Vilka är möjligheterna att använda ett annat företags varumärke på min produkt? Hur kan jag skydda min produkts design?

Hej

Jag driver en websida där det säljs fodral till olika saker. Men till ett exempel Airpods skal som ser ut som en Vodka Flaska och har texten Absolut Vodka på självaste skalet. Strider jag emot nån lag ifall jag säljer sånt på min websida?

Lawline svarar

Hej 


Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i lite olika lagstiftningar men framför allt Mönsterskyddslagen och Varumärkeslagen.


Mönsterskyddslagens bestämmelser i ditt fall

När det gäller mönsterskyddet för dina produkter och framför allt då Airpods skalens design som är formade som en vodka flaska krävs det för att du själv ska få skydd av lagen att mönstret är nytt och särpräglat (2§ 1 st. ML). Ett mönster/design som är nytt defineras som om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för en registreringsansökan (2§ 2 st. ML). Ett mönster/design är särpräglat om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från andra mönster/designs som gjorts allmänt tillgängliga (2§ 3 st. ML). 

Personligen vet jag inget företag som säljer sådana här typer av Airpods skal och om något annat företag har mönsterskydd för sådana är svårt att svara på utan att vara insatt i marknaden. Det verkar dock troligt att någon annan inte innehar mönsterskydd för sådana Airpods skal och om du ansöker om mönsterskydd finns möjligheten att du får det för designen/mönstret för på dina Airpods skal. Att observera är dock att det mycket väl kan finnas mönsterskydd för Absolut vodkas flask design/mönster. 


Varumärkeslagen i ditt fall

När det gäller att det står "Absolut vodka" på dessa Airpods skal är dock risken stor att du bryter mot varumärkeslagen. Eftersom Absolut Vodka med största sannolikhet har sitt varumärke skyddat framgår det av lagen att ingen annan än innehavaren till varumärkesskyddet får använda detta i näringsverksamhet (1 kap 10§ 1 st. VML). Om man genom användandet av varumärket får en otillbörlig fördel av varumärket genom att sätta det på sina produkter begår man intrång i varumärkesrätten (1 kap. 10§ 1 st. 3p. VML). 


Sammanfattningsvis

Det borde vara fullt möjligt för dig att eventuellt skydda designen/mönstret på dina Airpods skal och med det menas att skalen är i form av en vodka flaska. Det förutsätter dock att din design inte kan sammankopplas och motsvara Absolut Vodkas flaska om det företaget nu innehar mönsterskydd för sin flaskdesign. 

Du bryter därmed med största sannolikhet inte mot något mönsterskydd genom att sälja Airpods skal i form av en vodka flaska! 

Däremot är det troligt att du genom användandet av Absolut vodkas varumärke på dessa Airpods skal bryter du mot varumärkeslagen bestämmelser! 


Vad kan du göra för att få tillstånd att använda varumärket?

Det du kan göra om du vill ha just sammankopplingen med Absolut vodka och dina Airpods skal är att du kan du skicka en förfrågan till företaget om att få använda varumärket på dina skal. I och med att Absolut Vodka innehar rätten till varumärket kan dem ge dig tillstånd att använda det (1 kap 10§ 1 st VML). 

Är det inte möjligt att få ett sådant avtal rekommenderar jag istället att du ändrar designen så att du inte använder Absolut vodkas varumärke. Att föredra då är att du ändrar det så att designen på dina skal inte kan sammankopplas med just Absolut vodkas flaskor eller varumärket Absolut vodka. 


Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000