Var går gränsen för vad som är att räkna som reklam?

Vart går gränsen till reklam? Om man vill marknadsföra sitt företag genom att lägga i gratis objekt, ex kaffekoppar med sitt företagsnamn på i folk brevlådor. Räknas det då som reklam?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om reklam och marknadsföring finns framförallt i marknadsföringslagen (MFL). Enligt Konsumentverket är reklam "ett budskap eller meddelanden vars syfte är att marknadsföra företagets produkter eller tjänster". Vidare omfattar marknadsföring "reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare" (3 § sjätte stycket MFL). Om syftet med de utskick du tar upp är att marknadsföra ditt företag är det alltså att räkna som reklam oavsett vilken metod du använder för att uppnå resultatet. 


Det är enligt lag förbjudet för näringsidkare att tillhandahålla privatpersoner med obeställd reklam om personen i fråga inte samtyckt till detta på förhand (19 § MFL). I avgörandet MD 2000:3 har man kommit fram till att personer med enskild firma också inbegrips i näringsidkarbegreppet vad gäller marknadsföring. I detta fall framgår dock av din fråga att du är ett företag och du faller därför direkt under begreppet näringsidkare ändå (3 § sjunde stycket MFL). Om din tanke var att lägga utskicken i privatpersoners brevlådor är detta alltså inte tillåtet utan ett samtycke från personerna före handlingen. Anledningen till detta tycks vara att individens integritet bör respekteras i marknadsföring och obeställd reklam anses som direkt påträngande. Mitt råd är därför att du innan ett eventuellt utskick av kaffekoppar inhämtar samtycke från personer som kan tänka sig vara intresserade av ett gratisutskick och därefter endast skickar koppar till dem som anmält sig som intresserade. Vidare finns det även andra bra sätt att marknadsföra sig på som är mindre påträngande men som förhoppningsvis är både tillåtet och effektivt! Ett tips kan vara att kika närmare på konsumentverkets sida över marknadsföring som du hittar här!


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000