Fråga om upphovsrätt till fotografier

Min systerdotter har använt min mors fotoalbum och lagt ut bilder från det på sitt instagramkonto. Det inkluderar bilder jag har tagit, närbilder på ett antal prydnadsföremål som jag har skapat, men utan att vare sig fråga mig eller hänvisat till att det är jag som skapat prydnadsföremålen eller tagit vissa av bilderna. Kan hon göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Reglering kring upphovsrätt till fotografering finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Jag kommer därför att utgå ifrån de bestämmelserna när jag besvarar din fråga.


Har du upphovsrätt till fotografierna och vad innebär i så fall upphovsrätten?

Den som har skapat ett konstnärligt verk får upphovsrätt till det. Begreppet konstnärligt verk innefattar bland annat fotografier (1 § URL). Eftersom att det är du som har tagit bilderna så är det du som har upphovsrätten till dem.


Upphovsrätten innefattar dels en ekonomisk rätt, dels en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär att det enbart är upphovsmannen, det vill säga du i detta fallet, som har rätt att förfoga över verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § första stycket URL). Den ideella rätten innebär en rätt att, då ditt verk görs tillgängligt för allmänhet, bli angiven som upphovsman (3 § första stycket URL). Rätten att bli angiven ska ske endast i den omfattning som god sed kräver. Det är svårt att närmare definiera vad det innebär, men t.ex. behöver restauranger och barer inte namnge upphovsmannen till de låtar som de spelar.


Sammanfattningsvis så är det du som äger upphovsrätten. Det är därför inte tillåtet för din systerdotter att publicera bilderna utan ditt samtycke.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000