Vad krävs för ett varumärkesintrång?

Hej! Jag funderar på att brygga en egen öl i samarbete med ett lokalt bryggeri. Jag har ett namn och etikett för den tilltänkta produkten, men har sett att det redan finns en existerande produkt med samma namn i samma ölstil, dock med annan stavning. Min design på flaska och etikett kommer att skilja sig helt från den som existerar idag hos det andra bryggeriet. Kan detta vara varumärkesintrång? Även om det till synes är två helt olika produkter utseendemässigt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga undrar du vad som krävs för att något ska anses utgöra ett varumärkesintrång. Jag kommer därför inte utreda närmare vad som krävs för att ditt ev. varumärke ska få skydd.


Varumärkesskydd

Skydd för varumärken regleras i varumärkeslagen (VML). Ett varumärke är alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i ett register, 1 kap 4 § VML. Ett varumärke som är registrerat eller inarbetat är skyddat genom ensamrätt, 1 kap 10 § VML. Skyddstiden är 10 år i taget men kan förnyas, 2 kap 34-35 §§ VML. Ensamrätten innebär att innehavaren av varumärket får hindra andra att använda identiska eller förväxlingsbara kännetecken.


Varumärkesintrång

Bedömningen för om något är ett varumärkesintrång eller inte utgår från 1 kap 10 § VML. Det innebär att ett intrång anses ha skett om ett annat varumärke är identiskt eller förväxlingsbart.


Bedömningen för om något är förväxlingsbart utgår från en genomsnittlig, normalt informerad, skäligen uppmärksam konsument som har en oklar minnesbild. Med detta innebär att två produkter, som sida vid sida är särskiljbara, ändå kan anses vara förväxlingsbara. En konsument ska alltså i sitt huvud genom oklara minnesbilder kunna särskilja på varumärkena. I rättsfallet C-342/92 ansåg EU-domstolen att varumärkesintrång förelåg för varumärket "Loint's" mot "Lloyd" eftersom det var samma typ av produkt och uttalet var i stort sett likalydande.


Förväxlingsbedömnignen är en helhetsbedömning där hänsyn ska tas till varumärkens likhet i bild, ljud eller ord. Hänsyn kan även tas till hur känt varumärket är samt hur ofta och länge varumärket har brukats. Bedömningen utgår även ifrån vilken typ av likhet det är. Består likheten i märket, ställs mindre krav på likhet i varorna för att det ska anses vara förväxling. Består likheten i varorna, ställs mindre krav på likhet för varumärket.


Det är också ett varumärkesintrång om man drar otillbörlig fördel av andras varumärken, 10 kap 1 § p. 3 VML. Det innebär att det inte är tillåtet med rennomésnyltning, nedsvärtning eller urvattning av ett annat varumärken. Det är inte tillåtet att dra fördel av ett annat varumärkes attraktionsförmåga och anseende.


Sammanfattning och råd

Även om produkterna sida vid sida är olika, kan varumärkesintrång föreligga. Det avgörande är om en genomsnittlig konsument med en oklar minnesbild kan förväxla varumärkena. Det framgår att flaskan, etiketten och stavningen skiljer sig åt från det som redan existerar. Enligt min mening tyder detta på att det sannolikt inte är fråga om något varumärkesintrång. En ölintresserad konsument bör främst med hänsyn till flaskan och etikettens annorlunda utformning kunna göra en förväxling. Ytterst är detta upp till en domstol att bedöma.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer hjälp är du välkommen att skicka in fler frågor eller boka en tid med en av våra jurister.


Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000