Får man skriva om gamla böcker från slutet av 1800-talet till början på 1900-talet till modern svenska?

Har i min ägo gamla verk från slutet av 1800- till början av 1900 som har tagits ur bruk på biblioteket. De är alla författade på "gammelsvenska". Hur ser juridiken ut om jag vill skriva om dem och anpassa dessa till dagens litterära språk? Vem äger upphovsrätten då ursprungsförfattaren dennes make/maka samt båda barn samtliga är avlidna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Upphovsrätten till böcker regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)


När upphör upphovsrätten? 

Av din fråga verkar det som att du vet vilka ursprungsförfattarna var till verken. Upphovsrätten till verken upphör 70 år efter författarens dödsdag, räknat från 1 januari året efter dödsdåret. Om du vet vilka författarna är samt deras dödsdag och det gått 70 år efter deras dödsdag är det fritt fram att göra om verken (4 kap. 43 § URL)


Skydd för "klassiska verk" samt titlar i vissa fall

Det finns ett klassikerskydd som innebär att vissa verk som är av “den andliga odlingen i Sverige” har ett evigt skydd när det kommer till den ideella rätten, vilket är rätten att bli namngiven och inte får sin konstnärliga integritet kränkt. Detta skydd har i princip aldrig använts och lär inte vara aktuellt i ditt fall, men kan vara bra att känna till om du ska omarbeta böckerna så att detta inte sker på ett sätt som kan komma att kränka ursprungsförfattarna (6 kap. 51 § URL). Vidare finns det ytterligare ett skydd när det kommer till titlar. Det kan vara förbjudet att använda sig av en titel om denna kan förväxlas med ett verk som tidigare getts ut. Detta skydd är inte direkt kopplat till upphovsrätten och kan därmed ha ett "evigt" skydd och gälla även efter att upphovsrätten löpt ut (6 kap. 50 § URL).  


Om det inte finns någon som kan ärva

Precis som du skriver kan man ärva upphovsrätten, detta kan man göra genom arv eller testamente (3 kap. 27§ URL och 3 kap. 41 § URL). Även om du kollat upp att det inte finns någon som ärver kan det vara bra att kolla upp så rätten inte testamenterats istället, t.ex. till någon utanför familjen. Om det som i ditt fall inte finns någon som ärvt eller fått verken testamenterade till sig går dessa till allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § Ärvdabalken). Då jag utgår från att det gått 70 år sedan författarnas dödsdag är detta dock inte relevant då upphovsrätten upphör då och man därmed fritt får ge ut verken.


I ditt fall

Då det utifrån din fråga framkommer att verken är från slutet av 1800-talet till början på 1900-talet finns det en stor chans att upphovsrätten löpt ut. Det är då fritt fram att göra om och ge ut verken. Det kan vara bra att ändå namnge ursprungsförfattarna samt inte kränka de ursprungliga författarna när du skriver om böckerna. Vidare hade jag rekommenderat dig att skriva så att det framgår att det är en omarbetning av de tidigare verken till modernare svenska. Detta är bl.a. på grund av det eviga klassikerskyddet men också för att inte skapa en eventuell förväxlingsrisk när det kommer till titeln, om du väljer att använda dig av orginaltitlarna på verken. 


Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se.


Med vänliga hälsningar,


Ellen HendarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000