Kan man ha delat ägande av ett patent?

Kan man ha ett delat ägande av ett patent, ex 52 % aktiebolag och 3 tre fysiska personer som äger 16% var?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Eftersom att din fråga avser patent kommer jag att utgå ifrån patentlagen (PL) för att besvara din fråga.


Vem kan ansöka om ett patent?

Den som är uppfinnaren till det som är föremål för patentet kan ansöka om det (1 § PL). Det är alltså enbart fysiska personer som kan ansöka om ett patent. Däremot kan ensamrätten som ett patent ger överlåtas till andra fysiska personer men även till företag (jag återkommer till det nedan).


Ett patent medför en ensamrätt för patenthavaren att bland annat tillverka och sälja uppfinningen (3 § PL). Den som tillverkar eller säljer en patenterad uppfinning utan tillstånd kan därmed göra sig skyldig till patentintrång.


Licens till patent

Som nämnt ovan finns det möjlighet att tillåta andra att använda en uppfinning. Detta möjliggörs genom att licensavtal, där patenthavaren ger tillstånd till antingen ett företag eller en fysisk person att helt eller delvis utnyttja patentet. Licensavtal kan upprättas med flera företag/personer. Detta är alltså ett alternativ som möjliggör användandet av ett patent för flera parter.


Kan man ha ett delat ägande av patent?

När det kommer vad som gäller vid gemensamt ägande av patent, är det svårare att svara på. Det beror på att det inte finns några bestämmelser i patentlagen som reglerar detta. Detta innebär däremot inte att det inte är möjligt att ha ett delat ägande till ett patent. Men eftersom det inte finns några regler kring hur t.ex. eventuella konflikter ska hanteras gällande ett delat patent, är det extra viktigt att ha ett tydligt avtal kring hur ägandet ska regleras.


Slutsats och rekommendation

Det bör alltså inte finnas några hinder mot ett delat ägande av ett patent. Däremot finns det inga bestämmelser i patentlagen som reglerar detta. Min rekommendation är därför att ni kontaktar en affärsjurist som är specialiserad på immaterialrättsliga avtal som kan hjälpa er att upprätta ett avtal som reglerar ägandet av patentet.


Jag hoppas att du har fått lite vägledning i hur du ska gå tillväga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Stort lycka till!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”