Får man sprida vidare innehåll från OnlyFans?

Är det olagligt att sprida/sälja någons bilder från OnlyFans utan personens tillåtelse?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering.

Jag kommer nedan behandla din fråga under tre delfrågor, som behandlar vad som gäller enligt brottsbalken, immaterialrätten, och OnlyFans egna villkor.


Är det otillåtet enligt Brottsbalken?

I Brottsbalken förskrivs de gärningar vilka är belagda ned straff. Detta är generellt den del av lagen där man kan vända sig till polisen för att få hjälp.

I fråga om brottslighet skulle det nog främst röra innehåll av en mer personlig art. För denna typ av innehåll kan 4 kapitlet 6c § Brottsbalken vara intressant. Där anges att spridandet av bild eller uppgift om någons sexualliv, hälsotillstånd, eller nakna kropp kan medföra straff. Detta kräver dock att den som spridit innehållet har för avsikt att medföra allvarlig skada för den som uppgifterna rör.

Detta brott är relativt nytt och föll tidigare in under 5 kapitlet 1 § Brottsbalken, det vill säga bestämmelsen om förtal. Enligt denna paragraf är det brottsligt att lämna uppgifter som är ägnade att utsätta någon för annans missaktning.

Det får inte under någon av dessa paragrafer anses vara försvarligt sett till omständigheterna. Att någon därför sprider ditt innehåll till samma publik som kunnat tagit del av det genom att prenumerera kommer troligen inte beaktas som brottsligt under dessa paragrafer.


Är det ett immaterialrättsligt intrång?

Den som skapar ett fotografiskt verk har enligt 1 § Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Nedan Upphovsrättslagen) rätt att själv förfoga över sitt verk. För detta krävs dock att det anses uppnå “verkshöjd”.

Kravet på verkshöjd innebär ett krav på någon sorts självständighet och individualitet. Det finns inget krav på att verket har viss kvalité som verk, utan endast att det är självständigt och originellt, även ett dåligt konstverk faller in under detta. En riktlinje man kan använda är huruvida någon hade kunnat skapa samma bild utan att se den. I form av konst kan man säga att till exempel en streckgubbe inte har verkshöjd då det finns en för stor chans att någon självständigt skulle kunna ha ritat samma streckgubbe.

Om innehållet på OnlyFans faller in under beskrivningen i 1 § Upphovsrättslagen ges det ett relativt långtgående immaterialrättsligt skydd. Detta skydd innebär att den som har immaterialrätten, det vill säga skaparen av innehållet, har exklusiv rätt att kopiera, sprida, och tillgängliggöra det för allmänheten. Detta inkluderar en rätt att själv avgöra om innehållet ska ligga bakom en betalvägg eller inte.

Om innehållet inte uppnår verkshöjd så finns det fortfarande visst skydd i upphovsrättslagen. Enligt 46 § har den som gör en video exklusiv rätt att kopiera videon och att göra den tillgänglig för allmänheten. Den som tagit ett foto har motsvarande rätt enligt 49 a §.

Det är enligt 52 d § otillåtet att kringgå en betalspärr oavsett om de foton eller videon som publicerats uppnått verkshöjd.

Om verket däremot uppnår s.k. verkshöjd och någon gör intrång i din immaterialrätt kan denne dömas till upphovsrättsbrott enligt 53 §. Detta kan då på samma sätt som brott ovan polisanmälas.

Om det istället inte uppnått verkshöjd måste man istället starta en civilrättslig process för att ersättas den skada som intrånget orsakat. Du skulle då själv behöva lämna in en stämningsansökan om parten inte frivilligt ersätter dig för skadan.


Är det tillåtet enligt OnlyFans?

OnlyFans är en internationell hemsida och att föra en process mot någon utomlands kan vara omständligt. Det kan därför vara bra att veta att man även kan vända sig till OnlyFans för att anmäla brott mot deras användarvillkor. Förbudet att sprida innehållet från en s.k. “creator” framgår i deras villkor under pt. 9 i “Acceptable use policy”.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!

Vänligen,

Lin ToftRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000