Använda annans musikvideo

2021-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag och några klasskompisar ska starta ett UF Företag där vår affärside grundar sig i att vi vill skapa kläder med små motiv/tryck tagna från musikvideos vi trycker om. Vårt störst problem just nu är att hitta vad som gäller kring upphovsrätt då vi vill ta en screenshot från ett flertal olika musik videos och göra om det till tryck på tex en t-shirt. Får man lov att använda sig av en bild från en musikvideo? Skyddas det av upphovsrätten även om musikvideon är från ett annat land och/eller har flera miljoner visningar? Skyddas en enstaka stillbild från musikvideon av upphovsrätten? Mvh/
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör upphovsrättsliga frågor och när det gäller konstnärliga verk (där musikvideos räknas med) är det upphovsrättslagen (URL) som är tillämplig (1 § URL).När är något upphovsrättsligt skyddat?Upphovsrätt uppkommer automatiskt så fort ett verk har uppnått "verkshöjd" (definition, se här). Upphovsrätten gäller dock endast i 70 år från upphovsmannens död (43 § URL). Jag antar dock, med tanke på att det är en musikvideo, att det inte gått 70 år sedan upphovsmannen eventuellt avlidit. Upphovsrätt gäller även för utländska verk.Kan ni använda er utav musikvideon?Eftersom musikvideon är upphovsrättsligt skyddad finns det endast vissa undantag när man får lov att använda musikvideon. Att ta en stillbild och sälja vidare i kommersiell verksamhet är inte ett sådant undantag (jfr 2 kap. URL). För att få använda stillbilder från en musikvideo och trycka på tröjor och sälja vidare krävs alltså att det som ni själva gör (det vill säga tröjan) är så unik att den uppnår "verkshöjd" och således blir ett eget konstnärligt verk. Utan att veta exakta omständigheter kan jag såklart inte uttala mig med full säkerhet huruvida tröjan uppnår verkshöjd, men med största sannolikhet gör den inte det. Detta innebär summa summarum att ni inte kan ta stillbilder från musikvideor och använda dem i ert UF-företag utan skaparens tillåtelse. Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar er all lycka till med ert UF-företag! Har ni fler frågor är ni varmt välkomna att återkomma med dessa!Med vänliga hälsningar,

kan man använda delar från en film i en låt?

2021-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hur ser det ut om man vill använda en snutt dialog/monolog ur en film i en låt?
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) En film räknas som ett verk enligt 1 kap 1 § p. 4 URL. Det innebär att den som har skapat filmen kan ha upphovsrättsskydd för den. Har man upphovsrätt så har man en ensamrätt till verket. Upphovsrätten ger då ett skydd mot att verket, i det här fallet filmen, kopieras eller sprids, visas eller görs tillgängligt för allmänheten utan tillstånd enligt 1 kap 2 § URL. Ibland kan dessa verk ändå få användas exempelvis vid televisionssändningar men ersättning kan då krävas (5 kap 48 § URL). Det som beskrivs här ovan är den så kallade ekonomiska rätten. Det finns förutom denna rätt också en rätt för upphovsmannen att bli associerad med sitt verk, detta beskrivs som den ideella rätten. Denna ideella rätt innefattar även att upphovsmannen inte ska behöva tåla att verket ändras på ett sätt att upphovsmannens konstnärliga anseende kränks. (1 kap 3 § URL). Det innebär att om man använder sig av någons annans verk på ett olovligt sätt så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Det finns dock en regel i 1 kap 4 § 2st URL som beskriver att om man i fri anslutning från ett verk har åstadkommit ett nytt verk så har man upphovsrätt till detta nya verket. Denna regel nämner i förarbetena exempelvis parodier och travestier. Relaterat till din fråga så kan man hänvisa till ett rättsfall från högsta domstolen nja 2005:905 (Alfons Åberg) där repliker ur litterära verk och filmrepliker hade satts samman i ett radioprogram för att skapa en komisk effekt. Författaren G.B menade att det var ett intrång i upphovsrätten men hennes talan vann aldrig bifall. Om det är ett upphovsrättsintrång bedöms från fall till fall så det är svårt att säga exakt i ditt fall om det är tillåtet. Som huvudregel så behöver man upphovsmannens tillstånd för att använda sig av dennes verk. Det beror också exempelvis på om låten och sättet du sätter den samman på är kränkande för upphovsmannen eller om du har lyckats skapa ett självständigt verk. Det spelar också roll om filmen fortfarande är skyddad av upphovsrätten eller om skyddet har löpt ut. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cover på musik i utbildningssyfte

2021-08-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Under mitt 3 år på gymnasiet så är jag sugen på att spela in en cover platta där jag spelar in då jag sjunger. Cd kommer enbart användas på skolan i utbildningssyfte och jag kommer inte ändra på något i låten. Jag undrar får jag använda mig av färdiga karaoke inspelningar på youtube och spela in min egen röst? Eller måste jag göra egen bakgrund? Får jag göra ett cover album på det viset?
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDin fråga regleras främst i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Musik räknas som ett verk enligt 1 kap 1 § p.3 URL och enligt 1 kap 1 § URL har den som skapar ett konstnärligt verk upphovsrätt till detta. Det innebär att den som skapar musiken har uteslutande rätt att förfoga över verket, framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten enligt 1 kap 2 § URL. Detta beskrivs som den ekonomiska rätten. Det finns förutom denna också en ideell rätt vilket innebär att upphovsmakaren har rätt att bli associerad med sitt verk enligt 1 kap 3 § URL. Detta gäller om verket uppnår verkshöjd. Verkshöjd innebär att verket, i det här fallet musiken, har särprägel och påvisar individualitet och självständighet och är resultatet av upphovsmannens egna intellektuella skapande. Om man använder sig att upphovsrättsskyddade verk utan upphovsrättsinnehavarens samtycke så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Omarbetning av verk Det finns en regel om omarbetning av verk enligt 1 kap 4 § URL som säger att en person som omarbetar ett verk kan få upphovsrättsskydd för det omarbetade verket. För detta så måste det nya verket också uppnå verkshöjd och det måste vara skapat i fri anslutning från det ursprungliga verket. Men detta omarbetningskrav som sker i fri anslutning från det ursprungliga verket kan vara svårt att uppnå. Cover inspelningar Skaparna till kareokeinspelningarna på Youtube har upphovsrätt till sin musik. Som regel när man vill använda någons musik så måste man söka tillstånd för detta. Ofta så brukar det räcka med att ta kontakt med NCB (Nordisk Copyright Bureau) om du vill göra en cover på någon annans musik. Men om man däremot vill bearbeta musiken så kan man behöva tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren vilket kan ges genom musikförlaget eller musikskaparen. Den ideella rätten brukar också kräva när man gör en cover på någons låt att man anger upphovsrättsinnehavaren som skapare av låten. Undervisningsändamål Det finns några undantag från ensamrätten och en av dessa beskriver i 1 kap 14 § URL att elever och lärare kan göra upptagningar av sina egna framförande av ett verk. Denna inskränkning omfattar bild och ljud och alla typer av verk. Detta får dock endast användas för undervisningsändamål. Sammanfattningsvis Den som skapar musik har ofta upphovsrätt till denna, det gör att man ofta måste kontakta upphovsrättsinnehavaren eller NCB om man vill göra en coverversion. Men om du vill spela in en coverplatta endast i undervisningssyfte så kan du omfattas av undantaget i 1 kap 14 § URL vilket då gör att det är okej. Hoppas du fick svar på din fråga!

Använda annans musik och varumärke i marknadsföring

2021-08-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett företag som producerar skräddarsydda möbelöverdrag samt mindre produkter så som väskor i olika slag. Vi planerar på att göra en kort film nu - som ska agera som marknadsföring på framförallt Instagram tillsammans med några av våra produkter där även bilder kommer förekomma. Jag är en aning ny på detta och har därmed två frågor: 1. Jag har tagit en bild på en av våra väskor där vi har placerat ett padelrack i väskan - padelracket är från Wilson och deras logga syns på bilden. Min fråga är - hur fungerar det rent rättsligt? Får jag ha med andra varumärken på det sättet när jag marknadsför min egen produkt? Hur fungerar det allmänt med synlighet av andra varumärkens loggor och produkter i vår marknadsföring/reklam? 2. Hur går man till väga när man vill använda musik i sin marknadsföring? Jag har läst på lite om cc-musik och royalty free music som jag förstått är helt lagligt att använda? Stort tack på förhand!
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDina frågor regleras i Varumärkeslagen (VML) och i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) Använda annans varumärke i marknadsföring? Din första fråga om ni kan använda er av någon annans varumärke i er marknadsföring regleras främst i varumärkeslagen. Ett varumärke kan förvärva ensamrätt genom antingen registrering eller inarbetning enligt 1 kap 6-7 §§ VML. Att ha ensamrätt till ett varumärke innebär att ingen annan får använda varumärket i näringsverksamhet utan innehavarens tillstånd enligt 1 kap 10 § VML. Det finns ett undantag till ensamrätten enligt 1 kap 11 § 2 st VML som säger att man kan få använda någon annans varumärke om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål. Detta kan exempelvis gälla tillbehör till varor eller reservdelar. I dessa fall så får användandet ske om det sker i enighet med god affärssed. Så om väskan endast hade passat till Wilsons paddelrack så hade det varit befogat att visa detta genom att exempelvis hänvisa till det andra varumärket i marknadsföringen (C-228/03 Gillette). Men undantaget i 1 kap 11 § VML är förmodligen inte tillämpligt på ert fall då varans ändamål förmodligen kan påvisas utan att använda varumärkestecknet. Använda annans musik i marknadsföring? Enligt 1 kap 1 § URL har den som skapar ett konstnärligt verk upphovsrätt till detta. Detta innebär att den som skapar det konstnärliga eller litterära verket har uteslutande rätt att förfoga över verket, framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten enligt 1 kap 2 § URL. Detta så länge verket uppnår verkshöjd vilket innebär att verket har särprägel och är resultatet av ett intellektuellt skapande. Om man inte får tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att använda sig av deras musik så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. Creative commonsCreative commons är licenser till musik eller verk som skapats för att allmänheten ska kunna använda sig av dessa. Dessa olika typer av licenser tillåter användaren att exempelvis disturber eller att genomföra bearbetningar av verket utan att behöva fråga upphovsmannen om lov. Genom creative commons får den som är upphovsman till ett verk välja vilka friheter deras verk ska omfattas av. De vanligast villkoren creative commons licenserna har är Erkännande - vilket innebär att man måste ange upphovsmannen vid användningen. IckeKommersiell - vilket innebär att man inte får använda verket med syfte att ge sig en ekonomisk ersättning eller fördel. IngaBearbetningar - vilket innebär att man får framställa kopior av verket men man får inte bearbeta verket. Och sist DelaLika - vilket innebär att du får göra bearbetningar om du licenserar dem på samma villkor. Precis som du nämner så brukar man inte behöva betala för att använda creative commons då de som huvudregel är royalty- fria. Men för IckeKomersiella så kan man behöva betala royalties för kommersiella syften. Sammanfattningsvis Jag rekommenderar att ni undviker att använda er av någon annans varumärke i er marknadsföring om det inte är ett måste för att visa varans ändamål. Angående musiken så skulle jag rekommendera att ni hittar musik utgiven under creativ commons licenser och kollar vilken användning licensvilkoret tillåter för verket.Hoppas du fick svar på din fråga!

Får jag utge en film där andras företags loggor är synliga?

2021-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett mediaföretag som håller på att göra en film som ska delas på sociala medier. Vi undrar därför om vi har rättigheter att använda andras loggor i denna video.Vi kommer inte skriva att vi samarbetar eller stödjer dessa företag på något sätt utan de kommer endast vara med i bakgrunden.Hur ser lagen ut kring detta?Allt gott,Nina
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni vill göra en film där andra varumärken kommer vara synliga och undrar om det är lagligt. Denna fråga aktualiserar varumärkeslagen (VML). Vad är ett varumärke och vem får använda ett varumärke?Ett varumärke är ett tecken som förknippas med varumärket, det kan vara allt ifrån en logga (som ni vill använda), en färg eller en figur (1 kap. 4 § VML). Ett varumärke kan skyddas om de registreras eller inarbetas vilket ger innehavaren av varumärket en ensamrätt. Ensamrätten innebär att andra i sin näringsverksamhet inte får använda varumärket utan innehavarens tillstånd (1 kap. 10 § VML). Detta innebär att det som avgör om ni får använda loggorna eller inte är om ni ger ut filmen inom ramen för en näringsverksamhet. Nu vet jag inte vad för typ av film ni har tänkt framställa, är det så att det är en reklamfilm så är detta inte tillåtet (1 kap. 10 § VML och 5 § marknadsföringslagen då det skulle räknas som renommésnyltning). Näringsverksamhet?Den huvudsakliga frågan är således om ni utger filmen inom ramen för en näringsverksamhet eller inte. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § inkomstskattelag). Med förvärvsverksamhet menas en verksamhet som ger någon form av ekonomiskt utbyte - det ska alltså finnas ett vinstsyfte. Som regel sägs att om en verksamhet genererar större intäkter än kostnader så förutsätts att ett vinstsyfte föreligger. Sammanfattningsvis är det tillåtet att utge filmen om ni inte betraktas som en näringsverksamhet. Eftersom att du skriver att ni är ett mediaföretag skulle jag gissa på att så är fallet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Är det upphovsrättsintrång att göra förändringar av ett verk?

2021-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag vill starta en enskild firma där jag syr och säger kläder efter symönster som jag köpt. Jag har dock sett att det står på mönster att de inte får användas i kommersiellt syfte. Några hänvisar även till upphovsrätten.Räcker URL som grund för att hindra mig att sälja kläder jag egenhändigt syr efter mönster jag betalat för? Av tyger som inte är skyddade enligt mönsterskydd?Får jag göra ändringar i mönstret och sälja kläder som använder symönstret som bas, men med tydliga skillnader mot original?
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga! Din fråga regleras främst i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Upphovsrätt Upphovsrätt är något som kan ges direkt vid skapandet av ett verk och ingen registrering är nödvändig för att få upphovsrätt i Sverige.Så den som har skapat ett symönster kan ha upphovsrätt till detta enligt 1 kap 1 § URL. Detta så länge symönstret uppnår verkshöjd, vilket innebär att symönstret i fråga har särprägel och påvisar individualitet och självständighet och är resultatet av upphovsmannens egna intellektuella skapande. Om det är ett sedvanligt symönster så är det risk att symönstret inte når upp till kravet på verkshöjd. Detta då något endast kan uppnå verkshöjd om risken är liten att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk. En bedömning måste göras i det enskilda fallet.Genom att ha upphovsrätt till symönstret så har skaparen en uteslutande rätt att förfoga över symönstret genom att exempelvis framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten 1 kap 2 § URL. Även fast du har köpt symönstret så har du inte köpt upphovsrätten till mönstret. Det betyder att du kan begå upphovsrättsintrång om du bjuder ut kläder uppsydda efter symönstret till försäljning. Detta gäller inte för privat bruk då 2 kap 12 § URL säger att det är tillåtet att för privat bruk framställa exemplar av upphovsrättsskyddade verk. Generellt så krävs det upphovsmannens samtycker för att bearbeta ett verk men det finns en regel i 1 kap 4 § 2 st URL som säger att en person som omarbetar ett verk kan få upphovsrättsskydd för det omarbetade verket. För detta så måste det nya verket också uppnå verkshöjd och det måste vara skapat i fri anslutning från det ursprungliga verket. Det betyder att du kan få upphovsrätt för dina nyskapade mönster om de skapas i fri anslutning från det ursprungliga verket.SammanfattningSammanfattningsvis så kan upphovsrätten hindra dig från att sälja kläder uppsydda efter upphovsrättsskyddade symönster. Om du vill göra bearbetningar av symönstren så kan det fortfarande vara upphovsrättsintrång, detta då det normalt kräver upphovsmannens samtycke för att få bearbeta ett verk. Däremot om du omvandlar ett verk så att det blir ett helt nytt verk så kan du få upphovsrätt till detta. I dessa fall så är det inte ett intrång i upphovsrätten Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man registera liknande varumärken och vilka åtgärder kan jag vidta om någon gör intrång i mitt varumärkesskydd?

2021-08-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har ett varumärke skyddat sen 2016 med ett namn , nu söker en annan på exakt samma namn men namnet är uppställt annorlunda i en logga (våran logga), När jag fick namnet varumärkesskyddat så tänkte jag inte på våran logga som vi haft sedan -88 utan bara på namnet och som någon söker varumärkesskydd på ? är det verkligen lagligt ?
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du har varumärkesskydd för ett specifikt namn men att någon annan nu söker varumärkesskydd för samma namn fast det är insprängt i en logotyp. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilket skydd du har genom varumärkesskyddet på namnet samt hur ditt skydd begränsar andra personers möjlighet att söka varumärkesskydd för samma eller liknande namn/logotyp.Jag utgår från att du har nationellt varumärkesskydd. Din fråga regleras i varumärkeslagen (VML). Vad innebär ditt varumärkesskydd? Den som har registrerat ett varumärke erhåller ensamrätt (1 kap. 10 § vml). Det innebär att andra inte, utan ditt samtycke, får använda varumärken inom näringsverksamhet som: identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag används för liknande varor eller tjänster och det finns en förväxlingsrisk som medför att det kan uppfattas att det finns ett samband mellan dig och den som olovligen brukar varumärket att varumärket riskerar att "renommesnylta", dvs är så pass liknande att det kan förväxlas och därmed dra nytta av ditt varumärkes renomme, men att det används för andra varor eller tjänster som du erbjuder. Vad är "varumärket"? Varumärket bedöms utefter dess särskiljningsförmåga (jfr 1 kap. 5 § vml). Beroende på vad det är du registrerat kan det ha olika grad av särskiljningsförmåga. Exempelvis beskrivande termer anses ha låg särskiljningsförmåga och kan i vissa fall få väldigt begränsat skydd. Om en del av ditt varumärke saknar särskiljningsförmåga erhåller detta inget varumärkesskydd (1 kap. 11 § vml). Exempelvis om man varumärkesregistrerat super-sylt-burken får man inte ensamrätt på termerna "super", "sylt" och "burk" var för sig. Det är kombinationen som erhåller skydd. Det blir alltså i ditt fall relevant att kika på hur den "nya" registreringen särskiljer sig från ditt varumärke med hänsyn till dess utformning. Vidare måste en utredning göras om varumärket är avsett att användas för liknande varor eller tjänster (med hänsyn till förväxlingsrisk). Vilka hinder finns det för att registrera ett varumärke? Ett varumärke får inte registreras om (jfr 2 kap. 8 § vml): är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet, eller är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag Dessa punkterna korresponderar med vad som gäller för ensamrätten. Återigen återknyter det till särskiljningsförmåga, i vilket sammanhang varumärket utbjuds (ditt och det nya) samt hur erkännt ditt varumärke är. Du måste även förnya ditt varumärke vart tionde år för att ditt skydd ska fortsätta gälla (jfr 2 kap. 34-35; 37 §§ vml). Vad kan du göra? Om du anser att den nya registreringen gör intrång på din ensamrätt måste du inkomma med en invändig inom 3 månader från att patent- och registreringsverket kungjort registreringen, annars ska invändningen avvisas (2 kap. 24 § vml). Invändningen ska innehålla: invändarens namn eller företagsnamn och adress,ombuds namn och adress,den registrering som invändningen avser, ochde omständigheter som åberopas till grund för invändningen En bristfällig invändning kan avvisas (jfr 2 kap. 25 § vml), det kan därför vara lämpligt att konsultera en jurist vid författandet av din invändning. Slutsats Huruvida det har skett ett intrång i ditt varumärkesskydd måste bedömas med hänsyn till ditt varumärkes: 1) särskiljningsförmåga, 2) sammanhanget ditt varumärke omsätts och 3) hur väletablerat ditt varumärke är. Du måste inom 3 månader inkomma med en invändning mot registreringen för att tillvarata din rätt. Avslutningsvis bör poängteras att svaret på din fråga är avhängigt på en rad omständigheter som kräver närmare bedömning för att kunna ge ett mer konkret svar. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Otillåten användning av skyddat varumärke

2021-08-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga som berör företagslogotyper och regler kring det. Om man som företag har utformat och tagit fram en företagslogotyp för flera år sedan och nu fått kännedom om att ett annat företag (i samma bransch) har skapat och marknadsfört en nästintill identisk logga som vår. Kan man göra så? Finns det några lagar som reglerar detta? Det vi kan se är att detta företag verkar ha gått igenom en stor utveckling och skapat sig ett nytt varumärke för cirka 3 år sedan och troligtvis tagit fram denna företagslogotyp i samband med detta.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är tillåtet för en konkurrent i samma bransch att marknadsföra en företagslogga som är närmare identisk din företagslogga.Din fråga regleras i varumärkeslagen (VmL)Det varumärke som uppnår varumärkesskydd tidigast äger företräde När flera varumärken är identiska eller så liknande att varumärkena kan förväxlas med varandra är utgångspunkten att varumärket som tidigast uppnått varumärkesskydd har företräde. Det är den med ett sådant företräde som har rätt att använda och marknadsföra varumärket (1 kap. 13 § VmL).Ett varumärke kan uppnå skydd genom registrering eller inarbetningEtt varumärke kan uppnå skydd på två olika sätt, registrering eller inarbetning. Oavsett vilken metod som används måste varumärket uppfylla vissa krav på särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § VmL och 2 kap. 5 § VmL). Vad som menas med särskiljningsförmåga är att en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan skilja varor och tjänster från ett varumärke från dem som erbjuds av ett annat (1 kap. 5 § VmL). För ett inarbetat varumärke gäller dessutom att varumärket ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen (1 kap. 7 § VmL). Omsättningskretsen kan vara begränsad till ett visst geografiskt område och inarbetning kräver ungefär att en tredjedel av omsättningskretsen känner till varumärket. Varumärkesskydd medför ensamrättDen som har ett varumärke i den mening som avses i VmL har ensamrätt till det aktuella varumärket. Ensamrätten innebär att ingen annan än varumärkesinnehavararen får använda ett tecken som är förväxlingsbart med innehavarens, exempelvis vid marknadsföring eller försäljning (1 kap. 10 § VmL). Ett intrång i ensamrätten kan göras om två varumärken liknar varandra och varorna är av samma slag med risk för förväxling eller risk för association mellan det äldre och det yngre varumärket.Vad innebär detta för digDen som har varumärkesskydd till en företagslogotyp äger ensamrätt till varumärket. Det innebär att ingen annan utan tillåtelse får använda en identisk eller liknande företagslogotyp för samma eller liknande varor/tjänster. Det är den som tidigast skyddat sitt varumärke som får ensamrätten. Varumärkesskydd kan uppnås genom registrering eller inarbetning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,