Är det olagligt att köpa piratkopierade varor?

Hej, Jag har en fråga angående piratkopior. 1) Är det olagligt för en privatperson i Sverige att köpa piratkopior på nätet 2) Är det olagligt att som privatperson sälja en piratkopia i andra hand om man är tydlig med att det är en kopia? Tack för svar! 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du får köpa piratkopierade varor dels för eget bruk men även i syfte att sälja vidare. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av varumärkeslagen (VML).


Får man köpa piratkopierade varor för eget bruk?

Det är inte olagligt för en privatperson att köpa piratkopierade varor om det är för privat bruk.


Får man sälja vidare piratkopierade varor?

Immateriella rättigheter rörande varumärken innebär en ensamrätt för rättighetsinnehavaren. Ensamrätten omfattar användningen av varumärket i näringsverksamhet. Begreppet "använding" syftar särskilt på ett antal olika situationer. Ett urval av dessa situationer är att sälja varor med varumärket på, förse varor med tecknet och att använda varumärket i reklam (1:10 § vml).


Detta medför att det är olagligt att sälja vidare piratkopierade varor, oavsett om man är tydlig med varans ursprung eller inte. Den som medvetet gör ett intrång i någon annans varumärke (varumärkesintrång) kan dömas för varumärkesbrott vilket kan medföra böter eller fängelse i högst två år (8:1 § vml).


Sammanfattning och avslutande ord.

Sammanfattningsvis så är det inte olagligt för en privatperson att köpa piratkopierade varor om det är för privat bruk. Att sälja vidare piratkopierade varor utgör däremot varumärkesintrång. För detta intrånget kan man dömas till varumärkesbrott vilket kan medföra böter eller fängelse i högst två år (8:1 § vml).


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (länk) eller skicka in en till fråga på våran hemsida!


vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000