Är det olagligt att sälja kopior av märkeskläder?

Hej, undra bara om det verkligen är olagligt att sälja kopior av märkeskläder. Eftersom det finns ganska stora företag som säljer kopior och de har gjort det i en lång period nu, har även skrivit me de och han svarvade att han har ett sätt som inte är olagligt och därför får han sälja Fake märkeskläder.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Den rättsliga regleringen av varumärken

Den svenska regleringen av varumärken finns i varumärkeslagen (VmL), på EU-nivå regleras det av EUIPO (European Union Intellectual Property Organization) och på internationell nivå finns WIPO (World Intellectual Property Organization).

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets register (1 kap. 4 § VmL). Ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (1 kap. 5 § VmL). Ensamrätt till ett varumärke kan uppstå genom registrering eller inarbetning. Detta kan ske i Sverige, i EU eller internationellt.

Ett kännetecken kan inte omfattas av ensamrätt om det endast utgörs av en form eller egenskap som (1) följer av varans art, (2) år nödvändig för att varan ska uppnå ett visst tekniskt resultat eller (3) ger varan ett betydande värde (1 kap. 9 § VmL).


Ensamrätten – vad är ett varumärkesintrång?

Om ett kännetecken omfattas av ensamrätt innebär det att ingen annan än innehavaren får använda varumärket i näringsverksamhet utan innehavarens tillstånd (1 kap. 10 § VmL). Detta gäller om tecknet är:

  • identiskt och samma slag av vara/tjänst (så kallad dubbel identitet)
  • identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling (förväxlingsrisk)
  • identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (otillbörlig fördel av redan känt varumärke)


Vad kan konsekvenserna bli av varumärkesintrång?

Om någon gör intrång i varumärkesrätten är det ett varumärkesbrott. Det kan leda till böter och fängelse i högst två år om det sker uppsåtligen eller med grov oaktsamhet (8 kap. 1 § VmL). Andra sanktioner som kan aktualiseras är förbud vid vite (8 kap. 3 § VmL) samt skadestånd (8 kap. 4 § VmL).


Ditt fall och avslutande rådgivning

Din fråga handlar om fakekopior av märkeskläder. I det fallet tolkar jag det som att kläderna är kopierade (alltså i princip identiska) med märkeskläderna, vilket faller under kategorin i 1 kap. 10 § 1 st VmL – dubbel identitet. Det är därför inte tillåtet att göra intrång i ensamrätten genom att sälja kopior av märkeskläder. Företaget som tillverkar märkeskläderna har ensamrätt till varumärket (förutsatt att det är registrerat).


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”