Kan man använda en bild utan skaparens tillåtelse?

Hej Jag har skrivit en bok, en roman, och vill använda en bild jag hittat på nätet, på en hemsida, på omslaget. Bilden är inte ett fotografi utan av mer konstnärligt slag. Det framgår inte varifrån den kommer och om det finns någon som äger den. Hemsidan vet inte och kan inte förmedla sådan info. Kan jag använda bilden? Jag har alltså försökt men inte hittat vem som gjort den eller andra uppgifter om varifrån den kommer.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som om att du vill veta om du kan använda någons bild som omslag på din roman utan bildens skapares tillåtelse. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).


Behöver man tillåtelse att använda bilden?

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk får upphovsrätten till verket (1:1 § URL). Upphovsrätten uppstår formlöst och det krävs inte någon registrering eller ansökan av något slag för att man ska få upphovsrätt. Upphovsrätten innebär en ensamrätt att förfoga över verket. Detta innebär exempelvis spridning av verket och framställandet av exemplar av verket. (1:2 § URL).


Att använda verket som omslagsbild till en bok är att sprida och framställa exemplar av verket. Således faller användandet av bilden in under upphovsmannens ensamrätt. Man behöver därför tillstånd från upphovsmannen för att använda verket på omslaget till en bok. Att använda bilden utan upphovsmannens tillåtelse är ett intrång i upphovsmannens ensamrätt. 


Vad händer om man använder bilden utan tillåtelse?

Enligt ovan så skulle ett användande av bilden utgöra ett intrång i upphovsrättshavarens ensamrätt. Om intrånget sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet så kan man dömas till böter eller högst 6 månaders fängelse (7:53 § URL).


Vad gäller om det endast är för privat bruk?

Om du bara hade tänkt framställa ett eller ett fåtal exemplar av boken med bilden på omslaget och dela med din närmsta familje- eller vänkrets så bör det vara okej att använda bilden. Undantaget är mycket begränsat och avser bara att exemplaren används för privat bruk. Alltså inte till försäljning eller liknande (2:12 § URL.)


Avslutande ord.

Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Vänligen,Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000