Tillåtet att sälja boxar med andra företags produkter?

2021-08-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag vill börja sälja boxar/lådor med smått och gott på Etsy. Tanken är att det ska vara presentlådor i olika teman med produkter som redan säljs i affärer. Som ett exempel tänkte jag att en låda innehåller te från olika märken, något blockljus från kanske Yankee Candle, ansiktsmasker från Nivea m.m. Jag tänkte inte skriva att produkterna är mina, utan det jag vill är att förpacka dem fint och sälja ihop med till exempel ett personligt födelsedagskort och lite sånt. Tanken är att inte plocka ut dem ur sin originalförpackning om det inte är enstaka godis/choklad. Och sen skicka dessa boxar med tema födelsedag, mors dag, jul, över hela världen. Är detta tillåtet?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret berör flera immaterialrättsliga frågor och regleras främst i varumärkeslagen (VML) samt patentlagen (PL). Mitt svar kommer förklara vad som gäller inom EU. Jag kan tyvärr inte lova att samma sak gäller i hela världen men på grund av immaterialrättens natur så har de flesta länder ungefär samma reglering varför det bör vara okej att sälja världen över men jag kan inte uttala mig helt säkert i den frågan. Varumärkeslagen Samtliga av de produkter du tänker inkludera i boxarna är förmodligen av märken som skyddas av varumärkesrätt. Detta innebär att det är förbjudet för dig att använda varumärket i en näringsverksamhet (VML 1:10). Din verksamhet skulle definitivt falla inom förbudet. Dock finns ett väldigt relevant undantag. Har en produkt som är försedd med varumärket väl förts ut på marknaden inom EU får produkten återsäljas och du får använda varumärket för detta ändamål (VML 1:12 1st). Alltså är din idé tillåten trots det ovan nämnda förbudet. Dock måste du se till att produkterna inte försämrats sedan de fördes ut på marknaden eftersom undantaget isåfall inte gäller (VML 1:12 2st). Patentlagen Likt varumärkesrätten innebär patenträtten en ensamrätt att sälja varor som omfattas av patentet (PL 1:3 1st). Samma undantag gäller här dock. När en produkt väl är i omlopp inom EU:s marknad så får den återsäljas (PL 1:3 3st 2p). Alltså hindrar inte patenträtten din idé. Slutsats Även om din verksamhet berör flera immateriella rättigheter så utgör de inga hinder mot din idé. Så länge du köper den verkliga produkten (dvs inte kopior) och kvaliteten inte försämrats avsevärt så är din idé tillåten. Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Är det olagligt att sälja replika fotbollströjor om man berättar till kunderna att dem är replikor?

2021-08-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det olagligt att sälja replika fotbollströjor om man berättar till kunderna att dem är replikor?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska framföras att med ägandet av ett varumärke, en mönsterrätt, en upphovsrätt eller ett patent följer ägandet av den immateriella rätten till produkten. Olika immaterialrätter har olika rättigheter vilka gemensamt i grunden syftar till att skydda skaparens verk. Vad gäller din fråga är en sådan rättighet som skulle kunna bli aktuell att diskutera den ensamrätt som regleras i Varumärkeslagen (VML). Ensamrätten är en rättighet för inarbetade och registrerade varumärken, innebärande att ingen annan, utan tillåtelse, får använda dem eller liknande varumärken som kan förväxlas med varumärket, 1 kap. 6-7 och 10§§ VML. Med användning avses delvis att bjuda ut varor till försäljning eller föra ut dem på marknaden, 1 kap. 10§ st. 2 VML. Dagens lagstiftning syftar alltså främst till att motverka försäljning av replikor/piratkopior. Det finns dock ingen lag som gör det olagligt för privatpersoner att köpa för eget bruk så länge de inte tänkt sälja dem vidare. Av 8 kap. 1§ Varumärkeslagen stadgas att den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för varumärkesbrott till böter eller fängelse i högst två år.Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det är olagligt att sälja replika fotbollströjor, oberoende av om kunden har kännedom om att de utgör replikor. Lagstiftningen fokuserar inte på skyddet av kunden utan på skyddet av skaparen av varumärket. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Får man göra vad man vill med gamla Louis Vuitton väskor?

2021-08-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, det är så att syrran vill börja köpa gammal louis vuitton väskor och göra om materialet till nyckelringar. Är detta lagligt? Får man göra om material till en egen produkt?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarOm din syster bara tillverkar en eller ett fåtal nyckelringarna och använder dem endast för privat bruk och inte för ett kommersiellt syfte, så borde det vara tillåtet (12 § Upphovsrättslagen och 7 § Mönsterskyddslagen). Om din syster vill sälja dem eller använda dem i ett annat kommersiellt syfte så är det troligen inte lagligt. Det finns flera skydd som borde omfatta Louis Vuitton logan i sig, och troligen även de övriga mönster som finns på väskorna. Till och med vissa specifika färgkombinationer eller enstaka färger kan vara skyddade. De mest aktuella lagarna som sannolikt skyddar Louis Vuitton väskorna från att man får göra vad man vill med dem är Upphovsrättslagen, Mönsterskyddslagen och Varumärkesskyddslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan jag sälja skivor som kan själv spelat in?

2021-07-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är lagligt att sälja cd skivor man som man själv har komponerat och spelar och sjunger själv i?
Nhi Tran |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline! Reglerna om upphovsrätt finns i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Om det är du själv som har komponerat, sjungit och spelat in låtarna har du upphovsrätt till dessa (1 § URL). Upphovsrätten innebär att du har uteslutande rätt att förfoga över verken som du komponerat, genom att framställa exemplar av dem (exempelvis genom att spela in) och göra det tillgängligt för allmänheten (exempelvis genom att sälja skivorna) etc. (2 § URL). Sammanfattningsvis föreligger det alltså inget hinder för dig att sälja CD-skivorna, såvida låtarna är komponerade och inspelade av dig. Med vänlig hälsning,

Använda bild på influencers hund som marknadsföring?

2021-08-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får jag använda en bild på en influensers hund, designa om det till en poster, och använda det som marknadsföring? Det är alltså om jag går in på deras instagram och screenshotar en bild på dens hund och redigerar bakgrund osv.. vill även veta om man isåfall får skriva hundens namn och födelsedatum (hunden har en egen instagram och där står födelsedatum)
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i upphovsrättslagen (URL).Eftersom influencern har tagit bilden har hen upphovsrätt till bilden (URL 1§ eller 49a§). Detta innebär en ensamrätt att framställa exemplar av och tillgängligöra bilden till allmänheten (URL 2§). Då får därför inte använda den i din reklam utan tillstånd från influencern. Att du redigerar bilden påverkar inte detta.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Jag ska producera en kortfilm. Är det okej att använda en ryggsäck med synlig logga (exempelvis Fjällräven) utan att be om tillåtelse?

2021-08-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag ska producera en kortfilm och undrar om det är okej att till exempel visa en ryggsäck med synlig logga från tex Fjällräven i bild, utan nån form av tillåtelse? Tack så mycket! -S
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om varumärken och rättigheter kopplade till varumärken finns i varumärkeslagen (VML), och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.Behöver jag be Fjällräven om tillstånd för att använda en Fjällräven-ryggsäck i en kortfilm?Om den kortfilm du ska producera är för helt privat bruk behöver du inte be Fjällräven om tillstånd att få ha med ryggsäcken i filmen. Om produktionen däremot inte är helt privat, och dessutom kan innebära ekonomisk vinning för dig själv, bör du be Fjällräven om tillåtelse. Om du inte ber om tillåtelse riskerar du att begå ett intrång i företagets ensamrätt till varumärket (1 kap. 10 § tredje punkten VML).Förbudet mot att använda någon annans varumärke utan tillåtelse gäller för den som bedriver näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet ska tolkas brett och även småskalig och oregelbunden verksamhet kan inrymmas i begreppet, förutsatt att verksamheten på något sätt kan resultera i ekonomisk vinst. Ensamrätten till ett varumärke syftar inte bara till att skydda det ekonomiska intresset utan även varumärkes anseende och "image". Även om din film inte på något sätt konkurrerar med Fjällrävens inom samma marknad så har ändå företaget rätt att styra över i vilka sammanhang varumärket visas. Om du är osäker på om din verksamhet faller inom definitionen "näringsverksamhet" vill jag rekommendera dig att be Fjällräven om tillstånd. Om du beskriver det sammanhang där ryggsäcken kommer visas, och Fjällräven ger dig tillåtelse att använda deras ryggsäckar i produktionen, så kan du inte bli anklagad för varumärkesintrång. SammanfattningOm den kortfilm som du ska göra produceras i vinstsyfte ska du be Fjällräven om tillstånd.Om filmen däremot inte produceras i vinstsyfte och inte ska visas för allmänheten behöver du inte be om tillstånd, det kan däremot vara klokt att göra det ändå för att undvika en tvist med Fjällräven. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Sälja vidare böcker

2021-08-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejVår företagsidé är som följer:Vi vill på vår hemsida samla och sälja böcker som har med en hållbar livstil att göra. Ett brett segment, men som ändå kan vara svårt att hitta på de stora boksidorna.Nu undrar vi om vi kan sälja en bok i vår ebutik och sedan själva som vanlig kund köpa in boken hos t ex bokus eller adlibris för vidarebefordran till vår kund?Tanken är att vi ska lägga på en mindre summa på priset hos bokus/adlibris när vi sätter vårt pris, t ex 10 kr. Det är tänkt som en betalning för vår service.Vänliga hälsningar
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Jag tolkar din fråga som att du funderar på om du kan bedriva en e-handel som köper in varor från andra butiker och sälja med en viss prisökning. Upphovsrätt Författaren till ett litterärt verk har upphovsrätt till det (1 § upphovsrättslagen). Upphovsmannen har ensamrätt till spridning av exemplar av verket till allmänheten, t.ex. försäljning, utlåning och uthyrning (2 § upphovsrättslagen). Under vissa förutsättningar förlorar upphovsmannen rätten att kontrollera spridningen. Man brukar säga att spridningsrätten är konsumerad. Ensamrätten anses konsumerad då ett exemplar har överlåtits inom EU med upphovsmannens samtycke (19 § upphovsrättslagen). Det är alltså inget upphovsrättsligt intrång att sälja vidare en bok som redan finns till salu på marknaden. Varumärkesintrång Att man under vissa förutsättningar kan få varumärkesskydd regleras i varumärkeslagen. Ensamrätten som då förvärvas hindrar dock inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom EU (1 kap. 12 § varumärkeslagen). Man säger då att ensamrätten konsumeras. Sammanfattning Det finns inga immaterialrättsliga hinder mot att du köper varor från andra butiker och säljer vidare, eftersom verken redan finns på den öppna marknaden. Således har innehavaren/ innehavarna av ensamrätten till verket och varumärket i fråga konsumerat sin ensamrätt. Det finns inte heller andra hinder från din affärsidé. Dock kan de butiker som du ämnar köpa böcker från neka er, eftersom avtalsfrihet gäller och var och en själv får bestämma vem man ska sälja till och inte. Om du skulle vilja ha mer hjälp kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du skulle vara intresserad av detta eller om du har några funderingar om mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

bearbeta andras bilder

2021-07-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag håller på med marknadsföring åt en liten firma med begränsad budget.Jag hade en idé om att fota reklampelare (Svarta fyrkantiga som står vid mindre vägar/busshållplatser) och redigera in en av firmans affisher, med syfte att lägga ut på sociala medier och på hemsidan för marknadsföring.Det finns väl inget som säger att man inte får göra det då bilderna jag tar har jag rätt att bearbeta och lägga ut?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om du får använda andras reklambilder och omarbeta dem och det regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL).Svaret är först en allmän del om upphovsrätt och på slutet kommer själva svaret på din fråga. Vad betyder att ett verk är upphovsrättsskyddat?När någon tar en bild får personen upphovsrätt över bilden och det fungerar som ett skydd. Då om någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. Kan en bild vara ett upphovsrättsskyddat verk?Ja det är dem. Då fotografier räknas som verk (1 kap. 1 § 1 st p. 1 URL) men det krävs också att fotografiet har verkshöjd, alltså originalitet, individualitet och självständighet. Det betyder att man ska kunna se det personliga skapandet genom att kunna se särprägel på verket genom till exempel motiv och belysning. Så om det går att se det egna skapandet i bilden så har bilden verkshöjd och är upphovsrättsligt skyddad.Att använda någon annans verkOm någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. I vissa fall behöver man inte ha upphovsrättsinnehavarens samtycke och det är när man använder sig av bilder för privat bruk. I ditt fall handlar det om spridning av bilder till ett flertal människor och därmed krävs samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Att då använda sig av bilder som är upphovsrättsligt skyddade och utan godkännande så gör personen sig skyldig för ett intrång av upphovsrätten. Då kan personen bli straffade med böter till och med fängelse beroende på allvarlighetsgraden (7 kap. 53 § URL).Bearbetning av någon annans verk.Bearbetning är när man tar någon annans verk och lägger till eller ändrar något som exempel (1 kap. 4 § URL). Bearbetningen kan vara variera i olika grader och då kan upphovsrätten variera. Som exempel där bearbetningen är relativ liten så behåller den ursprunglige skaparen skyddet och det bearbetade verket kan också få ett skydd. Dock krävs det fortfarande tillstånd från den ursprunglige upphovsrättsinnehavaren för att förfoga över verket. Det som krävs för att man inte ska behöva ha tillstånd är att det bearbetade verket klassas som ett nytt och självständigt verk.SlutsatsAtt utgå ifrån informationen så verkar det som att du ska ta bort den faktiska reklamen och redigera dit företagets reklam och sedan använda dig av bilderna. Så länge du tar bort allt som kan utgöra upphovsrättsskyddat material och ersätter det med eget verk så bör det inte vara något problem.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,