Hur går man tillväga vid misstanke om immaterialrättsliga intrång?

Hej, jag praktiserar på ett klädesbolag och vi har upptäckt att en annan webbsida säljer våra produkter utan tillåtselse. De använder även våra bilder. Det går inte att kontakta företaget eller ta reda på om de är svenska eller utländska. Hur kan vi gå tillväga? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Att sälja någon annans design utan tillåtelse kan utgöra varumärkesintrång. Detta regleras i varumärkeslagen (VML). Att använda någon annans bilder utan tillåtelse kan utgöra upphovsrättsintrång. Detta regleras istället i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)


Immaterialrättsintrång som brott

Varumärkesintrång är ett straffbart brott om det görs med uppsåt eller grov oaktsamhet (8 kap. 1 § VML). Straffet för en sådan överträdelse är böter eller fängelse i max två år. Den som döms för varumärkesintrång bör även utge ersättning till rättighetsinnehavaren dels för själva kränkningen och dels för den förlust som intrånget orsakat (8 kap. 4 § VML).


Upphovsrättsliga intrång som utförts uppsåtligen eller med grov oaktsamhet är även dem straffbara (53 § URL). Straffet för ett sådant brott är också böter eller fängelse i max två år. Även för upphovsrättsliga intrång föreligger en skyldighet för den som döms för brottet att till rättighetsinnehavaren utge ersättning för den skada som intrånget gett upphov till (54 § URL).


Vad borde ni göra?

Misstänkta immaterialrättsliga intrång bör alltid polisanmälas. Därefter avgör Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (RIO) huruvida det är Polisen eller en åklagare som blir förundersökningsledare i ärendet. Vem som tillsätts som förundersökningsledare avgörs av brottets omfattning och beskaffenhet. Du kan läsa mer om Polismyndighetens arbete mot immaterialrättsbrott här! Man har alltså inte personlig talerätt i immaterialrättsliga ärenden. Mitt råd till dig är därför att polisanmäla händelsen och invänta vidare hjälp i ärendet från Polis eller åklagare.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,


Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000