Fråga om ompaktering och vidareförsäljning av varor

Får man köpa en produkt av olika varumärken för att sedan sälja det vidare i en ny förpackning gemensamt? Tex köpa grillchips från OLW och Estrella för att sedan paketera om chipsen och sälja vidare i en ny förpackning gemensamt?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Konsumtionsprincipen 

Utgångspunkten är att du har rätt att vidareförsälja varor som du lagligen köpt (1 kap. 12 § varumärkeslagen). Det finns vidare inga hinder att sälja varorna och använda dem i marknadsföring ifall de är i sin ursprungliga förpackning. Detta gäller dock endast så länge inte marknadsföringen kan allvarligt skada varumärkesinnehavarens anseende.  

Ompaketering 

Eftersom du har tänkt att ompaketera varorna uppkommer fler regleringar. Huvudregeln är att en varumärkesinnehavare har rätt att motsätta sig ompaketering av sina produkter. För att en varumärkesinnehavare inte ska kunna motsätta sig en ompaketering krävs att samtliga punkter nedan är uppfyllda: 

1. Det står klart att en sådan möjlighet att motsätta sig försäljning skulle bidra till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna i medlemsstaterna, exempelvis på grund av att den ompaketering som importören företar är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten. 

2. Det visas att ompaketeringen inte kan påverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller. 

3. Det anges tydligt på den nya förpackningen vem som har ompaketerat varan och tillverkarens namn. 

4. Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas, vilket särskilt innebär att förpackningen inte får vara bristfällig, av dålig kvalitet eller ge ett slarvigt intryck. 

5. Importören underrättar varumärkesinnehavaren innan varan bjuds ut till försäljning och tillhandahåller innehavaren, på dennes begäran, ett prov av den vara som har ompaketerats (de förenade målen C–427/93, C–429/93 och C–436/93 (Bristol-Myers Squibb punkt 79). 

Får ni ompaketera varorna? 

Redan efter den första punkten står det klart att OWL och Estrella kan motsätta sig din ompaketering. Däremot är det tillåtet att marknadsföra och sälja de ompaketerade varorna fram till att varumärkesinnehavaren motsätter sig användningen. Vad gäller marknadsföringen får du som sagt använda det ursprungligen påsatta märket i marknadsföring men det är inte tillåtet att själv märka varorna med skyddat varumärke som till exempel OWL eller Estrella (1 kap. 10 § varumärkeslagen). 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”