Hur uppkommer upphovsrätt?

Hej! Vi gjorde en enkel hemsida där vi lade upp några bilder. Från ett danskt företag får jag sedan efter nästan ett år ett brev där det står att jag använt upphovsrättsskyddat material? Hur vet man om en bild är upphovsrättsskyddad? Vi fick ingen varning eller någon förklarande text där det stod att så var fallet. I fakturan står följande att läsa: Förklaring till kravet Pris / SEK Överträdelse av upphovsrätten. Skäligt vederlag: 1.700,00 Kompensation: 1.700,00 Ytterligare skada (kontrollutgift och marknadsstörning): 1.700,00 Totalt: 5 100 SEK Det är inget jättelikt belopp, men en viktig principfråga för oss. Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätt till verk regleras i upphovsrättslagen (URL)

Hur uppkommer upphovsrättsligt skydd?

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätt uppstår automatiskt när verket kommer till och kräver alltså ingen ansökan. Kravet som ställs är att det ska finnas verkshöjd, vilket innebär att verket ska vara tillräckligt originellt och ha en grad av självständighet. EU-domstolen har uttryckt att verket ska vara originellt i den meningen att det är “upphovsmannens egna intellektuella skapelse” (C-5/08 Infopac), samt vara resultat av “fria och kreativa val” (C-145/10 Painer).

Den som skapar ett verk som är originellt i denna mening får alltså automatiskt upphovsrättsligt skydd. Skyddstiden är som huvudregel 70 år efter upphovsmannens död (4 kap. 44 § URL).

Vad innebär upphovsrätt?

Upphovsrätt medför både ekonomiska och en ideella rättigheter. Att ett verk är upphovsrättsligt skyddat innebär att upphovsmannen har en exklusiv rätt att förfoga över verket, framställa exemplar samt överföra det till allmänheten (1 kap. 2 § URL). Att använda någon annans fotografier innebär alltså att inkräkta på upphovsrätten till verket.

Den ideella rätten innebär bland annat att upphovsmannen ska angivas i den omfattning och på ett sådant sätt som en god sed kräver (1 kap. 3 § URL). Både den ekonomiska och den ideella rätten måste respekteras. Upphovsrättsintrång kan medföra ersättningsskyldighet för användande av verket, vilket är vad som har skett i ditt fall.

Sammanfattning

Upphovsrätt uppkommer automatiskt om verket har en tillräcklig grad av originalitet. I de allra flesta fall är bilder på internet skyddade enligt URL, och det krävs då som utgångspunkt samtycke samt ett korrekt angivande av upphovsmannen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”