Får man sälja konst med motiv av kända personer?

Hej jag driver en hobbyverksamhet på min fritid där jag gör konst och främst motiv på kända idrottsmän och kvinnor. Min fråga är om det okej för mig att sälja ett motiv på t.ex. en fotbollsspelare om det är en av mina följare som vill det. Dvs att en följare ber om ett motiv på en kändis och så skapar jag det och säljer det. Är det okej? Eller bryter jag mot något copyright lag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Du frågar om man eventuellt kan bryta mot “copyright lag”. Copyright är det engelska ordet för det svenska ordet upphovsrätt, och detta regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)


Upphovsrätten

För det första kan man konstatera att kändisar och människor överlag inte har upphovsrätt till sitt egna utseende. Det innebär att du som huvudregel får avbilda personer som motiv i din konst och därefter sälja konstverket. 


Om du dock har för avsikt att avbilda t.ex. en känd fotbollsspelare utifrån en bild kan det däremot uppstå problem. Detta då fotografen till den fotografiska bilden eller verket har upphovsrättsligt skydd gentemot alla former av framställningar av bilden och därmed även avbildningar (1 § första stycket femte punkten URL och 49 a § URL). Det innebär att om du direkt avbildar bilden och därefter säljer den gör intrång på upphovsmannens ensamrätt till verket, och därmed bryter mot dennes upphovsrätt (2 § URL). 


Om du däremot använder en bild som inspiration och skapar ett konstverk som är så pass självständigt från denna bild att det får anses vara ett nytt verk, bryter du däremot inte mot någon upphovsrätt (4 § andra stycket URL). 


Om du inte använder en bild överhuvudtaget utan utgår från att avbilda personen direkt i verkligheten eller utifrån fantasin är detta inte heller något intrång alls då motivet i sig, det vill säga persons utseende, inte omfattas av upphovsrätt. 


I ditt fall

Du får avbilda personer då utseende inte är upphovsrättsskyddat. Däremot kan fotografier du avbildar vara upphovsrättsligt skyddade. Om du istället avbildar personen direkt i person eller utifrån din fantasi är detta däremot okej. 


Om du ändå väljer att använda dig av en bild som referens när du ska måla av personen kan det vara bra att tänka på att själva bilden kan vara upphovsrättsligt skyddad och att du därmed inte bör avbilda direkt ifrån bilden. Använder du ändå en bild till din hjälp när du ska måla av en person hade jag rekommenderat att du använder dig av ett flertal bilder och utgår från personens ansiktsdrag och gör en egen version av t.ex. pose, ljusvinkel och andra kvaliteter i bilden. Detta för att undvika att du direkt avbildar fotografier som kan vara upphovsrättsligt skyddade. 


Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se eller boka tid direkt hos våra jurister på http://lawline.se/boka. 


Med vänliga hälsningar, 


Ellen HendarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”