Får man kopiera och marknadsföra en produkt som inte har patent?

Hej! Jag funderar vad som är lagligt gällande tillverkning av maskin. Om jag tillverkar något som ser identiskt ut som en maskin (inklusive manual) som redan finns på marknaden men som inte är skyddad av patent och liknande. Till exempel en dammsugare. Om jag gör en dammsugare som är identisk med en befintlig. Sedan säljer den med min logga och manual med min logga. Är det lagligt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan.

Som jag tolkar din fråga undrar du om du får göra en exakt kopia av en dammsugare som finns på marknaden (men inte har patent) och sedan sälja denna vidare under ditt namn och logga.

Jag kommer i frågans besvarande även att gå igenom mönsterskyddet eftersom detta är minst lika viktigt som patentet.

Längst ned i svaret hittar du en kort sammanfattning samt vad som gäller specifikt för din situation om du endast är intresserad av det och inte det juridiska och mer detaljerade bakom allt.


Vad innebär patenträtt i korthet och hur erhålls den?

Den som har fått skydd enligt patentlagen är enligt 1 kap. 3 § skyddad bland annat mot att andra utan patenthavarens samtycke får tillverka, marknadsföra eller bjuda ut produkten. Till skillnad mot upphovsrätt, som erhålls direkt vid skapandet per automatik för konstnärliga verk, så måste man för att erhålla ett patent ansöka om detta till patent- och registreringsverket (PRV).

I en sådan ansökan ingår en årsavgift som måste betalas. Har ansökan inte gjorts, eller avgiften inte betalats, så erhåller man inte heller något skydd. Har man inte skyddet är det fritt fram för andra att göra det som annars förbjuds i 1 kap. 3 §, det vill säga tillverka, marknadsföra, mm.


Kan den ursprungliga uppfinnaren göra något i efterhand?

Inte åt din tidigare försäljning, nej. Däremot kan den ursprungliga tillslut bestämma sig för att söka ett patent och få detta beviljat. Om så skulle ske och detta beviljas av PRV måste du genast sluta tillverka och sälja produkten för att inte riskera att tvingas betala skadestånd.


Kan du söka patent på produkten innan den ursprungliga uppfinnaren hinner göra detta?

Inte direkt. För att ett patent ska godkännas krävs att uppfinningen är vad som kallas för ”en nyhet” enligt 1 kap. 2 § i patentlagen. För att en produkt ska klassas som en nyhet får det inte finnas en likadan produkt som är känd, det vill säga tillgänglig var som helst i världen, sedan tidigare. Eftersom du har kopierat produkten från en annan finns det en redan känd sådan produkt och du kan således inte få ett patent på denna.


Vad gäller beträffande mönsterskyddet?

Medan patent ges för uppfinningen bakom produkten, det vill säga hur den fungerar, ges mönsterskydd för designen, utseendet, på produkten enligt 1 § mönsterskyddslagen (ML). Enligt 1a § krävs för att få mönsterskydd registrering hos PRV, precis som för patent.

MEN, och ett stort och viktigt men här, det går att erhålla mönsterskydd utan registrering enligt EU:s formgivningsförordning. Om mönstret, det vill säga designen, uppfyller kraven på nyhet, särprägel och har offentliggjorts genom exempelvis användning/försäljning på marknaden så får mönstret enligt art. 11 i förordningen ett skydd som gäller i 3 år från det att det först offentliggjordes. Att kopiera en sådan skyddad produkt kan resultera i böter och skadestånd enligt art. 32 och 54.


En kort sammanfattning av allt ovan.

Vad gäller patent finns inget skydd såvida produkten inte har blivit registrerat hos PRV och avgiften är betald. Finns inget skydd är det fritt fram för andra att tillverka, använda och marknadsföra produkten.

Däremot kan det ändå finnas ett mönsterskydd på produkten. Detta erhålls vanligtvis genom en ansökan till PRV, men kan också erhållas utan någon ansökan enligt EU:s formgivningsförordning. Detta skydd gäller då i tre år från produktens offentliggörande och innebär att produkten inte får kopieras utan skaparens samtycke.


Vad gäller då för dig?

Eftersom patent inte finns för produkten behöver du inte oroa dig för det. Du måste däremot kontrollera om mönsterskydd finns för produkten. Ett sådant skydd finns automatiskt i tre år för designen, men därefter måste en ansökan och registrering göras till PRV för att skyddet ska gälla. Finns inte heller mönsterskydd är det fritt fram att själv tillverka och marknadsföra produkten under ditt namn och med din logga.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000