Vad gäller vid upphovsrättsintrång?

2020-10-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag fotade en bild som jag sen publicerade på min privata Instagram & blomsterbutiken (som jag är anställd hos) Instagram i reklam & inspirationssyfte. Samma dag såg jag att ett annat företag hade publicerat min bild och skrivit en reklam-text. Vårt butiksnamn fanns i texten men inte mitt, upphovsrättsinnehavaren.Jag kontaktade dem för att be dem skriva mitt för & efternamn, dvs erkänna mig som fotograf tydligt i texten. Men detta hände inte. Min chef blev inkopplad och bad om samma sak. Det ledde till att företaget tog ned bilden på eget bevåg.Min bild låg uppe på deras instagram i 5 dagar utan att tydligt namnge bildens fotograf/ägare, trots att jag kontaktat dem ett flertalet gånger angående detta.Har inte fått någon ursäkt eller kompensation. Bilden är nedtagen, kan jag ändå anmäla företaget för Upphovsrättsintrång? Vad får jag ut av det isåfall? Kan de bli betalningsskylldiga?Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur regleringen ser ut vad gäller skydd för fotografisk bild och vad påföljderna är vid upphovsrättsintrång. Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. UpphovsrättsskyddHuvudregeln är den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket om verket avser bl.a. fotografiskt verk (1 § URL). För att fotografiet ska kunna skyddas av upphovsrättslagen måste det uppnå verkshöjd. Det ska handla om ett verk som är originellt och är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Detta betyder dock inte att bilden som du tagit inte är skyddad av upphovsrättslagen. Du som har tagit bilden (fotografen) har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten (49 a § URL). Fotografens ensamrätt motsvarar fullt ut det som gäller för upphovsrätt. Ensamrätten omfattar alltså både de ekonomiska och de ideella rättigheterna som bl.a. förbjuder att verket överförs till allmänheten utan upphovsmannens tillåtelse och kräver att upphovsmannens namn anges vid framställning av verket (2 och 3 § URL). Skyddet gäller i 50 år från och med det året bilden togs.UpphovsrättsintrångÅtgärder som innebär intrång i upphovsrätt är straffbara och kan leda till att personen får böter eller fängelse i högst två år (53 § URL). Dessutom ska den som utnyttjar ett verk i strid mot upphovsrättslagen betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare (54 § första stycket URL).Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till- utebliven vinst,- vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,- skada på verkets anseende,- ideell skada, och- upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås. (54 § andra stycket URL). Eftersom bilden har använts utan din tillåtelse kan företaget bli ersättningsskyldig och du kan rikta krav mot företaget trots att bilden har tagits ned.Vad du bör göra nuEftersom detta är ett brott kan du ta kontakt med Polisen. Dock får åklagaren endast väcka åtal för brott om det är motiverat från allmän synpunkt.Ett annat alternativ kan vara att du kontaktar en advokat för att se över möjligheterna för att driva en civilprocess. En advokat kan även undersöka sakomständigheterna närmare och hjälpa dig att hävda dina rättigheter gentemot företaget.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Upphovsrätt och att måla av kända dockor

2020-10-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om det är lagligt att avbilda ett känt leksaksmärkes dockor. Alltså att måla tavlor med dem dom motiv?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är lagligt att måla tavlor och där avbilda ett känt leksaksmärkes dockor. Jag förutsätter att du på något sätt vill sälja tavlorna. Om du bara ska ha dessa hemma är det inte otillåtet att ha denna hemma för privat bruk, då en inskränkning i upphovsrättsskyddet är undantaget för privatframställning (12 § Upphovsrättslagen). Du kan alltså utan problem framställa "ett eller några få exemplar" av verket så länge du inte bjuder ut dem till försäljning.Vad innebär att ett verk skyddas av upphovsrätt?Ett konstnärligt verk, exempelvis en känd leksaksmärkes docka skyddas av upphovsrätt (1 § Upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs ingen registrering eller liknande, men det krävs att verket uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket måste ha viss särprägel/originalitet. En känd docka har sannolikt verkshöjd.Det som det innebär att ha upphovsrättsligt skydd till ett verk är att upphovsrättsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § Upphovsrättslagen). Vad som menas med att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är bland annat när exemplar av verket bjuds ut till försäljning (2 § 3 stycket 4 punkten Upphovsrättslagen).Hur stort skyddsomfång ett upphovsrättsligt verk har anses bero på hur originellt det är. Om originaliteten av verket är stort blir också skyddsomfånget stort. En känd docka som exempelvis Barbie har ett stort skyddsomfång. Det som blir avgörande för om en efterbildning av ett verk, dvs. att någon exempelvis målar en tavla med dockan omfattas av upphovsrätten för originalverket är om bearbetningen i sig anses så originell att det blivit ett eget verk eller inte. I rättsfall menar domstolen att en bearbetning ofta känns igen genom att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter den framstå i ny gestalt. De väsentliga dragen i originalverket behålls alltså (NJA 2017 s. 75).Sammantaget blir det svårt att uppnå verkshöjd och därmed skapa ett eget verk om originalverket har en stor originalitet och därmed ett stort skyddsomfång. Sådana verk anses mer skyddsvärda.Omfattas målande av dockan/att sälja konstverken av upphovsrätt?Om du säljer tavlor som inte kan anses som egna verk utan som bara framställer den kända dockan i "nytt ljus" begår du ett upphovsrättsintrång, förutsatt att dockan är upphovsrättsligt skyddat och förutsatt att du inte har upphovsrättsmannens samtycke (53 § Upphovsrättslagen). Om du inte har det utgör det en otillåten exemplarframställning att göra verket tillgängligt för allmänheten genom försäljning (2 § Upphovsrättslagen)Om du skapar en tavla med den kända dockan inmålad kan det vara så att du gör ett upphovsrättsintrång. Bedömningen beror på hur lika man uppfattar att det ursprungliga verket (dockan) och bearbetningen/efterbildningen (din tavla) är. Om de är så pass lika att det anses som "samma verk" har du gjort ett upphovsrättsintrång om du säljer tavlan vidare, genom att du gjort en otillåten exemplarframställning. Om du däremot med hjälp av figuren skapar något nytt och självständigt kan det vara så att tavlan utgör ett nytt verk och då är det tillåtet att sälja den.Vad händer om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång?Om du bjuder ut till försäljning ett verk som anses utgöra "samma verk" som originalet, gör du ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år.Vad gäller detta i ditt fall?Beroende på hur lik målningen blir dockan kan det innebära ett upphovsrättsintrång att sälja tavlan. Skulle dockan utgöra en stor del av tavlorna, kommer dina tavlor sannolikt inte anses uppnått den verkshöjd som krävs för att det ska anses vara ett eget verk. Det du målar kommer i sådana fall att utgöra "samma verk" som det ursprungliga verket och du kommer genom att bjuda ut den till försäljning göra ett upphovsrättsintrång.Vad som händer om dockan bara är en del av tavlan är svårt för mig att svara på. Bedömningen beror på hur originell själva dockan är, vilket i sig avgör hur omfattande skyddet för verket blir. Det beror också på hur avgörande dockan är för dina tavlor och om du i dina tavlor uppnår den originalitet som krävs för att de ska anses som nya verk.Vänligen,

Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?

2020-10-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har köpt en tavla, av en mindre lokal konstnär. Det finns bara den i original, inga tryck. Nu har jag fått veta att tavlan har blivit ett skivomslag. Jag har inte fått ngn information av konstnären om detta. Har konstnären rätt att göra så utan mitt tillstånd?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar om det är okej att konstnären som målat en tavla du köpt använder tavlan till ett skivomslag. Vad som gäller i ditt fall beror på den upphovsrätt som skyddar tavlan enligt upphovsrättslagen (URL). Här under går jag igenom vilket upphovsrättsskydd tavlan har och slutligen vad som gäller i just din situation.Tavlans upphovsrättsskyddNär en tavla målas blir den automatiskt skyddad upphovsrättsligt som ett konstnärligt verk (1 § URL). Vad skyddet innebär är att konstnären som målat tavlan får en rad ensamrätter till tavlan. Ensamrätterna innebär bland annat att ingen annan utan konstnärens samtycke får framställa fler exemplar av tavlan eller göra tavlan tillgänglig för allmänheten (2 § URL).I regel är det konstnären som har kvar ensamrätterna till en tavla även om tavlan blir såld vidare. För att köparen av tavlan ska ta över de ensamrätter som finns för tavlan måste konstnären och köparen särskilt ha avtalat om det.Din situationSom jag uppfattar det har du och konstnären inte avtalat om att du ska ta över ensamrätterna till tavlan. Om det stämmer är det fortfarande konstnären som har ensamrätt att bestämma över om tavlan ska bli ett skivomslag. Därför behöver konstnären inte heller ditt tillstånd.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till tavlor som jag säljer?

2020-10-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag är konstnär och säljer tavlor. Behöver jag skriva något form av kvitto/avtal för att behålla rätten till att fritt använda motivet av en såld originalmålning till tex vykort eller andra tryckta prints? Eller innefattas det automatiskt i upphovsrätten? Förstår det som att det skyddar mina verk så att ingen annan kan kopiera även om de köpt originalverket, stämmer det? Stort tack!
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag uppfattar det som att du undrar över hur upphovsrätten skyddar originalmålningar som du har målat men som du sedan säljer vidare. Du undrar också över vad du respektive de som köpt dina originalverk får göra med tavlorna. Här under går jag igenom vad som gäller för dig och dina tavlor enligt upphovsrättslagen (URL).Tavlornas upphovsrättsskyddNär du målar en tavla och den är något sånär unik blir den automatiskt skyddad av upphovsrätt (1 § URL). Skyddet för tavlan gäller för dig som har målat tavlan. Även om du säljer vidare tavlan är det fortfarande du som behåller skyddet. Det är bara om du specifikt har avtalat om att någon annan ska ta över skyddet som du blir av med det.Skyddet för tavlorna består av ett antal ensamrätter. Ensamrätterna innebär att det bara är du som har rätten till en tavla som får göra vissa saker med den. Bland ensamrätterna ingår bland annat att andra inte får framställa fler exemplar av tavlan genom att kopiera den (2 § URL).Viktigt att notera är att det även finns en del inskränkningar i ensamrätterna. Det betyder att det finns situationer där det faktiskt är okej för andra att göra sådant som det egentligen bara är du som ensamrättsinnehavare som har rätt att göra. Ett exempel på en sådan inskränkning är att det är okej för någon som har tillgång till ett exemplar av tavlan att göra en kopia av den om kopian bara ska användas för privat bruk (12 § URL).Din situationOm du inte avtalar om något annat har du kvar ensamrätterna till dina tavlor när du säljer dem. Efter att du har sålt en originalmålning kan du därför fortfarande använda motivet till din målning precis hur du vill.Precis som du skriver stämmer det också att de som köper originalverk från dig inte får kopiera verken hur som helst. Det är bara om en köpare kopierar en av dina tavlor för privat bruk som det är tillåtet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?

2020-10-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett nystartat företag som undrar hur det är med att trycka bilder på Hoodies. Vi har kommit fram att det inte är lagligt att ta bilder för att sälja dem, men hur är det om man skulle redigera om dem och sedan trycka dem på tröjor?Tack på förhand!
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om upphovsrätt hittas i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Olagligt att använda upphovsrättsskyddade bilder:Som ni skriver är det inte lagligt att trycka upphovsrättsskyddade bilder på tröjor för att sälja dessa. Upphovsrätten innebär nämligen att det endast är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av verket samt sprida det till allmänheten (1 kap. 2 § URL). För att få använda ett sådant verk krävs upphovsrättsmannens medgivande. Det finns möjlighet att använda ett bearbetat verk:Den som i någon form bearbetar ett material, genom att översätta det till en annan konstform, genom att redigera om eller korta ner det eller genom att omarbeta originalet på annat sätt, får upphovsrätt till sin prestation i egenskap av bearbetare. Även den här formen av upphovsrätt för bearbetaren kan dock bara utövas under förutsättning av originalkonstnärens godkännande. En sådan upphovsrätt kan alltså bara utövas av de båda gemensamt (1 kap. 4 § URL). Om bearbetningen däremot är så omfattande att den blivit ett nytt och självständigt verk har originalkonstnären inte längre någon rätt till verket. Att endast förstora/förminska, beskära, färglägga eller retuschera en bild anses inte innebära att ett nytt självständigt verk tillkommit utan det krävs i regel något mer. Huruvida ett nytt självständigt verk tillkommit beror på originalbildens skyddsomfång (hur särpräglad denna är) och graden av självständigt skapande som den bearbetade bilden ger uttryck för (se NJA 2017 s. 75).Sammanfattning:Sammanfattningsvis krävs det, för att ni ska kunna använda bilder utan upphovsrättsmannens samtycke, att ni bearbetar bilderna på så sätt att ett nytt självständigt verk uppkommer. Kraven för detta är relativt höga och det räcker alltså inte med att ni endast förstorar/förminskar, beskär, färglägger eller retuscherar bilderna. Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänliga hälsningar,

Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?

2020-10-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skrivit en låttext, där är en rad är ett citat från en annan låt.Textraden är så här: och "aldrig ska jag sluta älska dig".Får man använda sig av en kort rad som använts tidigare. Går det att säga att just den textraden hör till en annan sång, eller kan jag använda mig av det?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta om textraden "aldrig ska jag sluta älska dig" isolerat set kan vara skyddad av upphovsrätt. Därför är upphovsrättslagen (URL) tillämplig lag. Vad krävs för upphovsrättsligt skydd Litteräre och konstnärliga verk skyddas av upphovsrätt redan vid skapandet. Med andra ord uppkommer det upphovsrättsliga skydd helt automatisk (1 kap., 1 § URL). För att uppnå upphovsrättsligt skydd måste föremålet uppnå "verkshöjd", vilket innebär att det måste finnas ett visst mått av originalitet och särprägel.När ett verk är upphovsrättsligt skyddad har upphovsmannen en ideell och ekonomisk ensamrätt till verket (1 kap., 2 och 3 § URL). Men om en text, eller enstaka ord, saknar originalitet faller det utanför det upphovsrättsliga skyddet. Det är inte omöjligt att även enstaka ord kan skyddas av upphovsrätt men det beror på om orden i sitt sammanhang uttrycker originalitet och särprägel. Citat Om du vill citera ett annat verk måste du göra det i enlighet med god sed och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet (2 kap., 22 § URL). I så fall måste upphovsmannens namn måste framgå (1 kap., 3 § URL). Detta verkar vara en krånglig lösning i en låttext. I ditt fall Tyvärr går det aldrig att ge ett svart/vitt svar på sådana frågor.Om du vill vara på den säkra sidan kan du omformulera meningen litegrann. Det kan vara en bra lösning för dig, eftersom du i så fall kan sluta oroa dig kring detta. Min bedömning är att orden "aldrig ska jag sluta älska dig" isolerat set har en vardaglig prägel och torde sakna verkshöjd. Om min bedömning är korrekt kan du fritt använda orden, eftersom de då inte skyddas av upphovsrätt.Tänk på att bedömningen kan bli en annan om du till exempel skriver en låt som även på annat sätt är lik en annan persons originallåt. Man får helt enkelt göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet, där även melodin och den resterande text kan beaktas. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Får man använda sig av ett företags logga?

2020-10-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en ide om att använda mig av ett företags logga som tryck på tröjor. Rättare sagt så är det inte företagets logga utan någonting som brukar vara tryckt på deras produkter. Hur och var kan jag kolla om jag får använda den loggan/bilden? Vad är det som gäller för loggor? Upphovsrätt? Copyright? Tack på förhand!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett företags logga är oftast varumärkesskyddat. Regler om varumärkesskydd finns i varumärkeslagen (VML). Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren får använda varumärket i näringsverksamhet. Vill man använda ett varumärke som är skyddat måste man få tillstånd av innehavaren (1:10 VML). Använder man varumärket utan innehavarens tillåtelse (varumärkesintrång) kan man göra sig skyldig till varumärkesbrott och riskerar att betala böter eller fängelse i högst 2 år (8:1 VML). Utöver det kan man bli skadeståndsskyldig mot den som har ensamrätten (8:4 VML).Patent- och registreringsverket (PRV) har databaser där du kan söka för att se om något är immaterialrättsligt skyddat. Länken till PRV:s databaser finner du här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Upphovsrätt till fotografiskt verk

2020-10-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejOm jag fotograferar ett ramat fotoverk som ex sitter på vägg ute i offentlig miljö som någon annan kreatör skapat och det speglar sig andra detaljer i dennes verk ( ex gående personer som skuggor ) får jag då fotografera det och använda det nya fotot som mitt?jag tillför det ursprungliga fotot och det blir ju ej som orginalet.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagDin fråga berör upphovsrätt vilket regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vilken jag härefter kommer förkorta som URL. Är fotoverket upphovsrättsskyddat? Man kan få upphovsrätt till ett fotografiskt verk (1 § första stycket 5 punkten URL). Det krävs dock att det är ett "verk" enligt lagens mening, vilket man brukar definiera som att det ska framstå objektivt och precist. Utöver detta måste verket vara skyddsvärt, och för att fastställa huruvida så är fallet brukar man tala om att det ska vara originellt och ha en viss verkshöjd. Lite förenklat kan det beskrivas som att verket ska ge uttryck för skaparens personlighet och kreativitet. Uppfyller inte fotografiet dessa kriterier får skaparen ändå en ensamrätt till att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten, oavsett om det sker i ursprungligt eller ändrat skick och oberoende av vilken teknik som då används (49 a § URL). Får man fotografera ett verk och använda det som sitt? Upphovsrätt ger skaparen en ensamrätt till att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Om du endast ska använda det nya fotot som ditt eget, det vill säga för privat bruk, så är det dock inget som hindras av upphovsrätten (12 § URL). För att framställning av exemplar för privat bruk ska vara tillåtet krävs det att verket är offentliggjort, vilket innebär att det lovligen ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten (12 och 8 § URL). I och med att du anger att verket finns på en offentlig plats är det således okej. Du anger även att du ämnar att ändra verket delvis, men även om det till viss del är bearbetat så utgör det förmodligen ett intrång i skaparens upphovsrätt (2 § URL). Det krävs nämligen relativt mycket för att ett bearbetat fotoverk ska anses bearbetat i den bemärkelsen att det blir ett självständigt verk som efterbildaren får upphovsrätt till (4 § URL). Sammanfattning Oavsett om fotoverket uppfyller kriterierna för upphovsrätt eller inte så omfattas skaparen av en ensamrätt. Denna gör att man inte hur som helst får efterbilda och sprida verket. Det kommer således räknas som intrång i ensamrätten om du sprider verket även om det är lite bearbetat. Det finns dock inga hinder mot att du framställer ett exemplar och använder för privat bruk. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,