Vad kan man göra om ett företag kräver pengar för att du använder en av deras bilder?

Hej, Den 22 mars, 2024, fick vi ett mejl ifrån ett danskt företag som säger sig representera en nyhetsbyrå här i Sverige. Det danska företagets huvudsakliga uppgift är att granska och se till så att nyhetsbyråns bilder, som sägs vara skyddade enligt upphovsrättslagen, inte används utan godkänd tillåtelse. Vad som stod i mejlet var mer eller mindre att vi använt en bild utan tillåtelse och om vi inte kan bevisa att vi fått tillstånd att använda bilden i fråga så kommer vi att få en faktura med en "straffavgift". Vi ignorerade mejlet. Därefter, några veckor senare, fick vi en faktura skickad till vår mejl och detta i form av en betalningspåminnelse, utan att ens ha fått en första faktura. Återigen så ignorerade vi mejlet. Igår (2024-06-12) fick vi ett inkasso-brev på posten från ett svenskt inkasso-företag. Brevet innehåller inte mycket till information mer än att detta är i uppdrag för det danska företaget och vilken faktura det rör sig om (faktura nr). Vi behöver er hjälp med hur vi ska gå tillväga. Får man ens som ett företag, svenskt som danskt företag, skicka ut faktura där man mer eller mindre lagför någon med en straffavgift för att någon på internet har använt en skyddad bild? Vad är våra rättigheter i detta? Är det rätt av oss att bestrida inkasso-brevet eller bör vi betala? Oavsett vad som är rätt eller fel så tycker vi att hela processen är väldigt oseriös. Inte minst för att vi aldrig fått någon faktura över brev förens nu från inkasso-företaget. // N

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av upphovsrättslagen (URL) och inkassolagen.


Jag kommer först att besvara dina frågor för att sedan ge dig vägledning i hur ni ska gå tillväga.


Anmärkning: Det ni kallar “straffavgift” kommer jag att förklara som att “kräva ersättning” i mitt svar. Detta eftersom det kan vara straffbart att använda en upphovsrättsligt skyddad bild där böter skulle kunna vara en potentiell “straffavgift” (se 53§ URL). Det som ni (om jag förstått er rätt) syftar på är egentligen ett krav från det danska företaget att betala ersättning för att ni gjort ett potentiellt intrång i upphovsrättslage (54§ URL).


Ett viktigt klargörande


Min första magkänsla säger att detta kan vara en situation där det danska företaget försöker lura er. Ni bör verkligen efterforska om det stämmer med bilderna och undersöka vad som har hänt. Att det danska företaget företräder nyhetsbyrån låter inte helt rimligt.


Ni bör kontakta nyhetsbyrån och ta reda på om det verkligen stämmer att det danska företaget är ansvariga för att granska att så att deras bilder inte används utan tillåtelse. Annars riskerar ni att bli utsatta för bedrägeri, utan att ni egentligen ska betala något.


Att direkt kräva pengar, utan att be er ta bort bilden, tyder på att det kan röra sig om bedrägeri då det är en rätt allvarlig åtgärd att ta till.


Det framgår inte av frågan, men har det danska företaget skickat vilken bild det rör sig om? Om de bara påstår att ni använder en bild, utan bevis, borde ni be dem skicka bevis på att ni faktiskt använt någon av deras bilder.


I mitt svar nedan kommer jag förutsätta att det inte rör sig om bedrägeri.


Får ett företag, svenskt eller danskt, ens skicka ut en faktura där man mer eller mindre påför en straffavgift för att någon på internet har använt en skyddad bild utan tillstånd?


Ja, det får man.


Alla bilder skyddas inte, utan bilder som är originella och självständiga, även kallat att de uppfyller verkshöjd. Detta är en bedömning som man bara kan göra genom att se bilderna (och kan behöva bevisas i domstol för det danska företaget eller nyhetsbyrån). Om bilderna uppfyller detta kravet, så har nyhetsbyrån upphovsrätt till dem (1§ 1st 5p URL).


En upphovsrätt innebär bland annat en uteslutande rätt att göra det tillgängligt för allmänheten (2§ 1st URL). Att göra verket tillgängligt för allmänheten innebär att bland annat att verket överförs till allmänheten (se 2§ 3st 1p URL).


Att publicera en bild på en webbplats, som redan är publicerad på en annan webbplats, omfattas i att överföra det till allmänheten (se EU-domstolens dom C-161/17 - Renckhoff).


Det innebär att med största sannolikhet har ni gjort ett intrång i nyhetsbyråns upphovsrätt (om bilderna har verkshöjd) genom att publicera bilden på er webbplats.


Anmärkning: Jag förutsatte att ni publicerat bilden på en webbplats, jag kan inte utifrån eran fråga se att det danska företaget annars kunde få reda på det.


Detta intrång innebär att det danska företaget kan kräva skälig (rimlig) ersättning för att ni använt er av bilden (54§ URL).


Vad är era rättigheter i detta?


Gällande upphovsrätten


I 2 kap URL finns det inskränkningar i upphovsrätt, det vill säga undantag till att den är gällande för rättighetsinnehavaren. Utifrån den informationen ni har gett mig kan jag inte se att det danska företagets rätt är inskränkt.


Gällande fakturan


Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god sed. I det ingår att se till att en gäldenär (ni är gäldenärer i denna situationen) inte drabbas av onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller någon annan otillbörlig inkassoåtgärd (4§ inkassolagen).


Krav mot en gäldenär (ni är gäldenär i detta fallet) skall framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens (nyhetsbyrån) namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på (5§ inkassolagen).


Ni skriver att ni inte fått någon “första faktura” utan att det kommit i form av betalningspåminnelse. Genom att skicka detta brevet där det danska företaget framställer kravet och vilket förhållande som fordringen grundar sig på (men skriver att det är en betalningspåminnelse) kan anses problematiskt. Detta eftersom det verkliga förhållandet för fordringen inte stämmer, eftersom ni inte fått någon första faktura.


Om det är så, att det riktiga förhållandet inte stämmer, så kan inkassoföretaget hindras att driva in fakturan rättsligt (6§ inkassolagen).


Det är möjligt att bestrida inkassoföretagets tillvägagångssätt i detta fall. Ni kan meddela inkassoföretaget att ni aldrig mottagit en första faktura och därmed bestrider inkassokravet.


Däremot återstår dock problemet att ni riskerar ha begått intrång i nyhetsbyråns upphovsrätt, vilket innebär att även om denna indrivning stoppas, kan de skicka en ny faktura och göra det korrekt denna gången.


Vad bör ni göra nu?


Det första ni bör göra är en efterforskning så att ni inte blir lurade. Dessutom, om ni inte fått bra bevis på att ni använder deras bilder, så bör ni efterforska i detta. Detta är viktigt, så ni inte blir bedragna och betalar något ni inte behöver. 


Om det inte föreligger en situation där ni blir lurade


Det finns flera faktorer som kan påverka denna bedömning. Hur mycket pengar rör det sig om? Är det lite pengar kan det vara enklast att bara betala och komma undan risken för potentiell tvist i domstol. Rör det sig om mycket pengar kan det vara värt att ta det till domstol, antingen för att bevisa att bilderna inte är skyddade av upphovsrätt eller för att försöka få ner den ersättning nyhetsbyrån kräver. Det kravet på ersättning är begränsat till “skälig ersättning” enligt 54§ URL, vilket innebär att om en rättighetsinnehavare inte kan kräva en orimlig summa.


För att få mer tid att tänka över hur ni ska hantera situationen, kan ni kontakta inkassoföretaget och meddela att ni aldrig fått en första faktura, vilket möjligtvis kan hindra dem att driva in skulden mot er i nuläget. Detta verkar dock bara vara en kortsiktig lösning, eftersom det danska företaget kan skicka en ny faktura och göra det rätt denna gången.


Jag kan tyvärr inte med den informationen jag har ge mer konkret svar för hur ni ska hantera det. Jag hade nog behövt bedöma bilderna (om de kan vara skyddade av upphovsrätt) och hur stor ersättning de har krävt i fakturan. Något ni kan vara medvetna om är att det kan vara väldigt dyrt att vara i tvist i domstol, vilket innebär att betala en mindre avgift kan vara värt för att slippa potentiella stora kostnader.


Om ni har ytterligare frågor kan ni ställa fler frågor eller boka tid med en av våra jurister på Lawline.


Hoppas ni har fått svar på er fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000