Är det olagligt att sälja sexfilmer?

Om min fru och jag spelar in en egen sexfilm, är det olagligt att sälja den till allmänheten?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har spelat in egna sexfilmer med din fru och undrar nu om det är olagligt att sälja dem.

Upphovsrätten för filmen

Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Upphovsrättslagen (URL). För att du ska få upphovsrättsligt skydd för din film i enlighet med med 1 § st 1 p 4 URL, krävs att den ska ha verkshöjd, vilket innebär att den ska uppnå en viss grad av självständighet och originalitet. En huvudregel du kan förhålla dig till därmed är dubbelskapanderekvisitet, vilket innebär att filmer kan få upphovsrättsligt skydd om de har en originalitet och självständighet som innebär att det endast finns en liten risk för att någon annan skapar samma verk utan att ha sett ditt verk. Eftersom era filmer är inspelade av er själva är det också ni som kommer ha alla upphovsrättsliga rättigheter över den. Givetvis är det också viktigt att man inte gör intrång i någon annans upphovsrätt när man skapar filmen (exempelvis genom att använda någon annans manus, logga eller musik utan tillstånd).

Viktigt att komma ihåg är dock att eftersom det är både du och din fru som har skapat filmen är det är ni både som äger upphovsrätten till den och att alla därför måste vara överens när ni säljer/sprider den.

Vidare när du publicerar dina verk på internet kan de anses vara offentliggjorda, enligt 8 § URL. Efter att din film har offentliggjorts kan andra få rätt att använda dina verk i vissa syften. Dessa syften kan till exempel vara: i privat bruk, enligt 12 § URL

Innehållet i filmerna

Vidare när det kommer till innehållet i filmen är det som huvudregel inte olagligt att sälja sexfilmer. Av 6 kap. 11 § brottsbalken framgår det att det är olagligt att skaffa sig en sexuell förbindelse mot ersättning. Vidare av förarbetena till lagen framgår att en "sexuell förbindelse" avser samlag eller annan jämförbar handling, alltså inte nakenbilder eller sexfilmer. Det innebär därmed att det inte är olagligt att sälja sexfilmer.

Sammanfattning

Eftersom det är ni som spelar in filmen själva är det ni båda som äger rättigheterna över den, förutsatt att ni inte tar med någon annans verk som musik eller manus i filmen. Vidare är det inte olagligt att sälja sexfilmer tillallmänheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000