Vad var det viktiga i NJA 1999 s. 749?

FRÅGA
Tja jag har snöat in på gamla fall från 90-talet och jag hittade det här fallet (NJA 1999 s.749) från 1999 som jag anser är väldigt intressant och jag tycker att det är väldigt svåra ord och har lite svårt att förstå vad det är som faktiskt händer och vad domarna säger. Skulle ni kunna försöka förklara fallet, domskälet och domslutet på en lite enklare nivå?? Mvh//
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer ta upp det väsentliga i domen och försöka förklara vad som var viktigt.

Fallet handlar om en tidskrift som använde sig av någon annans bild, där på bilen var det annan person (A) ett textstycke, prisuppgifter och tidskriftens logotyp. Tidskriften hade inte inhämtat A:s samtycke för att använda sig av bilden som baksida för den publicerade tidningen. A ville inte vara med i tidningen då det framstod som att A hade ett betalt samarbete med tidskriften. A ansåg att hen hade lidit skada på grund av tidningen, då det var en viss typ av vuxentidning och A jobbade med bland annat barnprogram.

Frågan i fallet var om det ansågs vara inom tidningens rätt att bruka sin tryckfrihet eller om det föll inom reklam och lagen om namn och bild i reklam var tillämpbar.

Tingsrätten ansåg att baksidan inte föll in inom tryckfriheten. Då domstolen kunde se ett rent kommersiellt budskap och karaktär där syftet var att uppmana att köpa tidningen. Tingsrätten dömde att det var brott mot lagen om namn och bild i reklam till böter och att tidskriften ska betala ersättningen till A. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen anförde att reklam i tryckt skrift faller i och för sig under tryckfrihetsförordningen men att det går att ingripa om den tryckta skriften har en utpräglat kommersiell natur, alltså att syftet med skriften är att marknadsföra och tjäna pengar. Då vid en bedömning av baksidan av tidningen ansåg HD att det var en framställning som hade en utpräglat kommersiell natur. Då på bilden ser man A läsa tidningen, en text som uppmanar att köpa tidningen samt prislistan på hur mycket tidningen kostar. HD fastställde Hovrättens dom.

Det viktiga i detta fall var att se hur långt någons tryckfrihet enligt tryckfrihetsförordningen som är svensk grundlag och när det faller inom lagen om namn och bild i reklam som begränsar ens tryckfrihet. Då det blir av större viktigt när det kommer till begräsningar av en grundlag. Domstolen ansåg att när det går att se en rent kommersiell natur som exempel att det uppmuntras att köpa tidningen så går det att inskränka tryckfriheten.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?