslig problematik. Jag kommer att använda mig av Varumärkeslagen för att besvara din fråga. Det finns två sätt för att uppnå varumärkesskydd. Ett varumärke kan få skydd genom registrering eller genom inarbetning (6 och 7 § VML). Eftersom Alfons Åberg uppnått sådant skydd så får man inte använda sig av detta namnet utan samtycke från personen som har varumärkesrätten i näringsverksamhet (10§ VML). Till detta skydd så finns ett undantag som inte hindrar någon från att använda sitt personnamn. Heter personen Alfons Åberg så ska han kunna använda sig av sitt namn inom sin näringsverksamhet. Däremot så finns krav på att man ska använda sig av namnet med god affärssed. Som innebär en lojalitetsplikt gentemot varumärkesrättsinnehavarens intressen. Inom musikbranschen och som artistnamn ser jag inga problem med användandet av namnet. Hoppas du fått din fråga besvarad och att du lyckas inom musiken. Skulle det dyka upp några fler frågor så är det bara att höra av dig till oss på Lawline igen. Allt gott,

Kan man stämma ett företag för falsk marknadsföring?

2019-09-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej jag heter adam jag skulle villa fråga dig om man kunde stämma detta företag för falsk marknadsföring (Flaire ab)Så denna app är baserad på att man kör nån rolig spel och får "coins" Som är valutan för spelet som man kan köpa nån godis eller presentkor etc som är gratis eller rabaterad men detta fick mig shockande när jag vill få ut en varm dryck så bad Kassörskan i äffaren om 3 kr men detta stog när man villr köpa"En varm dryck hos pressbyrån. Välj mellan en liten kaffe, te eller varmd chocklad Begränsat antal. Ett köp per person pet veckaKan ändast hämtas hosPressbyrån" kan det blir möjligt o stämma dem om ja då skulle jag villa veta
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår att du är upprörd över att inte kunna lösa in din gratis dryck som du blivit belönad med av Flaire. Det jag skulle börja med att göra är att kontakta Flaire exempelvis via Facebook och beskriva det inträffade. Det är möjligt att det blivit något missförstånd mellan Flaire och Pressbyrån eller så var kassörskan inte informerad om att drycken ska vara helt gratis.Angående stämningen, så skulle du kunna polisanmäla Flaire som kommer leda till en förundersökning. Men sedan är det upp till åklagaren att besluta om det är värt att ta det vidare till tingsrätten, vilket det troligtvis inte är då det handlar om 3 kr i detta fall och en rättegång kostar flera tusen kronor.Men om det är så att Flaire inte är villig att komma överens med dig, så kan du anmäla Flaire till Reklamombudsmannen (RO). Då kommer RO se över företaget och sedan bedöma om åtgärder behöver vidtas. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Lycka till!Med vänlig hälsning,