Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?

2019-10-02 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vad betyder målgrupp 58 målgrupp 10?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då det inte framgår så mycket information är det svårt att ge ett säkert svar på din fråga. Vad olika målgrupper innebär beror givetvis på i vilket sammanhang man talar om målgrupper. Kan det röra målgrupper i marknadsföringssammanhang? Om du har fler frågor eller vill förtydliga den här frågan rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du vill ställa en ny gratisfråga gör du det genom formuläret här. Vänligen,

Reklam för icke-existerande produkt. Vilseledande?

2019-09-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Angående reklam: En känd webbplats för prisjämförelse har en tv reklam där den som spelar rollen säger att det bästa han vet är ett specifikt mål som jag ville besöka. Jag kontaktade i min tur agenturen och fick först inget svar på min fråga vart jag kan hitta det omnämnda målet, jag ställde frågan ytterligare 1 gång och fick svar: " Namnet "Bedalia" tillhör inte ett riktigt Hotell. Det är bara ett hypotetiskt namn som gjorts för marknadsföringsändamål.Som en webbplats för prisjämförelse hjälper trivago dig att söka och jämföra boenden för att hitta ditt perfekta Hotellet!Därför kan vi inte marknadsföra ett visst Hotell i vår reklam för att upprätthålla professionalism och erbjuda användare en rättvis jämförelseupplevelse." Är inte det falsk marknadsföring?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Falsk marknadsföring – i diverse lagar kallat vilseledande marknadsföring – regleras på ett antal ställen. Utöver marknadsföringslagen (ML) märks i detta fall främst paketreselagen, distansavtalslagen och lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Ingen av dessa lagar dock är till hjälp när det kommer till att besvara frågan om det utgör vilseledande marknadsföring att göra reklam för något som inte finns. Jag börjar därför i ML. Vilseledande marknadsföring regleras huvudsakligen i 8 § ML. Där står i första stycket: "Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 §§ är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut." Notera att det häri nämns något som kallas för otillbörligt. För att några marknadsrättsliga sanktioner – såsom förbud och marknadsstörningsavgift – ska bli aktuella, räcker det inte med att det har varit fråga om vilseledande marknadsföring. Den måste också varit otillbörlig. Först och främst ska vi alltså reda ut om det är vilseledande marknadsföring att göra reklam för något som inte finns, och sedan måste vi reda ut om sådan marknadsföring är otillbörlig.VilseledandeSom framgår av 8 § radas vilseledande marknadsföring upp i 9 §, 10 och 12 § – 17 §. Relevant i detta fall vore möjligtvis 10 § första punkten ML. Enligt detta lagrum får inte en näringsidkare "använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. […] Första stycket gäller särskilt framställningar som rör […] produktens förekomst […]". Företaget har marknadsfört en produkt som inte finns. Detta kan anses vara vilseledande ifråga om produktens förekomst. Vilseledandet behöver inte vara direkt, utan det kan räcka med att framställningen eller erbjudandet är otydligt. Tyvärr finns det dock ingen närmare vägledning att få när det kommer till vad som menas med produktens förekomst. Lagförarbetena tiger, och praxis handlar om andra saker, t.ex. att näringsidkare utlovat att en viss artist – som sedan aldrig dyker upp – ska spela på en viss plats. Liknande löften har i de fall jag tittat på förenats med försäljningen av en produkt (i exemplet var det fråga om konsertbiljetter).Hur ser det då ut när produkten aldrig funnits och näringsidkaren aldrig gjort någon ansats att sälja den? Saken måste i stor utsträckning bero på exakt hur företaget marknadsfört det icke-existerande hotellet. Men allt detta är oklart. Det finns andra möjliga ingångsvägar (t.ex. bestämmelser om otillbörliga lockerbjudanden) som kräver väldigt specifika omständigheter för att bli aktuella. Jag kan inte gå igenom alla. Med den information jag har kommer jag inte närmare än att försöka tillämpa 10 § första punkten, och svaret på din fråga kan inte bli något annat än: kanske. Ett definitivt svar kan du få genom att komplettera din fråga med en exakt återgivelse av marknadsföringsmaterialet, eller i värsta fall först i Patent- och marknadsdomstolen.Mot bakgrund av det nyss sagda finns det ingen anledning att gå in på frågan om marknadsföringen varit otillbörlig.Med vänlig hälsning,

Reklam om "oslagbart" pris

2019-07-22 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Häromveckan köpte min son en mp3-spelare för 950 kr i en TV-butik. Enligt annonsen såldes den till "ett oslagbart pris". Dagen efter upptäckte min son att en exakt likadan fanns att köpa på Internet för 475 kr. Han blev mycket besviken och kände sig naturligtvis lurad.Får man annonsera på detta sätt?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av marknadsföringslagen (MFL).Marknadsföring ska alltid stämma överens med god marknadsföringssed, och får inte vara otillbörlig såtillvida att den påverkar mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut (5 och 8 § MFL) . Det innebär bland annat att produkter inte får marknadsföras på ett vilseledande sätt, inberäknat hur lågt dess pris är (10 § 2 st 4 p).Svaret på frågan är således att annonsen är otillåten, om den är missvisande. Det finns dock två omständigheter som gör att jag inte kan garantera dig att reklamen varit otillåten, även om det mycket väl kan vara så: 1) Min osäkerhet kring MP3:ns generella marknadspris. Om den exempelvis online såldes med mycket stor rabatt online, och produktens generella marknadspris är över 950 kr, behöver "oslagbart" inte är missvisande. Med det sagt måste "oslagbart" anses förutsätta att det är sällsynt att hitta ett lägre pris hos andra marknadsaktörer, undantaget vid utförsäljningar och liknande. 2) Utrymmet för så kallad "puffery", alltså uppenbart överdrivet lovprisande av produkten, på så vis att det är någorlunda uppenbart att det rör sig om en överdrift. Var och en förstår att sloganen "ger dig vingar", som används i marknadsföring av ett populärt energidrycksföretag, inte innehåller ett korn sanning. Även slogans som "Världens bästa pizza" på en kvarterskrog måste typiskt sett anses icke vilseledande. Puffery-utrymmet för att uppge att ett pris är oslagbart är säkerligen förhållandevis litet, även om det beroende på omständigheterna i de flesta fall säkert måste beaktas i någon mån att "oslagbart" inte betyder att det är omöjligt för konkurrenter att sätta samma pris.Är annonsen vilseledande, kan användning av den förbjudas, och företaget ska som huvudregel samtidigt vid vite förbjudas att använda den (23 § MFL. Jfr 26 § samma lag). Företaget blir också skyldigt att betala skadestånd till den konsument som drabbas av den (37 § MFL).Vänligen

Regler för att anordna en tävling

2019-07-04 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Vad finns det för regler för följande:Medlemsbrev som går ut till ca 23 000 medlemmar.Innehåller en tävling/lottning av fem böcker som har en koppling till vår repertoar i höst. De fem första medlemmar som skickar in en motivering till den bok de vill ha mest, får den boken på posten. Vad behöver jag tänka på?Med vänlig hälsning,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att tävlingen på sätt och vis är i marknadsföringssyfte eftersom den, som du skriver, har en koppling till er repertoar i höst. Det du behöver tänka på när du utformar en tävling är att vara noga med att urskilja tävlingen från ett lotteri. Det gör du genom att anordna tävlingen så att den tävlande måste prestera något för att ha möjlighet att vinna. Tänk på att prestationen då inte får vara för enkel, annars kan det trots allt räknas som ett lotteri. Att en deltagare i din tävling ska skriva en motivering bör vara tillräckligt. För att ordna en tävling behöver du inget tillstånd, men tänk då på att det krävs att din tävling verkligen är en tävling och inte ett lotteri.Tips till dig som vill anordna en tävlingHa i beaktning att det finns regler i marknadsföringslagen som du behöver följa när du anordnar en tävling i marknadsföringssyfte. Följande är en liten lista på saker du bör tänka på, men det bästa är om du själv går in och läser i lagen vad som gäller för utformningen av just din tävling.- Se till att vinnaren utses med hjälp av en prestation, inte genom lottning.- Beskriv vad deltagarna kan vinna och hur mycket priserna är värda.- Alla som deltar i tävlingen ska ha samma villkor.- Om tävlingen är en del i företagets marknadsföring måste det framgå tydligt, så kallat reklamidentifiering (9 § marknadsföringslagen).- Var tydlig med att beskriva tävlingsuppgiften och villkor, tidsgränser och andra begränsningar.- Var tydlig med att tala om hur bedömningen går till och vad som är avgörande samt hur vinnarna utses. Se till att tävlingsbidragen bedöms opartiskt om en jury bedömer.- Var tydlig med var och när vinnarna utnämns och publiceras. Namnen på vinnarna måste publiceras, exempelvis i en tidning/ på en webbplats. Det räcker därför inte att enbart personligen meddela vinnarna.- Informera om att vinnarna kan behöva betala skatt för vinsten, dock tror jag inte att det är aktuellt i just ditt fall. Skatten beräknas genom inkomstskattelagen.Tänk även på att om marknadsföringen når barn och ungdomar finns det en del begränsningar som måste följas, eftersom de kan vara mindre kritiska och kan ha svårt att skilja på reklam och annan information. Marknadsföring får inte heller riktas direkt till någon som inte på något sätt har samtyckt (godkänt) till marknadsföringen (19 § marknadsföringslagen). Hoppas du fick svar på din fråga. Läs gärna mer i Spelinspektionens informationshäfte eller återkom om du känner att något är oklart. Med vänliga hälsningar,

Kan man stämma ett företag för falsk marknadsföring?

2019-09-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej jag heter adam jag skulle villa fråga dig om man kunde stämma detta företag för falsk marknadsföring (Flaire ab)Så denna app är baserad på att man kör nån rolig spel och får "coins" Som är valutan för spelet som man kan köpa nån godis eller presentkor etc som är gratis eller rabaterad men detta fick mig shockande när jag vill få ut en varm dryck så bad Kassörskan i äffaren om 3 kr men detta stog när man villr köpa"En varm dryck hos pressbyrån. Välj mellan en liten kaffe, te eller varmd chocklad Begränsat antal. Ett köp per person pet veckaKan ändast hämtas hosPressbyrån" kan det blir möjligt o stämma dem om ja då skulle jag villa veta
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår att du är upprörd över att inte kunna lösa in din gratis dryck som du blivit belönad med av Flaire. Det jag skulle börja med att göra är att kontakta Flaire exempelvis via Facebook och beskriva det inträffade. Det är möjligt att det blivit något missförstånd mellan Flaire och Pressbyrån eller så var kassörskan inte informerad om att drycken ska vara helt gratis.Angående stämningen, så skulle du kunna polisanmäla Flaire som kommer leda till en förundersökning. Men sedan är det upp till åklagaren att besluta om det är värt att ta det vidare till tingsrätten, vilket det troligtvis inte är då det handlar om 3 kr i detta fall och en rättegång kostar flera tusen kronor.Men om det är så att Flaire inte är villig att komma överens med dig, så kan du anmäla Flaire till Reklamombudsmannen (RO). Då kommer RO se över företaget och sedan bedöma om åtgärder behöver vidtas. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att starta en hemsida för annonsera cigarrer?

2019-07-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Det ser ut som att Facebook ska stänga ner alla grpper som sysslar med all försäljning av cigarrer och tobak.Min fråga är kan jag starta en hemsida där folk kan annonsera att de har tex en låda cohiba cigarrer till salu för 2500kr?Bryter jag mot nån lag? Bryter personen som säljer/ annonserar mot nån lag?MvhStefan
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att Facebook inte tillåter grupper som sysslar med försäljning av tobak beror på Facebooks egna policy för att förhindra marknadsföring av tobak. Detta rör sig om en företagspolicy och inte en rättsregel. Huvudregeln är att man inte får marknadsföra tobak i Sverige, dock finns det undantag till huvudregeln. De nuvarande reglerna för hur tobak får marknadsföras finns i tobakslagen 14-14b §§. Notera att lagstiftarna har diskuterat att instifta särskilt lagstiftning för marknadsföring av tobaksprodukter på internet, men idag finns bara tobakslagen. Jag vet för lite om hur din hemsida planeras vara uppbyggd för att kunna svara på om din hemsida skulle bryta mot något lag. Jag rekommenderar dig att läsa vidare om ämnet på konsumentverkets hemsida. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vilseledande marknadsföring och felaktig vara

2019-07-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Köpt en pool på byggmax frågade innan köp Om det ingick mer än pumpen och stegen och fick svar att det var ett komplett paket med underlag, stege, pump/filter och skydd. Fick hem poolen men pumpen var inte alls den på bilden utan betydligt mindre. Dom nämnde inget att det inte var pumpen på bilden. När jag skrev till dem bad dom om ursäkt att dom hade haft fel bild på hemsidan och dom hoppades att det inte skapat större problem. Får det verkligen gå till så att annonsen visar annan produkt och att dom skickar en mindre sämre pump? Tycker dom ska kompensera för en ny.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga förstår jag det som att du som privatperson genom en annons har köpt en pool med komplett paket, innehållandes bland annat en pump, på Byggmax hemsida. När du sedan fick hem poolen med tillhörande delar, stämde pumpen inte överens med dina förväntningar, eller med annonsen/bilderna på hemsidan. Nu undrar du om företaget får lov att marknadsföra varan på detta sätt, samt vilka påföljder du kan göra gällande för att bli kompenserad. Vilseledande marknadsföringEftersom situationen framstår som marknadsföringsrelaterad på grund av annonseringenkan frågan bedömas utifrån marknadsföringslagen (MFL), inom ramen för vilseledande marknadsföring. Till att börja med ska marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed, alltså normer som finns till för att skydda konsumenter (5 § MFL). Det är vilseledande marknadsföring om företaget vid marknadsföringen eller vid köpet uppger felaktiga uppgifter om bland annat produktens art, mängd och kvalitet (10 § 2 st. 1 pkt. MFL). Information om mått/storlek på produkten ska stämma med verkligheten. I detta fall verkar det som att felaktig information framgått innan köpet, då du dels frågade vad paketet innehöll, och dels att bilderna på hemsidan inte var verklighetstrogna. Sett till syftet med en pump är storleken på pumpen av betydelse, en för liten pump i förhållande till poolen gör köpet bristfälligt. Om marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed eller är vilseledande är den otillbörlig om den påverkar, eller sannolikt kan påverka, konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. I detta fall är det att anse som otillbörligt om du med sannolikhet skulle ha fattat ett annat beslut än att köpa poolen, om du visste att pumpen skulle komma i en annan storlek än som framgått i marknadsföringen. Min uppfattning är att pumpens verkliga storlek är betydligt mindre än det som marknadsförts, vilket kan vara en grund för att marknadsföringen är otillbörlig. Om marknadsföringen är otillbörlig kan företaget åläggas en rad olika marknadsrättsliga sanktioner, dessa kan du läsa mer om från 23 §-29 § i MFL. Det är dock inga sanktioner som påverkar dig som konsument på något sätt. Felaktig varaÄven konsumentköplagen (KKL) tillämpas när en konsument köper en vara av en näringsidkare. En vara anses felaktig om den inte stämmer överens med avtalet eller andra uppgifter om varans egenskaper som framkommer vid marknadsföringen eller köpet gällande varans art, mängd och kvalitet, 16 § och 19 § i KKL. Uppenbarligen har informationen om varan innan köpet inte överensstämt med verkligheten. Påföljder du kan göra gällandeEftersom du har varit i kontakt med företaget och de har erkänt att felaktig information lämnades innan köpet, är varan att anse som felaktig. För att göra påföljder gällande måste du reklamera felet i tid, vilket det verkar som att du redan har gjort. Du har då rätt att göra vissa påföljder gällande. I första hand kan du begära att företaget avhjälper felet eller företar omleverans, och i andra hand kräva prisavdrag eller häva köpet (22 § KKL). Du kan även kräva säljaren på skadestånd.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan jag använda företagsnamn hur som helst på en hemsida?

2019-04-26 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man får använda företagsnamn hur som helst? Det är så att jag håller på att skapa en hemsida åt en bekant. Där ville vi egentligen ha bilder på företagens logotyp men efter att ha fått 3 nej från företag så förstår vi att det är rätt känsligt att ha med logotypen.Så hur är det med att ha med deras namn bara? Att vi själva skriver det i vanligt text. Finns det någon lag som säger att vi inte får göra detta?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om varumärken som företagsnamn och logotyper finns i varumärkeslagen (VML).Beroende på vad hemsidan har för syfte så kan reglerna se lite annorlunda ut. I mitt svar utgår jag ifrån att hemsidan marknadsför för något annat. Om detta inte är fallet kan ni i de flesta fall använda varumärkesnamn ganska fritt. Om situationen ändå är oklar är ni välkomna att skicka in en ny fråga!Ensamrätten är begränsadSå länge ett varumärke är registrerat gäller ensamrätten (1 kap 10 § VML). Ditt fall är dock ett sådant som kan falla under begränsningarna av ensamrätten. (1 kap 11 § VML). Marknadsföringen måste även vara förenlig med reglerna i marknadsföringslagen (MFL).Ett illustrerande rättsfallI rättsfallet C-228/03 var omständigheterna liknande det din fråga handlar om. Frågan gällde om det var god marknadsföringssed enligt 5-6 §§ MFL att använda andra varumärken för att beskriva sitt eget. Fallet handlade om försäljning av billigare rakblad som passade till Gilettes rakbladsskaft. Företaget i fråga ville använda Gillettes logotyp eller namn på sina förpackningar. EU-domstolen kom fram till att om det i praktiken är det enda sättet att förse allmänheten med information om det du försöker marknadsföra så är det okej. Det är dock inte okej att ge uttryck för ett affärsmässigt samband genom att, precis som du säger, använda en logotyp. Det ansågs dock godkänt att skriva ut namnen i vanlig text, så länge det var nödvändigt.Är det okej?Så länge det anses nödvändigt att använda de olika företagens namn i ert fall så ska det vara tillåtet att göra det. Kom bara ihåg att ni inte får inge ett vilseledande intryck av samarbetet mellan er hemsida och företagen. Om hemsidan i sig inte är ämnad att göra reklam, utan istället ägnar sig åt exempelvis recensioner, så kan ni använda varumärkesnamnen fritt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,