Ofullständig fråga - Kommersiell rätt/Immaterialrätt

Hej, Jag undrar om det är lagligt att skapa en webbshop och börja sälja en likvärdig parfymer? om inte hur går det till?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad du önskar få hjälp med. För att kunna ge dig ett utförligt och detaljerat svar skulle du dels behöva tydliggöra din frågeställning något dels ge lite mer information om just din situation (t.ex. vad, mer exakt, menar du med likvärdiga parfymer? Är det parfymer från kända varumärken eller är det parfymer som påminner om de som erbjuds av kända varumärken? Har du misstankar om att den aktuella försäljningen skulle kunna innebära varumärkesintrång eller något annat immaterialrättsligt intrång?). 

Utan att med säkerhet veta vad du åsyftar kan det, emellertid, påpekas att det immaterialrättsliga regelverket ger ensamrätt till olika intellektuella prestationer och kännetecken. Bl.a. ger det rättighetsinnehavare en möjlighet att förbjuda en tredje part att använda deras rättigheter. Det ger vidare ett skydd mot bl.a. otillåtna efterbildningar och plagiat (Lundberg, Konrad, Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 2. uppl., Sanoma utbildning, Stockholm, 2013, s. 357). Att sälja andras produkter, eller produkter som ska likna existerande produkter, är således behäftat med vissa risker och bör göras med viss försiktighet. 

För att kunna ge dig lämplig vägledning i ditt ärende uppmanar jag dig därför att vänligen försöka ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 010-207 93 00 

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000